عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت-سیلیکا(Fe3O4-SiO2) با تلفیق روش همرسوبی و روش سل-ژل سنتز شدند و عملکرد آن‌ها به عنوان نانوجاذب در حذف یون روی از محلول‌های آبی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت-سیلیکا با استفاده از 3-آمینو‌پروپیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان آمین‌دار شدند. این نانوذرات آمین‌دار شده برای پیش تغلیظ یون سرب قبل از اندازه‌گیری توسط طیف‌سنجی جذب اتمی استفاده شدند. نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت سیلیکا آمین‌دار شده به کمک مولکول آلی تیواوره اصلاح شدند. به ا ...

توجه به نانوفناوری به دلیل وسعت دامنه ی کاربردی آن در دهه های اخیر به صورت چشمگیری در مجامع علمی افزایش یافته است.یکی از این کاربرد ها، استفاده از نانوذرات در سیستم های دارویی و درمانی است.استفاده از مواد دارویی به صورت سنتی علاوه بر نداشتن بازده درمان بالا موجب بر جای گذاشتن آثار جانبی مضر برای بدن انسان می شود که این موضوع درمان بسیاری از بیماری ها مانند سرطان را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اخیرا استفاده از نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.در این تحقیق از ن ...

نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل- منگنز- مس عمدتأ در دارورسانی مغناطیسی، محیط‌های مغناطیسی ضبط‌داده‌ها، حسگرهای‌ گازی، مدارهای فرکانس بالا و ذخیره‌ اطلاعات و ... کاربرد فراوانی دارند. در این پایان‌نامه نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - منگنز - مس با درصدهای متفاوت جانشانی مس به جای منگنز به روش هم‌رسوبی شیمیایی تهیه شدند و خواص ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آنها مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. برای مشخصه‌یابی نانوذرات تهیه شده از روش‌های XRD وTEM استفاده شد. نتایج پراش پرتو X نشان داد ...

نانوذرات مغناطیسی شامل ترکیباتی از آهن می باشند که تطابق کامل با محیط بیولوژیکی دارند. یکی از کاربردهای این ذرات حمل داروهای ضد سرطان و آزاد سازی آنها در محل بافت سرطانی می باشد. یک میدان مغناطیسی غیریکنواخت خارجی که در مجاورت بافت تمرکز دارد وظیفه انتقال و هدایت این ذرات را برعهده دارد. بخاطر برهمکنش ذرات (ترکیبات آهن ) و میدان مغناطیسی نیروی مغناطیسی به هر ذره وارد می شود که باید بر نیروی هیدرودینامیکی و سایر نیروهای موجود در محیط غلبه کند. هدف در این رساله بررسی نحوه جذب ذ ...

در تحقیق حاضر، استفاده از نانوذرات مغناطیسی برانگیخته شده با میدان های مغناطیسی خارجی با ماهیت های مختلف به عنوان عوامل اختلاط در ابعاد کوچک برای بهبود بازده اختلاط و انتقال جرم در ابعاد میکرو مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات استفاده شده در این پژوهش، نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) با اندازه ذرات 10 تا 25 نانومتر هستند که به روش هم رسوبی سنتز شده‌اند. به منظور ارزیابی اندازه و خواص نانوذرات تهیه شده، آنالیزهای XRD، SEM و VSM انجام شده است. در ابتدا، یک میکرومیکسر نیمه فعال T شکل ...

در این تحقیق، نانوذرّات مغناطیسی آهن اکسید به روش هم‌رسوبی سنتز شد و سپس طی یک فرایند سل-ژل با سیلیکا پوشش دار شد. در نهایت سطح ذرّات سیلیکا پوش شده با تیتانیم فسفات اصلاح گردید. در قسمت نخست این تحقیق، واسطه‌ی انتقال الکترون نایل بلو از طریق یک واکنش تبادل یون روی سطح نانوذرّات اصلاح شده تثبیت شد. نانوذرّات مغناطیسی اصلاح شده با نایل بلو با استفاده از یک آهن‌ربا روی سطح الکترود خمیر کربن قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ولتاموگرام‌های چرخه‌ای ثبت شده نشان داد که رفت ...
نمایه ها:

بخش تجربی پروژه شامل چهار فصل می‌باشد. در فصل اول نانوذرات اکسید منگنز با استفاده از تابش فراصوت در فرکانس پایین (kHz 20)، فرکانس بالا (kHz 900) و حمام فراصوت تحت شرایط مختلف تهیه گردیدند. سنتز نانوبلورهای اکسید منگنز در فرکانس پایین در محیط آبی و محیط روغنی (گیاهی و معدنی) مورد مقایسه قرار گرفت. اثر میدان مغناطیسی خارجی نیز بر روی نحوه رشد و هسته‌زایی نانوذرات اکسید منگنز در محیط آبی مطالعه شد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش شدت امواج فراصوت و کاهش فرکانس منجر به تشکیل نانوذرات ...

درسالهای اخیرسنتز و استفاده ازنانوذرات مغناطیسی مگنتیت Fe3O4 باکارکردها و خصوصیات ویژه مانند اندازه درحدنانو سطح ویژه بالا و خاصیت سوپرپارامغناطیسی مورد بررسی قرارگرفته است نانوذرات مغناطیسی مگنتیت بهدلیل دانشتن سطح ویژه بالا بسیارحساس می باشند ووجود نیروهای واندروالس و نیروی مغناطیسی درمیان نانوذرات منجر به کلوخه ای شدن آنها میشود زیست عملگرا کردن نانوذرات مغناطیسی نوعی اینکپسوله کردن نانوذرات با بیومولکولها است که ازکلوخه ای شدن و اکسید شدن آنها درمعرض هوا جلوگیری می کند در ...

نانوذرات در محیط اطراف ما، علم مدرن و تکنولوژی‌های پیشرفته وجود دارند و نانوذرات مغناطیسی رایج‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها هستند. اگرچه مغناطیس ذرات ریز تقریبا 60 سال است که مطالعه شده‌اند ولی رنج وسیعی از پدیده‌های طبیعی باقی مانده‌اند که خواص آنها هنوز مطالعه نشده‌اند. با این حال در دهه‌های اخیر مطالعات بسیار زیادی در مورد نانوذرات صورت گرفته و دستگاههای بسیاری برای اندازه‌گیری این نانوذرات و خواص آنها طراحی شده‌اند. یکی از کاربردهای این نانوذرات بررسی خواص بیولوژیکی آن‌ها م ...