عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات اشعه UV-B برروي ناهنجاري هاي ريخت شناسي و ساختار چشم در لارو تازه تفريخ شده ماهي قزل آلاي رنگين کمان بود. لارو 1 روزه ماهي قزل آلاي رنگين در سه تيمار شامل کنترل (بدون UV-B) و تيمارهاي uw/cm283/94 و uw/cm275/68 از UV-B بمدت 9 روز مورد آزمايش قرار گرفت. هر تيمار داراي سه تکرار و شامل 1000 لارو بود. تيمارها با نايلون سياه پوشانده شدند تا از نور خورشيد به دور باشند. قرار گرفتن لاروها در معرض اشعه UV-B باعث ايجاد ناهنجاري هاي ريخت شناسي مختلفي ...