عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اینکه باکتری جنس نایسریا نسبت به سرما و خشکی حساس می‌باشد، دو محیط نگهدارنده Skin milk 20 درصد و گلسترول 15 درصد در Nutrient broth جهت حفظ این باکتری در سه شرایط مختلف نگهداری، حرارت آزمایشگاه، +4 و -10 درجه سانتیگراد روی glass bead مورد بررسی قرار می‌گیرد. در دوره زمانی مشخص نمونه‌برداری شده و viability و خواص بیوشیمیایی ارزیابی می‌گردد. ...
نمایه ها:

چکیده ندارد.