عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این طرح کنکاشی در اسامی ایرانیان معاصر از لحاظ میزان فراوانی هر اسم‌و زیربنای فرهنگی آن است . سعی بر این است تا ضمن بررسی میزان فراوانی اسامی مختلف و نیز فراوانی مقوله‌های دربرگیرنده این اسامی(همچون مقوله ملی، مذهبی، بیگانه و ...) به شرح و توصیف رفتار و گرایش‌های مردم درامر نامگذاری فرزندان مبادرت گردد و به تبیین تمایلات فرهنگی زمینه‌ساز در انتخاب اسامی پرداخته شود. ...

تحقیق حاضر،در مورد بررسی نامگذاری رسمی و غیر رسمی،از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی در شهرستان ارومیه می باشد.این تحقیق شامل هفده فرضیه،بیست و یک سوال ،یک هدف کلی وچهار هدف جزئی می باشد. هدف کلی پژوهش مورد نظر،پاسخ به این سوال است که نامهای رسمی و غیر رسمی در شهرستان ارومیه تا چه میزان متفاوت هستند؟و اهداف جزئی آن به این شرح می باشند:1.بررسی نامگذاری در حوزه مشاغل در شهرستان ارومیه با توجه به متغیرهای هویت،زمان مشاهیر و جنسیت. 2. بررسی نامگذاری در حوزه معابر در شهرستان ارومیه با تو ...

عوامل مختلفی از جمله، عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، گرایش مذهبی و رسانه بر نامگذاری افراد تاثیر دارند. میزان تحصیلات و آگاهی فرد از معنی و مفهوم نام ها و بستر زیست محیطی که در آن زندگی می کند نیز نقش بسزایی در نامگذاری افراد دارند. پژوهش حاضر به توضیح و تبیین عوامل تاثیر گذار در نامگذاری افراد در شهر زاهدان از سال 1375 تا 1391، از دیدگاه زبانشناختی می پردازد. در این پژوهش، بیشتر از دیدگاه های لاینز استفاده شده است. آمار مربوط به نامگذاری از اداره ثبت احوال استان سیس ...

هدف تحقيق حاضر بررسي زبان شناختي‌ نامگذاري ساختمان‌ها در بافت قديم و جديد شيراز مي‌باشد. اعتقاد بر اين است که بافت، به عنوان پديده‌اي جامعه شناختي، بر نام گذاريهاي ساختمان‌ها، که بعدي از کارکرد زبان مي‌باشد، تاثير گذار باشد. جامعه آماري در اين تحقيق شامل ساختمان هاي مسکوني در بافت جديد و قديم شيراز مي باشد. حجم نمونه شامل سيصد ساختمان در بافت قديم و سيصد ساختمان در بافت جديد مي‌باشد که به صورت تصادفي انتخاب شدند.دليل انتخاب 300 نمونه از اين دو بافت،‌ كمبود مجتمع‌هاي مسكوني د ...

برای یکنواخت کردن کارها و نوشته‌های مربوط به رده‌بندی گیاهی، داشتن اصول و قواعد کلی و یکسان که همه گیاهشناسان از آن تبعیت کنند ضروری است . نامگذاری گیاهان، حذف نام گیاهان، طریقه انتشار نام گیاهان، چگونگی انتخاب نام و بالاخره کلیه امور مربوط به نام گیاهان بایستی در چارچوبی کلی عمل شود تا گیاهشناسان بتوانند به راحتی به مفهوم نوشته‌های همدیگر پی برده یا نوشته خود را طوری مرور کنند که درک آن برای سایرین میسر باشد. ...
نمایه ها:
گیاه | 

نامگذاری فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی کشور با توجه به مولفه های طبیعی، اجتماعی، ‌فرهنگی، ‌تاریخی ، و سیاسی بر روی نقشه سیاسی کشور شناسایی می گردند. نامگذاری واحدهای سیاسی از یک طرف از مجموعه عواملی متأثر می گردد که در فضای کلان ملی عمل می کنند و تحت عنوان(( شاخص های ملی )) از آنها نامبرده می شود و از طرف دیگر متأثر از عواملی است که در سطوح منطقه ای و محلی عمل کرده می توانند تحت عنوان ((عوامل زمینه ساز)) طبقه بندی گردند. پارادایم عوامل زمینه ساز که عمدتاٌ در سطوح محلی و ...
نمایه ها:
ایران | 
اداره | 

امروزه با گرایش بیشتر مردم این ایل به علم‌آموزی و رواج کتب و نشریات و رفت و آمدهای مستمر آنان به شهر و مراکز علمی و مطبوعاتی باعث گردیده که نامگذاریها به تبع این تحولات دستخوش دگرگونی شگفتی گردیده و متحول شود بطوریکه از بررسی و مقایسه بیش از هزار نام در ایل این نتیجه حاصل شده که نصف اسامی موجود در ایل اسامی فارسی از قبیل بیژن ، سودابه ، مهری ، ... 20 درصد نامهایی ترکیبی از قبیل حسین علی، علی مراد، ... ، 20 درصد نامهایی به عربی خالص از قبیل : لیلی، اکبر، ... ، 5 درصد بقیه نامه ...
نمایه ها:

انسان‏ها برای شناختن و شناساندن افراد، اشیاء، اماکن و... به نامیدن آنها پرداختند. نام‏ها واژگان خاصی هستند که توسط فرایند نامگذاری بر روی پدیده‏ای خاص قرار داده می‏شوند. نام‏شناسی که بخشی از زبان‏شناسی اجتماعی است به معنای دانش یا مطالعه ریشه و اَشکال نام‏های خاص انسان‏ها یا مکان‏ها است. مشاغل غیررسمی که بخشی از فرهنگ غیررسمی جامعه را شامل می‏شوند، از جمله اماکنی هستند که طبق سلیقه و ذوق شخصی صاحبان مشاغل نامگذاری می‏شوند. در این پژوهش سعی شده است تا اسامی مشاغل غیررسمی از دی ...