عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح از دو بخش تشکیل شده است : قسمت اول مبانی علمی در طراحی مراکز توان‌بخشی را بررسی می‌نماید که شامل حوزه پزشکی (پزشک ، فیزیکال‌تراپی، کار درمانی، گفتار، شنوایی و کارگاه اندام مصنوعی)، سازگاری اجتماعی (روان پزشکی و خدمات اجتماعی)، توان‌بخشی حرفه‌ای ) آموزش حرفه‌ای و کارگاه حمایتی)، مراکز توان‌بخشی کودکان (فیزیکال‌تراپی، کار درمانی و پارکینگ ) است . قسمت دوم مربوط به طراحی بخش‌های "فیزیکال‌تراپی" و "کار درمانی" "مرکز توان‌بخشی شهید رجایی شهرستان نجف‌آباد" است که شامل بخش " ...
نمایه ها:

در این طرح علاوه بر بررسی سن، جنس، رشته تحصیلی، میزان آگاهی هر یک از دانش‌آموزان در مورد عامل بیماری ایدز، نحوه تشخیص وراههای انتقال بیماری، اپیدمولوژی ایدز در ایران، علائم بالینی و راههای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز قبل و بعد از کلاس آموزشی و همچنین منابع کسب اطلاعات دانش‌اموزان از بیماری ایدز بررسی شده است. این مطالعه از نوع Cross - sectional بوده که بر روی 1000 نفر از دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان در بهمن ماه 1378 در شهرستان نجف‌آباد انجام شد مطالعه در 3 مرحله صورت گرف ...

پدیده مهاجرت از روستا به شهر با تمرکز بر پیامدها و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در روستاها و شهرها بیش از دهه های گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است. به رغم این توجه، پدیده مهاجرت هنوز از مباحث رایج در توسعه جوامع روستایی می باشد. تعریف مهاجرت روستایی به بسیاری از جنبه ها و ویژگی های جمعیت مربوط می شود. درمدل های نظری حرکت جمعیت، زمانی مهاجرت محسوب می شود که روستاییان، خانه یا بازار کار خود را ترک کرده و در جای دیگری اسکان یابند. تحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستایی ...

شته ها از عوامل محدود کننده تولید بادام در نجف آباد می باشند که با تغذیه از شیره گیاهی و ... باعث ضعف گیاه و مساعد شدن آن جهت حمله آفات ثانوی می شوند. بنابراین انجام مطالعاتی جامع به منظور کنترل آنها ضروری می باشد. در این تحقیق طی سالهای 1378 و 1379 ، ضمن مشخص نمودن گونه های شته فعال روی بادام در منطقه ، مرفولوژی تکمیلی و بیو اکولوژی گونه های فراوانتر (شته خادار هلو pterochloroides persicae ، شته سبز بادام ‏‎brachycaudus ammygdaltinus ‎‏ و شته آردی بادام hyalopterus amygdali) ...

چکیده ندارد.
 
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاینهای بدست آمده از جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، در قالب طرح لاتیس ساده 9*9 اجرا شد. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
لورک | 

رسالهء حاضر تحت عنوان کارکرد شهرهای میانی در توسعهء ناحیه‌ای اصفهان، به بررسی روابط شهرهای میانی خمینی‌شهر و نجف‌آباد و مادر شهر اصفهان و روابط متقابل این دو شهر با روستاهای اطرافش می‌پردازد. در این رابطه در هر شهر میانی، دو روستا به تفضیل بیشتری مورد تحقیق قرار گرفته است و شهرهای کوچکتر نیز به عنوان حلقهء رابط بین شهرهای میانی و روستاها، به طور اجمالی بررسی شده‌اند. این رساله براساس چارچوب نظری راندنیلی، ام‌پراکاش ماتور، کلاس کونزمان تدوین شده است و هدف تحقیق و فرضیات در راب ...

توسعه منطقه ای از طریق رشد ، تنوع کارکردی سکونتگاه ها و ایجاد قویترین ارتباط میان آنها به وقوع می پیوندد. برهمین اساس بررسی روابط و نقش کارکردی سکونتگاه ها ، به منظور رسیدن به الگوی مناسب سلسله مراتب سکونتگاهی الزامی است. از این رو با توجه به نقش بالقوه و بالفعل شهرهای میانی در توسعه منطقه ای و همچنین اختصاص سهم عمده ای از سکونتگاه های شهری به خود، توسعه اینگونه شهرها به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به شبکه متوازن سکونتگاهی مورد عنایت بیشتری قرار گرفته است. هدف از این تحقی ...