عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تخیل شاعر به تنهایی عاملی برای آفرینش ادبی نیست؛ بلکه عوامل فرامتنی همچون دین، عرفان، زمان، اجتماعیات، اخلاقیات، طبیعت، رویدادهای سیاسی و تاریخی، محیط زندگی و جغرافیایی، میراث ادبی و ... وجود دارند که ذهن شاعر در نام‌گزینی اشعار متأثر از آن‌ها است. آگاهی از این عوامل و نقش آن‌ها در انتخاب عناوین شعری تبعاً به درک بهتر محتوای شعر یاری می‌رساند. نگارنده در این پژوهش به شیوه‌ی تحلیل ساختی و محتوایی، به بررسی عناوین اشعار و چگونگی تأثیرپذیری شاعران از عوامل فرامتن در نام‌گزینی اش ...

دراین پژوهش سعی شده است نام گذاری مساجداستان تهران راازمنظر نام شناسی که یکی ازشاخه های جامعه شناسی زبان است موردبررسی قرارداده وبراساس هریک از مقوله های مختلف که درگستره خودتقسیم بندی های مربوط به آن حوزه رادارد،تجزیه وتحلیل کرده وعوامل دخیل درنام گذاری مساجدراشناسایی نموده ،زمینه پیدایش هریک راازدیدجامعه شناسی بررسی کنیم تاازاین طریق به بخشی از تفکرات اجتماعی شهروندان شهریامحله هاازجمله گرایش های فرهنگی آنان پی ببریم.همچنین جایگاه مسجددرقرآن واسلام ودیگرکشورهای جهان ازجمله ...

پژوهش حاضر با عنوان" بررسی نام‏گذاری در شهر کرمان از دیدگاه زبان‏شناسی اجتماعی" در 5 فصل تدوین گردیده است. هدف از پژوهش حاضردستیابی به ماهیت نام‏گذاری اسامی رسمی و غیر رسمی شهر کرمان است و تا چه اندازه این نام‏گذاری در سه حوزه معابر/مدارس و مشاغل متفاوت است. بدین منظور شهر کرمان به دلیل ویژگی‏های بوم شناختی انتخاب شد. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی ( تحلیل محتوا) بهره گرفته شده است.از آنجا که این پژوهش سه مقوله اجتماعی و فرهنگی (حوزه معابر و حوزه مدارس و حوزه مشاغل) شهر ک ...

از آنجایی که نام بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی هر انسانی است، پژوهش حاضر به مطالعه‌ی اسامی‌کوچک اشخاص (مذکر و مونث) در شهر ترکمانچای واقع در استان آذربایجان‌شرقی در سه گروه سنی متفاوت پرداخته است. برای این منظور نام‌ها در دو سطح زبان‌شناختی و جامعه‌شناختی مطالعه شده‌اند. در سطح زبان‌شناختی، نام‌ها از نظر ساختواژی و آوایی بررسی شده‌اند. در بخش ساختواژی نام‌های بسیط و غیربسیط در تمامی گروه‌های سنی و جنسی از هم تفکیک شده و در بخش آوایی برخی تغییرات آوایی نام‌واژه‌های دخیل د ...

این تحقیق به دنبال برسی عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتی نام گذاری تجاری شرکت ها در ورود به بازارهای نوظهور و رابطه آن با موفقیت محصول می باشد و به دنبال آن شناسایی استراتژی مناسب برای ورود به بازارهای هدف صادراتی توسط شرکت های صادرکننده ایرانی و وارد کننده به ایران که از طریق یکی از مراکز عمده گمرک در بازه ی زمانی دو سال 1387 و1388مبادرت به صادرات و واردات کرده ند از طریق نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های این تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و مطالعه ...

عنوان داستان، آستانه‌ی ورود به دنیای متن محسوب می‌شود و نقش دوگانه‌ای دارد، که چون رمزگان هرمنوتیکی عمل می‌نماید، گاه نوری بر دنیای متن می‌تاباند و گوشه‌ای از محتوای کلی آن را به نمایش می‌گذارد و با پوشاندن دیگر حقایق متن همچون حجابی بر جهان داستان قرار می‌گیرد و در ذهن مخاطب تنشی ایجاد می‌نماید که مخاطب را به منظور کشف آن به سوی متن می‌کشاند تا او خود، بتواند به زوایای پنهان جهان ذهنی نویسنده و نیز دنیای‌ پر رمز و راز متن راه یابد و ایدئولوژی حاکم بر آن را کشف نماید. از آن‌ج ...

يکي از جنبه هاي فرهنگي که در تحقيقات اجتماعي کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است نام گذاري فرزندان است. نام گذاري فرزندان ارتباط بي واسطه اي با ذهنيات افراد يک جامعه دارد که مي تواند نوع نگاه و احيانا تغييرات فکري افراد آن جامعه را نشان دهد. تغييرات نام گذاري فرزندان در سال هاي اخير در شهرستان لامرد، انگيزه اي شد براي کنکاش در دلايل آن و علل و عوامل موثر بر نام گذاري ها. فرضيات تحقيق شامل رسانه هاي ارتباط جمعي ، پايگاه اقتصادي – اجتماعي ، ميزان دينداري، ملي گرايي و تحولات ...

بشر از ابتدای آفرینش برای تبیین محیط زندگی خود به نام‌گذاری آن پرداخته است‌.‌ ‏نام‌گذاری کشورها‌، استانها‌، شهرها وبسیاری از پدیده‌های طبیعی از نخستین انگیزه‌هایی است که ‏بشر پس از رسیدن به شناخت عقلانی و پدیدآوردن تدریجی کلمات‌ در‌نهایت زبان‌، جهت بیان ‏خواسته‌های مادی و معنوی، به آن دست پیدا کرده است‌. (‌توکلی‌مقدم‌، 1375‌: 4‌) نام‌ها واژگان ‏خاصی هستند که توسط فرایند نام‌گذاری بر روی پدیده‌های خاص قرار داده می‌شوند. نام‌شناسی ‏که بخشی از زبان‌شناسی اجتماعی است، به معنای دا ...

نامها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت هستند .نام گذاری کالاهای مصرفی که موضوع این پژوهش است تابع سلیقه شخصی ، جنس ، طبقه اجتماعی و فرهنگ در چارچوب نظام فرهنگی در جامعه مورد نظر می باشد ، در واقع نام گذار نام کالاها را اغلب بر اساس بن فکری ، فرهنگی-اجتماعی خود انتخاب می کند. بررسی نام شناختی کالاها از این نظر دارای اهمیت می باشد که می تواند زمینه ای برای مطالعات در حوزه زبان و فرهنگ باشد.در بررسي نام‏ها از منظر زبانشناسي اجتماعي هدف اصلي اين است ك ...