عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه، به مطالعه‌ی ناسازگاری کوانتومی سامانه‌های دوکیوبیتی می‌پردازیم. یکی ازبهترین علائم غیرکلاسیکی بودن یک سامانه‌ی کوانتومی، وجود هم‌بستگی‌هایی است که مشابه کلاسیکی ندارد. ابتدایی‌ترین نوع این هم‌بستگی‌ها، درهم‌تنیدگی است اما ازآن‌جا که در بسیاری حالت‌های غیردرهم‌تنیده نیز رفتارهای غیرکلاسیک نشان‌داده‌شده‌است، هم‌بستگی‌های کوانتومی متمایز از درهم‌تنیدگی، ممیز بهتری بین دو دنیای کلاسیکی و کوانتومی به‌ویژه برای حالت‌های آمیخته‌ی غیردرهم‌تنیده خواهند‌بود. یکی از ا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تعارض و تناقض‌های استدلالی در زوجین سازگار و دارای ناسازگاری شهر اردبیل بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش زوجین سازگار و زوجین دارای ناسازگاری شهر اردبیل بودند. از بین زوجین سازگار 23 زوج با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از بین زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران بهزیستی شهرستان اردبیل، 24 زوج با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که پرسشنامه-های پژوهش شامل مقیاس سازگاری دو نفری اسپانیر ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی انجام گرفته است. نمونه این پژوهش 120 تن از دانش‌آموزان دختر بودند که 60 تن از آن‌ها به عنوان دختران منزل گریز، در سال تحصیلی 93-1392، توسط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، به مراکز مداخله در بحران و قرنطینه شهر مشهد ارجاع گردیده بودند و 60 تن از آن‌ها نیز به عنوان گروه عادی (همتا) از میان دانش‌آموزان دختر متوسطه ناحیه یک شهر مشهد انتخاب شدند. نمونه‌گیری گروه منزل گری ...

پژوهش حاضر به منظورتبیین اثر بخشی قصه گویی بر کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان پایه اول دبستان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه تحقیق 60 نفر دانش آموز کلاس اول دبستان، (33 نفر گروه آزمایش، 28 نفر گروه کنترل) که از چهار مدرسه شهر اصفهان در سال 91 انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ارزیابی رفتاری کودکان راتر- فرم معلم و والدین بود و گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل (قصه گویی) قرار گرفت و گروه کنترل ...

یکی از مباحث مطرح شده در کتاب های علوم قرآن و تفاسیر، موضوع ناسازگاری آیات قرآن است. میزان قوت اشکالات مطرح شده در این باب به یک اندازه نیست و برخی از آن ها بسیار سطحی و برخی دیگر بسیار جدی و بحث برانگیز است، مفسران مسلمان در مواجهه با ناسازگاری و اختلاف آیات قرآن با یکدیگر، رویکردهای متفاتی داشته اند. در این پایان نامه سعی شده است تا زمینه ها و همچنین نحوه و روش پاسخ دادن به ناسازگاری درونی آیات قرآن مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه دعاوی ناسازگاری درونی آیات بر اساس ...

این تحقیق با هدف شناخت میزان تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر ناسازگاری همسران انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریه کلمن و باین و هیکس در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده است. روش مطالعه در این بررسی، پیمایش است و از ابزار سنجش پرسشنامه بهره گرفته شده، حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متاهل ساکن در منطقه 14 شهرداری تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. متغییر مستقل این پژوهش سرمایه اجتماعی خانواده و متغیر وابسته ناسازگاری همسران است که نتایج بدست آمد ...

یکی از خصوصیات زندگی زناشویی جدید ناپایداری آن و ازدیاد طلاق است. این پژوهش باهدف بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با ناسازگاری زناشویی که زمینه ای برای تهدید جدی خانواده، جامعه و افزایش طلاق است، صورت پذیرفته است . زندگی زناشویی متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و حتی سیاسی است که ناهماهنگی این عوامل می تواند ناسازگاری زناشویی را پدید آورد. پس از بررسی پیشینه تحقیق که عمدتاً خارجی بودند، چارچوب نظری پژوهش بر اساس ترکیب رویکردهای کنش متقابل و مبادله ک ...

در این تحقیق ما پدیده گذار ناگهانی بین ناهمدوسی کلاسیکی و کوانتومی را با مطالعه ناسازگاری کوانتومی برای یک سیستم کاواک اتلافی QED که شامل دو اتم دو ترازه بدون اندرکنش هستند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. ناسازگاری کوانتومی بین دو اتم که ابتدا در حالت کوانتومی نوع X قرار دارند، در بازه زمانی محدود از بین نمی‌رود و چنانچه زمان طولانی باشد، این ناسازگاری در اندرکنش اتمها با کاواک پایا خواهد بود و زمان گذار به پارامترهای حالت اولیه دو اتم و میانگین تعداد فوتون‌های میدان همدوس بستگ ...

در بسیاری از مسائل برنامه‌ریزی خطی اغلب با مدل‌هایی روبرو می‌شویم که به صورت دستگاهی ناسازگار از نامعادلات خطی می‌باشند‎.‎ از آن جایی‌که در چنین مسائلی هیچ جواب شدنی برای دستگاه وجود ندارد‎،‎ لذا برطرف نمودن ناسازگاری یکی از مسائل پرکاربرد در شاخه بهینه‌سازی بوده که در سال‌های اخیر بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است‎.‎ یکی از روش‌های متداول برای برطرف نمودن ناسازگاری‎،‎ تصحیح دستگاه با اعمال حداقل تغییرات در ماتریس ضرایب و بردار سمت راست می‌باشد‎. ‎ در این تحقیق‎،‎ اعمال ...