عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فاضلاب‌های صنعتی غالباً حاوی موادی هستند که در روش‌های تصفیه متداول حذف نمی‌گردند. فلزات سنگین از جمله مهمترین آلاینده‌های آب در صنایع مختلف از جمله واحدهای تولیدی فولاد می‌باشد. آب به عنوان یکی از عناصر ضروری در هر کارخانه فولاد، پس از عبور از مراحل مختلف آلوده و تبدیل به فاضلاب می‌شود. تخلیه این فاضلاب در منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث آلودگی شدید محیط زیست می‌گردد. با تصفیه مناسب این نوع فاضلاب، علاوه بر تأمین آب مورد نیاز ساکنین کارخانه جهت آبیاری یا شستشو، می‌توان از آلو ...

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فشار، دما و غلظت یون همراه نیترات در میزان حذف آن با استفاده از نمک‌های نیترات سدیم، سولفات کلسیم و سولفات منیزیم در غلظت‌های متفاوت و در دامنه فشار 10 تا 22 بار بوده است. غلظت‌های مورد استفاده برای محلول نیترات 75، 100، 200 و 300 میلی‌گرم بر لیتر انتخاب شد. به منظور بررسی تأثیر غلظت بر میزان حذف نیترات از نمک‌های سولفات کلسیم و سولفات منیزیم برای شبیه‌سازی آب آشامیدنی با غلظت‌های نیترات 75 و 100 میلی‌گرم بر لیتر و سولفات با غلظت‌های 200، 400، 60 ...

در این کار غشای نانوفیلتراسیون پلیمری بر پایه ی پلیمر پلی وینیل کلراید(PVC) با استفاده از سدیم دو دسیل سولفات (SDS) به عنوان ادیتیو، نانوذرات اکسید آلومینیوم به عنوان اصلاح کننده ی ساختار غشا و مخلوط دی متیل استامید و تتراهیدروفوران به عنوان حلال با روش تغییر فاز تهیه گردید. اثر نسبت حلال ها(دی متیل استامید/تتراهیدروفوران) و افزودن غلظت های مختلف از سدیم دو دسیل سولفات در محلول پلیمری بر عملکرد غشا (فلاکس و سلکتیویتی) بررسی شد. در نهایت این غشا ها با نانوذرات اکسید آلومینیو ...

ساخت غشا نانوفیلتراسیون کامپوزیتی لایه نازک به روش پلیمریزاسیون بین سطحی و بررسی کاربرد آن در جداسازی آنتی‌بیوتیک جهت بازیابی ترکیبات شیمیایی مناسب و آب می‌باشد. در طول فرآیند فیلتراسیون تاثیر پارامترهای مختلف غلظت، سرعت جریان خوراک، فشار، زمان و PH همچنین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش سطح غشا الترافیلتراسیون پلی سولفون با استفاده از واکنش پیپرازین در فاز آبی و تری مزویل کلراید در فاز آلی اصلاح می‌گردد. همچنین با استفاده از نانو ذرات TiO2خواص ضد گرفتگی غشاهای پلی آم ...

در این تحقیق، تصفیه آب پرس تفاله چغندر قند با استفاده از نانوفیلتراسیون مورد بررسی قرار گرفته و سپس این فرآیند مدلسازی شده است. برای این منظور دما در سه سطح (25، 40 وC°55)، اختلاف فشار عرضی در سه سطح (10، 15 و 20 بار) و غلظت در سه سطح (بریکس1، 2 و 3) بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون (شار تراوه، درصد گرفتگی و درصد دفع اجزاء) بررسی شد. از سه روش مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs)، مدلسازی فیزیکی DSPM و مدلسازی هیبریدی برای مدل کردن فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند ا ...

در این تحقیق کارایی نانوفیلتراسیون (NF) با ستون کربن فعال دانه ای (GAC) و ستون آکنده زدایش با هوا (AC) در حذف کلروفرم (CHCL3) به عنوان شاخص اصلی ترکیبات تری هالومتان (THMs) از منابع آب آشامیدنی مورد مقایسه قرار گرفته است. برای اینکار پایلوت نانوفیلتراسیون با مدول مارپیچی استات سلولز و پلی آمیدن با MWCO معادل 300 تا 600 دالتون و همچنین ستون آکنده کربن فعال و سیستم زدایش با هوا طراحی و راه اندازی گردید. این مطالعه علاوه بر آب دیونیزه، با آب آشامیدنی شهر تهران نیز انجام شد و مقا ...

هدف اصلی این تحقیق تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون پلی‌سولفون سولفونه شده (SPSf) به منظور جداسازی یون‌های نمک و رنگینه‌ها از پساب نساجی بوده است. در مرحله اول، ما SPSf را با درجه‌های سولفوناسیون مختلف با استفاده از تری متیل سیلیل کلرو سولفونات (TMSCLS) به عنوان عامل سولفوناسیون در کلروفرم سنتز کرده‌ایم. مقدار محصول بوسیله زمان واکنش (48-1 ساعت) در دمای ℃ 1±25 کنترل شده است. در این کار، ما نسبت مولی (عامل سولفوناسیون به تعداد واحدهای تکرار پلیمر (2.3=X)) را ثابت نگه داشته‌ایم، و زم ...

امروزه نیازها و فشارهای موجود برای تامین آب با کیفیت بالا هرچه بیشتر از پیش احساس میشود در این راستا، با هدف تصفیه اب های زیرزمینی و پاکسازی آن از فلز سنگین کروم، روش های مختلف پاکسازی آب بررسی و با توجه به نوین بودن روش های غشائی و بالاخص نانوفیلتراسیون، راندمان حذف کروم توسط این روش در این تحقیق بررسی گردیده است و برای آب های آلوده به ک روم پودر کروم به نمونه ها اضافه گردید. ابتدا با تغییر فشار عملیاتی دستگاه درغلظت و PH ثابت اثر فشار بر حذف کروموزم بررسی و فشار بهینه فرآین ...

روش نانوفیلتراسیون طی چند سال گذشته رونق گرفته است، در نانو فیلتراسیون جداسازی براساس اندازه مولکول صورت می‌گیرد و فرآیندی فشاری است. اساساً این روش جهت حذف اجزای آلی نظیر آلوده کننده‌های میکرونی و یون های چند ظرفیتی می‌باشد. از دیگر کاربردهای نانو فیلتراسیون می‌توان به حذف مواد شیمیایی که به منظور کشتن موجودات مضر به آب اضافه شده اند، حذف فلزات سنگین، تصفیه آب های مصرفی، رنگ زدایی و حذف آلوده کننده ها و حذف نیترات ها اشاره کرد. نانو فیلتراسیون می‌تواند تقریباً از هر منبع آبی ...