عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناسایی مولکولی دامهای برتر از نظر اقتصادی با دقت و سرعت بالا توسط: -1 شناسائی نوع اللهای پروتئین‌های شیر و پیدا کردن ارتباط آن با صفات اقتصادی -2 شناسائی و بررسی میکروساتلایت‌ها و ارتباط آن با صفات اقتصادی، استفاده از این اطلاعات در آنالیز آماری و انتخاب دام برتر در برنامه‌های اصلاح نژاد، از اهداف عمده این طرح بشمار می‌آیند. ...