عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 806

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانوفناوری، که در یک تعریف کلی از آن به عنوان تحقیق و توسعه در مقیاس اتمی و ملکولی- بین 1تا100 نانومتر- یاد می شود، یکی از فناوری هایی است که با سرعت زیادی در حال رشد است. توانایی طراحی مواد دراین مقیاس، باعث تولید محصولاتی جدید، با دامنه ی وسیعی از کاربردهای مختلف می شود. درطی فصل اول از تعاریف علمی مختلف، گرایش های متنوع و کاربردهای بسیار این فناوری به طور مختصر صحبت شده و در ادامه به ویژگی های خاص نانوفناوری، که به طور معناداری موثر بر نحوه ی توسعه ی این فناوری بوده و بروز ...

ضرورت توجه به آموزش نانو فناوری در دوره کارشناسی به دلیل رشد روزافزون این فناوری و کاربردهای گوناگون آن در تمامی زمینه های زندگی انسان، اجتناب ناپذیر است. در این راستا پژوهش حاضر به طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانو فناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک دانشگاهها می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در حوزه نانوفناوری در سال تحصیلی 91-1390می باشد که 200 نفر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت انتشار، هم نويسندگي و هم استنادي توليدات علمي حوزه نانو جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. پژوهش از نوع کتاب سنجي و علم سنجي است و از روش هاي تحليل استنادي، تحليل هم نويسندگي، تحليل هم وقوعي واژگان و تحليل هم استنادي و فنون تحليل شبكه اجتماعي بهره مي گيرد. جامعه آماري كل مدارك نانوفناوري جهان شناسايي شده بوسيلة اصطلاحات درخت نانوفناوري در نمايه استنادي علوم در سال هاي اول ژانويه 1991 تا 7 آگوست 2011 است. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار هاي اک ...

با رشد کنوني نانوفناوري و افزايش تعداد محصولات نانو، اين صنعت به يک رکن مهم در اقتصاد جهاني تبديل شده است. محيط‌هاي آبي که بسيار آسيب‌پذير هستند، محل رسوب و تجمع بسيارياز اين نانو‌ذرات هستند. از ميان طيف وسيع نانوذرات، نانوذرات‌نقره به دليل خاصيت ضدميکروبي کاربرد گسترده‌اي دارند. هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي اثرات محتمل نانوذرات نقره بر برخي ويژگي‌هاي فيزيولوژيک گربه ماهي‌رنگين‌کمان Pangasianodon hypophthalmus است. هشتاد و پنج قطعه گربه‌ماهي رنگين‌کمان ( 26/0 ± 12 گرم و 46 ...

در برخی بازمانده های معماری محوطه میراث جهانی پاسارگاد، همچون پایه ستون ها و نقش برجسته های ورودی کاخ های بارعام ، اختصاصی و دروازه، سنگ آهکی سیاه رنگی به کار رفته است. در مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مشخص شد که این سنگ از نوع سنگ آهک ریزبلور بوده ودر طول سال های گذشته به دلایل ساختاری همچون ترک ها و ریزترک های موجود در آن تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی مخصوصا رطوبت به شدت فرسوده گشته است. در این تحقیق در مرحله نخست و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع موجود و مرتبط ...

لیگاندهای بازشیف به آسانی سنتز شده و با اغلب یون‌های فلزی تشکیل کمپلکس می‌دهند. کمپلکس‌های یون‌های فلزات واسطه با لیگاندهای بازشیف، به دلیل داشتن کاربردهای بالقوه فراوان در طول سال‌های متمادی به طور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این کمپلکس‌ها دارای خواص کاتالیستی، مغناطیسی، دارویی، بیولوژیکی و غیره هستند. بنابراین سنتز و بررسی ویژگی‌های ساختاری و اسپکتروسکوپی آنها در شیمی کئوردیناسیون مورد توجه می باشد. اکسیدهای فلزی در ابعاد نانو مانند روی اکسید به عنوان مهمترین مواد معد ...

آلاینده‌های آلی پایدار از جمله کلروفرم که از فراوانترین تری‌هالومتانها بوده و در بسیاری از پسابهای صنعتی نیز وجود دارد، منابع محدود آب شیرین در دسترس را بیش از پیش در معرض مخاطره قرار داده است. در زمره‌ی مهم‌ترین روش‌های حذف آلاینده‌هایی از این دست، روش‌های مبتنی بر نانوفناوری و به ویژه روشهای حذف آلاینده‌ها به کمک نانوذرات فلزی می‌باشند که به دلایل اقتصادی و محیط زیستی، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای حذف کلروفرم از پساب اس ...

در این تحقیق تلاش شده است تا برای انتقال فناوری سطوح خود تمیز شونده به سازمان مورد مطالعه مدل‌های مناسب انتقال فناوری انتخاب و با استفاده از این مدل‌ها‌ روش‌های مناسب اکتساب فناوری، راهبردهای مناسب بهره‌برداری و نشر فناوری شناسایی و اولویت‌بندی گردند. در این راستا مولفه‌‌های موثر بر انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده، روش‌های اکتساب و راهبردهای بهره‌برداری و نشر آن‌ها در حوزه‌ی خدمات شهری شناسایی شده، در نهایت با مدل‌های انتخاب شده و مولفه‌های تعیین شده روش‌ها و راهبردهای ...

هدف اصلی این تحقیق ارایه مدلی برای شکلگیری نظام های نوآوری نوظهور در ایران می باشد که سه حوزه فناوری نوظهور نانوفناوری، زیست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محدوده مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. در واقع این تحقیق به دنبال شناسایی اجزاء تاثیرگذار بر فاز شکلگیری یک نظام نوآوری نوظهور در ایران و شناسایی میزان تاثیر این ابعاد بر یکدیگر در مسیر شکل گیری یک نظام نوآوری نوظهور می باشد. در این تحقیق سعی شده است که نحوه شکلگیری و رشد بخشهای نوظهور در ایران با بهره گیری ...