عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بروسلوز یا تب مالت یک بیماری با تظاهرات متنوع ناشی از عفونت با میکروارگانیسم های گرم منفی میله ای شکل باریک است. عفونت از حیوانات که معمولا اسب، خوک، گراز، بز هستند به انسان منتقل می شود بیماری بیشتر در کارگران کشتارگاه فراورده های حیوانات اهلی دامپزشکان و افرادی که محصولات آنها را مصرف می کنند دیده می شود. علائم شایع شامل احساس لرز، عرق، تب، ضعف و بی حالتی عمومی است. 70% بیماران درد عمومی بدن را دارند و نزدیک به 50% از سردرد شکایت دارند. لنفادنوپاتی و اسپلنومگالی، هپاتومگالی ...

-1 بررسی مزارع مناطق مختلف چغندرکاری استان فارس از نظر آلودگی به قارچ Polymyxa betae، ناقل بیماری ویروسی ریزومانیای چغندرقند، نشان داده است که خاک نمونه‌برداری از بعضی مزارع در مناطق مرودشت ، بیضاء، داریون، کوار، سروستان و فسا دارای آلودگی نسبت به قارچ مزبور بوده‌اند. -2 در آزمایشات سرولوژیکی ELISA، جدایه‌های قارچ از نمونه خاک 6 مزرعه از 13 مزرعه در مناطق آلوده به ناقل، دارای آلودگی به ویروس زردی کلروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا، بوده‌اند. ...

جمعیت انسانی منبع طبیعی خوبی برای سالمونلاتیفی است و به طور کلی 5%-2 از تمام اشخاصی که بصورت کلینکال یا ساب کلینکال دچار عفونت بوده اند ناقلان مزمن شده اند و بدین وسیله به حفظ اندمیک بودن بیماری خدمت می کنند. تمایل به ناقل مزمن شدن بعد از عفونت حاد با سن بیشتر در زنان افزایش پیدا می کند که با اپیدمیولوژی سنگ کیسه صفرا مرتبط است. جمعیت مورد مطالعه بیماران کله سیستکتومی شده در دو بیمارستان طالقانی و امام خمینی در طی سال 76-1375 بوده است که مجموعا 227 بیمار 176 زن و 51 مرد که اب ...

بیماری مالاریا یکی از شایع ترین بیماریهای بومی در دوره گذشته در جهان و ایران بوده که زیانهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار آورده است . ناقل مالاریا بعضی از پشه های آنوفل هستند و شناخت نوع گونه و اکولوژی آنها در مبارزه با ناقلین اهمیت بسزایی دارد . این تحقیق با همین هدف در یکی از کانونهای انتقال بیماری مالاریا در بخش بازفت شهرستان بازفت استان چهار محال و بختیاری به مدت 6 ماه از خرداد تا آبان سال 1377 در ده روستا اجرا گردید . در هر روستا مکان انسانی و مکان حیوانی و زیستگاهها ...

الف - اقدامات بعمل آمده برای تهیه آنتی‌سرم پلی‌کلونال با روش خالص‌سازی نسبی عامل بیماری از بافت آلوده ب - آزمایش زنجرکها از نظر قابلیت عامل بیماری جاروئی بادام ج - آزمایش تعیین دامنه میزبانی عامل بیماری در بین درختانی مانند مرکبات ، گیلاس ، زردآلو، زیتون و زبان‌گنجشک و هیچکدام از درختان فوق نسبت به عامل بیماری جاروئی بادام حساسیت نشان ندادند. ...

نتایج یک ساله در طرح نشان می دهد که احتمال خاکزی بودن ناقل ویروس بسیار کم است. هیچیک از گلدانهای بادنجان سالم (کاشته شده در خاک ضد عفونی شده درون گلدان) به مزارع بسیار آلوده منتقل شده و آلودگی نشان نداد. گونه های جدیدی از زنجرک، پسیل و شته جمع آوری شده و جهت شناسایی به موسسه ارسال شد. آزمون انتقال در سال آینده با گونه های جدید انجام خواهد شد. ...

لیشمانیوز جلدی در نواحی روستایی و شهری استان اصفهان وجود دارد و در شهر اصفهان نوع شهری بیماری دیده شده است. ناقل بیماری پشه خاکی از جنس فلیوتوموس و عامل آن تک یاخته ای به نام لیشمانیاتروبیکا می باشد. از فروردین ماه لغایت اسفند ماه سال 1370 بررسی و مطالعه ای را روی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهر اصفهان انجام دادم. برای تعیین وجود بیماری، نوع بیماری و میزان آن در مناطق مختلف، از چهار گوشه شهر و مرکز شهر بازدید بعمل آمد. در تعیین فون، ترکیب گونه ای وفور پشه خاکیها که با تله چ ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی وضعیت تنظیم خانواده و عوامل موثر در آن در زوجین ناقل تالاسمی مراجعه‌کننده به مرکز تالاسمی بندرعباس در سال 1378 صورت گرفته است .در این پژوهش 300 خانم ناقل تالاسمی واجد شرایط از مراجعین به مرکز تالاسمی بندرعباس براساس نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در دسترس ، در یک مرحله مورد بررسی قرار گرفتند.جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه سازمان یافته استفاده شد که شامل چهار بخش میباشد.بخش سوالات مربوط به اطلاعات عمومی، بخش دوم وضعی ...

از 8 مدرسه، 5 دخترانه و 3 پسرانه و 12 مورد بیمار سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه مطالعه صورت گرفت. 426 نفر که 197 نفر (2/46%) مذکر و 329 نفر (7/35%)مونث میباشد. بیماری در هر دو جنس تقریباٌ یکسان بود. بالاترین شیوع سنی 10 سالگی بوده که شامل 121 نفر (4/28%) و بعد از آن 9 سالگی 78 نفر(3/18%) و سپس 11 سالگی 75 نفر (6/17%) میباشد. در سنین خیلی پائین شیوع بیماری کمتر شده است. یک ضایعه بیشترین شیوع را داشته است (9/77%) و بعد از آن 2 تا ضایعه که حدود 4/15% موارد و به ترتیب هرچه تعداد ...