عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لایه‌ی زیستی خاک اجتماعاتی فراگیر و متشکل از ریزاندامگان از جمله سیانوباکتری ها، گلسنگ ها و باکتری هاست و از اجزایی است که نقش های ساحتاری و عملکردی اساسی در اکوسیستم ها دارد از جمله نقش ها‌یی مانند مجتمع کردن ذرات خاک و در نتیجه ی آن کاهش فرسایش بادی و آبی و افزایش باروری خاک و در پی آن پیدایش و پایداری پوشش گیاهی و غیره. توسعه دانش مربوط به لایه‌ی زیستی می‌تواند در پیشرفت فناوری‌های لایه زیستی خاک نقش داشته باشد که در عملکرد خاک و پیشگیری از انتشار ریزگردها نقشی اساسی دارند ...