عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور پیش‌بینی اتلاف انرژی غلتشی آمیزه‌های رویه‌ی تایر، مدلی جامع برای رفتار ویسکوالاستیک غیر‌خطی لاستیک‌های پرشده ارائه شد و بر مبنای آن مدل ریاضی متناظر توسعه داده شد. در این مدل، برهمکنش‌های پلیمر-پلیمر در فاز میانی بین پلیمر و پرکننده و/یا محبوس بین خوشه‌های پرکننده، پلیمر-پرکننده در سطح مشترک و پرکننده-پرکننده در شبکه‌ی مستقیم خوشه‌های پرکننده، نقش متفاوتی بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی در سامانه‌های مختلف کامپوزیتی دارند. نقش هر یک از این برهمکنش‌ها در لاستیک‌ استایرن ...

دراین مطالعه هیدروگلیکولیزفوم های پوسته فشرده پلی یورتان در شرایط حرارتی و مایکروویو توسط مخلوطی از سوربیتول،آب و اتیلن گلیکول/ دی اتیلن گلیکول در حضور کاتالیزورهای مختلف انجام شد. اثر سایر کاتالیزورها بر روی سرعت انحلال فوم ها مورد بررسی قرار گرفت. بعد از انحلال کامل فوم ها ساختار شیمیایی پلی ال بازیافتی توسط روش های طیف سنجی شناسایی شد.سپس از پلی ال بازیافتی، مخلوط با پلی ال خالص و دست نخورده و همچنین نانوسیلیکای اصلاح شده شیمیایی برای تولید نانو کامپوزیتهای پلی یورتانی است ...

در این پژوهش با استفاده از روش هیدروترمال نانوذرات اکسید آهن-منگنز بر پایه‌ی نانوسیلیکا تهیه‌شده است که درواقع هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر شرایط مختلف کلسیناسیون روی مورفولوژی، فاز و اندازه این نانوذرات است. از مزایای این روش می‌توان به خلوص و همگنی بالای محصول، تقارن کریستال‌ها و توزیع اندازه باریک ذرات اشاره کرد. در این پژوهش با تغییر دمای کلسیناسیون بین 700-500 درجه سانتی‌گراد و زمان‌های 5-1 ساعت نمونه‌های موردنظر سنتز شدند و نمونه‌های سنتز شده توسط آنالیزهای ...

پیشرفت فناوری‌های موجود در ماشین‌های کاغذسازی، افزایش سرعت تولید کاغذ، نیاز به تولید محصولات با کیفیت، افزایش سهم الیاف بازیافتی در فرایند تولید و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده‌اند تا استفاده از انواع افزودنی‌ها در پایانه ترکاغذسازی مورد توجه روزافزون قرار گیرند. در این راستا، استفاده از سیستم نانوذره که در آن پلی‌الکترولیت کاتیونی در کنار یک نانوذره آنیونی عمل می‌نماید، بسیار راهگشا بوده است. در این تحقیق زیست‌بسپار کایتوزان در4 سطح (5/0، 1 ، 5/1، 2%) در کنار نانوسیلیکای آنیو ...

در این تحقیق، پوسته برنج بدست آمده از شمال ایران به عنوان ماده ارزان جهت تولید نانو سیلیکا استفاده شده است. رفتارهای شیمیایی متفاوت و شرایط مختلف برای احتراق کنترل شده جهت تولید سیلیکا با خلوص بالا و در اندازه نانو مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات ساختاری سیلیکا تهیه شده از خاکستر پوسته برنج از طریق XRD, BET, FTIR, TEM ارزیابی شده مطالعه شده و ترکیب شیمیایی محصول از CHN و XRFطریق است. همچنین در این پایان نامهHR3RPWR12ROR40R بر روی نانو سیلیکا به عنوان پایه نشانده شده اس ...

در این تحقیق اثر برهمکنش پرکننده-پرکننده بر خواص رئولوژیکی پلیمرهای پرشده با نانوسیلیکا بررسی شده است. بدین منظور مدلی بر اساس مدل‌های قبلی ارائه شده در این گروه تحقیقاتی ارائه شد. مبنای این مدل ساختارهای سه‌بعدی پرکننده‌ها است و این مدل برای پیش‌بینی خواص رئولوژیکی در درصدهای بالا برای بیان اثر برهمکنش ذرات با هم ارائه شده است. شاخص‌های این مدل خواص ترمودینامیکی اجزای سامانه هستند که قابل اندازه‌گیری و تخمین می‌باشند. این مدل تاثیر غلظت،میزان سطح و خواص سطحی پرکننده‌ها را می ...

کاتالیست های[ SiO2-L1[V(L2)] ،SiO2-L1[Fe(L2 و[ nano-SiO2-L1[V(L2 سنتز و با IR، UV-Vis، ICP و آنالیز عنصری شناسایی شدند ( L1 =آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان ) H2L2 =( بنزوئیک اسید ( 2- هیدروکسی- بنزیلیدن) هیدرازید ) این کاتالیست ها در شرایط ملایم در حضور سدیم بی کربنات و آب اکسیژنه به عنوان اکسیدکننده برای اکسایش اولفین ها به کار برده شد. این سیستم می تواند سیکلواکتن را در شرایط ملایم و pH خنثی، در مدت 5 ساعت به میزان 75% اکسید کند. برای به دست آوردن شرایط بهینه، تأثیر فا ...

واکنش تراکمی دو جزیی بین استر های استیلنی کم الکترون و مشتقات فنل ، آریل وینیل اترها را در یک واکنش تک مرحله ای در حضور کاتالیزور نانو سیلیکا/ دی پتاسیم هیدروژن فسفات و در شرایط بدون حلال تولید می کند. این واکنش به صورت کاملاً تمیز و در شرایط ملایم و بدون واکنش های جانبی صورت می گیرد. ...

چکیده اگرچه دمای فرآیند تصفیه آلومینیوم و آلیاژهای آن خیلی کمتر از فولاد است، اما آلومینیوم مشکل نفوذ در دیرگدازها را به همراه دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است از نوعی عامل اتصال غیر سیمانی، به نام سیلیکای کلوئیدی نانوساختار، به جای سیمان آلومینات کلسیمی استفاده شود تا خواص جرم بهبود یابد. از این رو، نمونه های کم سیمان و بدون سیمانِ با عامل اتصال سیلیکای کلوئیدی (با قطر ذرات 15 نانومتر و غلظت 40%)، بر پایه دو اگریگیت مختلف آلومینای تابولار و بوکسیت، مورد آزمون قرار گرفتند. ...