عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس شرع و قانون ،زوجین در زندگی زناشویی وظایف مشترکی در برابر هم دارند ،اما غالبا در جامعه ما زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیت های خود را در منزل شوهر صرف میکنند.تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد مشکلی به وجود نمی آید ،اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد ومساله طلاق مطرح گردید ،وضع به گونه ای دیگر خواهد شد .بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما،تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در مدت زندگی مشترک به خودشان اختصاص دارد و زنی که در مقابل ...

چکیده نقش زن در زندگی بیش از مرد است و موجب تشکیل خانواده و حفظ و ثبات و استحکام آن است. بعد از نه ماه حمل جنین تربیت فرزندان بعد از زایمان برعهده زن است هرچقدر زن سالم باشد و حقوقش رعایت شود فرزندان سالمتری داریم در نتیجه جامعه سالمتری داریم با این وجود زن در طول تاریخ و ادوار گذشته و حتی در حال حاضر مورد ظلم و ستم واقع شده و می­شود زن از کمترین حقوق خود بهره­ای نداشت مطیع بی­چون و چرای مرد بود با ظهور اسلام حقوق زن احیاء شد و برای موّدت و تحکیم خانواده و ایجاد انس و الفت ...
نمایه ها:
نحله | 

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جهنده شماره دانشجویی: 9163813046 استاد راهنمای اول: دکتر سعید محسنی استاد راهنمای دوم: استاد مشاور اول: دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور دوم: گروه آموزشی: حقوق رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش: حقوق خصوصی تاریخ دفاع: 12/5/1393 تعداد صفحات پایان نامه : درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: 5/18 عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی تحولات قانونی حقوق زوجه بعد از انقلاب اسلامی ‌‌ایران. کلید واژه ها: اجرت المثل، تنص ...
نمایه ها:
مهریه | 
نحله | 
نفقه | 

حقوق مالی ای که به واسطه قرارداد نکاح برای زوجه حاصل می شود شامل مهریه،نفقه، اجرت المثل ایام زناشویی و نحله می باشد که هر یک دارای مبانی و ماهیت مخصوص به خود می باشدو در اینخصوص نظرات متعددی ابرز شده است. اما بنظر می رسد از میان تظرات مختلف در خصوص مهریه این نظر که مهریه نشانه صداقت از سوی مرد است و ماهیت آن هبه به معنای عام می باشد از مقبولیت بیشتری برخوردار است.در موردنفقه نیز مهمترین مبنای آن ضرورت حفظ نظام خانواده می باشد و ماهیت غبر قراردادی دارد. از طرفی مبنای اجرت المث ...
نمایه ها:
مهریه | 
نفقه | 
نحله | 

شرط ضمن عقد، تعهدی است که به‌طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می‌باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می‌شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوجه تعلق خواهد گرفت. تحقیق حاضردر صدد است تا پس از بررسی شرط تنصیف دارایی و شناساندن جزئیات آن به زوج های ایرانی، آن را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نماید و در پایان تا حدّی تفاوت حقوق زوجه در کشو ...