عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمخشري دانشمند بزرگي است كه در علوم مختلف از جمله حديث وتفسير واصول فقه ونحو وبلاغت وادب مهارت ويژه اي داشته است. بعضي از مصنفات او عبارتند ا : الكشاف في تفسير القرآن، المفصل في النحو، الأنموذج في النحو وأساس البلاغة في اللغة. تفسير كشاف او به دليل مهارتي كه زمخشري مؤلف اين كتاب در شناخت علوم زيادي مخصوصا علوم بلاغت وبيان واعراب وادب داشته تفسير كم نظيري است. اين تفسير از نظر احاطه نويسنده آن بر علوم مختلف وشناخت زبان عرب ممتاز است، وزمخشري در اين كتاب در خلال معاني وم ...

در اين پژوهش، تمييز هاي قرآن كريم بررسي شده است. با توجه به موارد كاربرد تمييز مفرد (142 مورد) و تمييز جمله(199 مورد) در قرآن کريم، يكي از مباني مترجم در ترجمه قرآن شناخت معناي صحيح از اين نقش نحوي است. لذا مترجم بايد ضمن آگاهي كامل به مباحث نحوي تمييز و مصاديق آن در سراسر قرآن بداند در هر يک از اقسام تمييز چه ترجمه اي از آن ارائه دهد تا ترجمة او درست، روان و نزديک به مدلول متن عربي قرآن باشد. براي دريافت معاني تمييز ، كليه موارد تمييز در قرآن كريم استقصاء شده اند و با اسلوب ...

در این پژوهش به بررسی ساخت های نحوی فعل "کان" و مشتقات آن در قرآن کریم پرداخته ایم. با توجه به این که "کان" و مشتقات آن در قرآن (1450مورد) در ساخت های مختلف به کار رفته است مترجم باید دید روشنی از این فعل داشته باشد و بداند در هر مورد چه ترجمه ای از آن ارائه دهد تا ترجمه او از منظر نحوی، درست، روان و تا جای ممکن نزدیک به مدلول متن عربی قرآن باشد. برای دریافت معانی این فعل و مشتقات آن، کلیه موارد "کان" در قرآن کریم استقصاء شده است و سازه ها و ساخت های نحوی‏ که "کان" در آن به ...

کاهش شنوایی به دلیل محدود کردن اطلاعات ورودی زبانی در دوران بحرانی زبان آموزی ، فراگیری زبان را در کودکان دچارآسیب شنوایی با اختلال مواجه می سازد. این محدودیت بر رشد نحوی این کودکان نیز تأثیرمی گذارد. هدف این پژوهش بررسی نقش پردازش های نحوی بر درک خواندن کودکان ناشنوا است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سؤالات زیر است: 1. چه رابطه‌ا‌‌ی بین درک کلمات پرسشی و درک خواندن درکودکان ناشنوا وجود دارد ؟ 2. .بین ساده سازی نحوی جملات و درک خواندن در کودکان ناشنوا چه رابطه‌ای وجود دار ...

عنوان پایان نامه حاضر بررسی ویژگی های آوایی ، صرف و نحوی گویش نجی بلده ای است که در آن به جنبه های مختلف زبانشناسی گویش فوق می پردازد . نج یکی از روستاهای بخش بلده از توابع شهرستان نور در استان مازندران می باشد و با توجه به اینکه دارای گویشور می باشد ، برای مطالعه زبانشناسی انتخاب شده است . جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از جمعیت تقریبا 500 نفری این روستا و ترجیحا از بین افراد مسن بالای 60 سال است . جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی بوده و اطلاعات مر ...

هدف پژوهش حاضر معماری دستور صوری احتمالی برای زبان فارسی است. این پژوهش احتمالات را به عنوان راه‌کاری در جهت تطبیق هر چه بیشتر عملکرد مدل‌های زبانی با داده‌های زبانی پیشنهاد می‌دهد. سطح پیچیدگی زبان مذکور، تحت نظریه‌ی رایانش‌پذیری مورد سنجش و بررسی قرار می‌گیرد، تا بتوان ابزار تقطیع نحوی متناسب با نیاز محاسباتی این زبان تدوین کرد. مطالعه‌ی حاضر سطح رایانش‌پذیری زبان فارسی را هم‌سطح زبان‌های صوری بافت‌آزاد طبقه‌بندی می‌نماید. در نتیجه، این پژوهش دستور بافت‌آزاد احتمالی را برای ...

الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت پژوهش) : این تحقیق در نظر دارد زبان فارسی گروهی از دانش آموزان لر زبان پایه چهارم و پنجم مقطع دبستان را با استفاده از روش تحلیل خطا مورد بررسی قرار داده و خطاهای نحوی آن‌ها را در نوشتن انشا به زبان فارسی بررسی و توصیف کند. خطاها منابع مهمی هستند که با استفاده از آن‌ها می توان نظام ذهنی آموزندگان را مشخص کرد. از همین رو، محقق علاقمند به بررسی این موضوع می‌باشد و تلاش خواهد کرد خطاهایی را که زبان آموزان در زمینه‌ی نحوی دارند جمع آوری کرده و مورد ت ...

زمخشری دانشمند بزرگ وبرجسته ای است که در علوم مختلف از قبيل تفسير، فقه، بلاغت، صرف ونحو، وادبيات تبحر ويژه ای يافته است. وتفسير کشاف او به خاطر برخورداری از زيبایی بیان وعلومی چون بلاغت، ادبيات، وبويژه علم نحو، تفسير بی نظيری است. او در خلال تفسير معنوی وبلاغی آيات به مطالب اعرابی ونحوی مفيد وارزنده ای اشاره کرده است، بدون اينکه برای آنها جايگاه خاصی را تعيين کند. و از آنجا که اين مطالب اعرابی نقش مهم واساسی را در باب اعراب قرآن کريم، تفسير آيات وتبيين آنها ايفا می کند، استخ ...

قرآن‌ کریم سرچشمه تمام علوم اسلامی است که به زبان عربی کلاسیک نگاشته شده است و این در حالی است که در بهره‌برداری از متون قرآنی توانمندیهای بسیار بالای پردازش رایانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسامد وقوع گروههای اسمی در قرآن نسبت به سایر انواع کلمه بیشتر می‌باشد. در این میان اهمیت آگاهی از نقش اسم در درک آن بسیار حائز اهمیت است. در بین مطالعات انجام گرفته تاکنون تحقیقی که بیانگر دستوری صوری برای پردازش نحوی اسامی در قرآن کریم باشد مشاهده نشده است. هدف از انجام این تحقیق ا ...