عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1258

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش کامپوزیت و نانوکامپوزیت های پلی پیرول با استفاده از اکسیدانت کلرید آهن (III) و در مجاورت پلی وینیل پیرولیدون به عنوان پایدار کننده و نانو ذره اکسید آهن (III) به روش کلوئیدی در محیط آبی سنتز و از آن ها برای جداسازی فلز سرب از آب های آلوده استفاده گردید. به منظور مطالعه مورفولوژی ذرات نانوکامپوزیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و برای بررسی ساختار شیمیایی آن از طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR) استفاده گردیده است. تصاویر SEM نشان می دهد که مورفولوژی و اندازه ذرات ...

نانو کامپوزیت های پلیمری در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این امر بیشتر به خاطر قیمت پایین و در دسترس بودن آنهاست. حضور مقدار کمی از پر کننده در ماتریس پلیمر می تواند باعث بهبود قابل توجهی در خواص مکانیکی و حرارتی آن شود و از این جهت نانو کامپوزیت های پلیمری بسیار جالب توجه هستند. با توجه به کاربردهای مختلف پلی استرها در زمینه های مختلف، تهیه نانو کامپوزیت های پلی استر و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی آنها می تواند مفید و قابل اهمیت باشد. در این پروژه نوع جد ...

در این تحقیق تأثیر نانو ذرات آلومینا بر روی خواص سایشی و خراشی اپوکسی (EP) بررسی شده است. به این منظور اپوکسی به عنوان زمینه و پودر نانو آلومینا به عنوان فاز تقویت‌کننده استفاده شد و جهت جلوگیری از توده‌ای شدن نانوذرات ، قبل از افزودن آن به اپوکسی، عملیات آسیاکاری به مدت 10 دقیقه در دمای پائین بر روی پودر انجام شد. با این روش، نانو کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با درصدهای وزنی 0/5، 1، 3 و 5 از بدین روش تولید شدند. پس از تولید نانوکامپوزیت و کسب اطمینان از توزیع مناسب نان ...

در این تحقیق نانوکامپوزیت آلومینا – نقره برای اولین بار با استفاده از روش ریخته‌گری ژلی به وسیله مواد اولیه محلول در آب ساخته شد. نتایج بررسی عوامل پراکنده‌ساز مختلف نشان داد که پراکنده‌ساز دولاپیکس ET85 با دارا بودن خاصیت لیگاندی و تشکیل کمپلکس با یون‌های نقره، می‌تواند اثر نامطلوب آنها را بر روی گرانروی سوسپانسیون از بین ببرد. این برهمکنش به وسیله آزمایش طیف‌سنجی مادون قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، این عامل پراکنده‌ساز به عنوان پراکنده‌ساز مطلوب مورد استفاده قرار گ ...

در این پژوهش نانوکامپوزیت الاستومرهای پلی یورتان مغناطیسی با استفاده از نانوذرات سوپر پارا مغناطیس Fe3O4 (مگنتیت) اصلاح نشده و اصلاح سطحی شده با تیودی گلایکولیک اسید به روش درجا سنتز شدند. دونوع نانوکامپوزیت مغناطیسی با استفاده از دو پلی ال استری پلی کاپرولاکتون (PCL) و پلی ال اتری پلی تترا متیلن اترگلایکول (PTMG) با جرم مولکولی یکسان تهیه شد. همچنین برای تهیه هر نوع نانوکامپوزیت از دو نوع نانوذره Fe3O4 اصلاح نشده و اصلاح شده استفاده شد. نانوذرات اصلاح نشده به دلیل نسبت سطح ...

در این تحقیق برای اولین بار قطعات بالک کامپوزیت‌های‌ Al-TiB2 نانوساختاربصورت درجا و با کمک چند فرایند متوالی شامل آلیاژسازی مکانیکی، سینتر پلاسمایی جرقه‌ای و اکستروژن گرم با موفقیت ساخته شد و ساختار میکروسکوپی، پایداری حرارتی و خواص مکانیکی آن در مراحل مختلف ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا پودر نانوکامپوزیت Al-TiB2 حاوی 10 و 20 درصد وزنی TiB2 به‌صورت درجا و با استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی دومرحله‌ای مخلوط پودر عناصر آلومینیم، تیتانیم و بور تولید شد. پو ...

در این تحقیق ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت Ti6Al4V/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا زمینه با استفاده از پودر عناصر اولیه و نیز پلیسه آلیاژ Ti6Al4V ساخته شد و در ادامه برای سنتز نانوکامپوزیت مورد نظر از واکنش مکانوشیمیایی پودرTiO2-Ti-Al-V و آسیابکاری پلیسه Ti6Al4V به‌ همراه نانوذرات Al2O3استتفاده شد. تغییرات فازی، ساختاری و مورفولوژیکی ذرات پودر بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز حرارتی (DTA) ارزیابی ...

در این پایان نامه، سدیم مونت‌موریلونیت (MMT) با استفاده از نمک هیدروکلراید چندین دی‌آمین آروماتیک اصلاح شد. فاصله بین لایه‌ای در MMT‌های اصلاح شده به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. خواص حرارتی MMT‌های اصلاح شده با آنالیز گرما وزن‌سنجی (TGA) بررسی شد. MMT اصلاح شده با 3،3- سولفونیل دی آنیلین بیشترین فاصله بین لایه‌ای را دارا بوده و در عین حال پایداری حرارتی آن نیز مطلوب بود. در مرحله بعد، از MMT اصلاح شده با 3،3-سولفونیل دی آنیلین برای تهیه نانوکامپوزیت‌های ...

در این پژوهش، ابتدا پودرهای نانوکامپوزیتی Cu-(0-6) vol.% SiC به روش آسیاب پر‌انرژی ساخته شد. در اثر آسیاب مکانیکی (h 25)، ساختار فاز زمینه به حدود زیرnm 20 رسیده و توزیع نسبتا یکنواختی از تقویت کننده‌ها بدست آمد. افزوده شدن نانوذرات SiC موجب تسریع فرایند آسیاب مکانیکی، ریزتر شدن اندازه دانه‌های فاز زمینه و ریزتر شدن اندازه ذرات گردید. این اثرات به بالا رفتن نرخ کارسختی در حضور نانو ذرات نسبت داده شد. در مرحله بعد، پایداری حرارتی و سینتیک رشد دانه‌ها در فلز مس نانوبلوری و نان ...