عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در 11 بیمار، به علت اینکه اعمال جراحی قلبی برای ترمیم تنگی نای یا قسمت ساب‌گلوت حنجره دچار شکست شده و دوباره مبتلا به تنگی شده بودند، عمل مجدد خارج کردن قسمت تنگ شده و وصل کردن دو سر نای یا حنجره به یکدیگر انجام گرفت . این 11 بیمار جزء گروه 85 بیماری بودند که در عرض 5 سال در بخشهای جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به علت تنگی نای و ساب‌گلوت تحت عمل جراحی به روش خارج کردن قسمت تنگ شده و وصل کردن دو سر نای یا حنجره قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه شامل 4 بیمار زن و 7 بی ...
نمایه ها:
نای | 
جراحی | 

درمان جراحی آشالازی راجعه، به صورت ازوفاژکتومی توام با بالاکشیدن معده است. با جستجو در MEDLINE ، هیچ مقاله ای که حاکی از وجود اثرات نامطلوب این جراحی بر روی کارکرد ریوی باشد، یافت نشد. ما اولین مورد نارسایی تهویه ای حاد را که به دنبال بالا کشیدن معده ایجاد شده است، گزارش می کنیم. ارزیابی انجام شده از طریق برونکوسکوپی، اسپیرومتری با نمودارهای جریان- حجم و اسکن CT دینامیک، حاکی از آن است که معده از خارج، نای را تحت فشار قرار داده و سبب انسداد آن شده بود. جایگذاری اندوتراکئال یک ...

اين مطالعه به منظور بررسي لایه‌های مختلف نای در شترمرغ بالغ به کمک رنگ‌آمیزی H&E و رنگ‌آمیزی اختصاصی ماسون‌تری‌کروم انجام شده است. در این مطالعه، نای 10 قطعه شترمرغ بالغ (13-12 ماهه) متعلق به یکی از فارم‌های پرورش شترمرغ استان خراسان رضوی، پس از کشتار خارج گردید و بلافاصله جهت پایدار شدن در محلول فرمالین 10% مرک قرار گرفتند. پس از انتقال به آزمایشگاه هیستوتکنیک بخش بافت-شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنرکرمان، توسط خط‌کش طول آن‌ها اندازه‌گیری شد؛ سپس نمونه‌هایی به ض ...

لوله گذاری داخل نای یک روش مطمئن و رایج اداره راه هوایی در طی بیهوشی عمومی برای اعمال جراحی است. اما این روش عوارضی از جمله آسیب مخاط راه هوایی که منجر به گلو درد پس از عمل میشود به همراه دارد. این عارضه برای بیمار نا خوشاینداست و یکی از علل تأخیر در ترخیص بیماران جراحی سرپائی است. بنابر این کاهش این عارضه هم برای بیمار و هم برای سازمانهای بهداشتی درمانی کشور مفید است. این مطالعه تعیین اثر کرم موضعی کلوبتازول در بروز گلو درد پس از لوله گذاری نای بوده است. بروز گلو درد پس از ...

توده گرانیتوئیدی نای در غرب تربت‌حیدریه، در شمال شرقی خرده قاره ایران مرکزی و در طول‌های جغرافیایی ″58 ′42ͦ 58 و ″20 ′42ͦ 58 شرقی و عرض‌های جغرافیایی ″59 ′18ͦ 35 و ″1 ′19ͦ 35 شمالی و در زون سبزوار قرار گرفته است. واحدهای نفوذی شامل هورنبلند مونزوگرانیت، بیوتیت مونزوگرانیت، هورنبلندگرانودیوریت، بیوتیت-سینوگرانیت، مونزوگرانیت، هورنبلند‌کوارتزدیوریت، هورنبلندکوارتزمونزونیت، نیمه‌عمیق (کوارتزمونزودیوریت-پورفیری)، بیرونی (هورنبلندآندزیت، لاتیت، هورنبلندکوارتزلاتیت) و توف می‌باشد. ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی که به منظور بررسی و مقایسه عوارض ، زودرس لوله‌گذاری داخل نای در کودکان تحت بیهوشی عمومی طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت تا 24 ساعت پس از خروج لوله نای در بیمارستانهای علوم پزشکی ایران انجام شده است . در این پژوهش 60 کودک که دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بوده‌اند از بین بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستانهای مورد پژوهش به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. نیمی از نمونه‌ها تحت بیهوشی عمومی و لوله‌گذاری طولانی‌مدت قرار گرفته و نیمی دیگر از نمونه‌ها ...
نمایه ها:
نای | 
کودک | 
عارضه | 
پزشکی | 

این پژوهش یک تحقیق نیمه‌تجربی است که به منظور تعیین اثرات هیپراینفلاسیون ریه‌ها و ساکشن داخل نای بر تعداد ضربان و ریتم قلب و میزان فشار سهمی اکسیژن خون شریانی بیماران بعد از اعمال جراحی قلب باز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلب تهران در سال 1373 می‌باشد. اهداف این پژوهش شامل، تعیین و مقایسه تعداد ضربان و ریتم قلب واحدهای مورد پژوهش قبل و حین مراحل مختلف پروتکل هیپراینفلاسیون ریه‌ها با حجم‌های 10، 14 و 18 (ml/kg) و ساکشن و همچنین تعیین و مقایسه میزان Pao2 ...

چکیده هدف :تحقیق حاضربررسی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی بربرخی شاخص های مقاومتی مجرای نای زنان مبتلابه آسم مزمن دارای اضافه وزن شهرستان اهوازمی باشد. روش:14نفراززنان مبتلابه آسم دارای اضافه وزن بامیانگین سنی 857/37 ومیانگین BMI820/28برای گروه تمرین وبامیانگین سنی 142/36ومیانگین BMI658/29برای گروه کنترل ،که به دوگروه 7نفره تقسیم شدند.گروه تمرین برنامه خودرابه مدت هشت هفته به صورت یک روز در میان در روزهای فرد (3روزدر هفته)،که مولفه های هر جلسه تمرین در هفته اول شامل 15 دقیقه ...
نمایه ها:
آسم | 
هوازی | 
نای |