عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تاربور در منطقه ابنو (روستای بوزنجان)، شهرستان بیضا یک برش چینه شناسی از این سازند انتخاب گردید. ضخامت سازند تاربور در این برش 280 متر است که بطور عمده از سنگ های آهکی به رنگ کرم متمایل به خاکستری متوسط تا ضخیم لایه حاوی رودیست فراوان تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند گورپی به صورت هم شیب می باشد و همچنین مرز بالایی سازند تاربور در منطقه مورد مطالعه با سازند ساچون به صورت هم شیب می باشد. در بررسی میکروبیواستراتیگر ...

جهت مطالعات میکروبیواستراتیگرافی بر روی سکانس های پرمین در کمربند جنوبی البرز البرز مرکزی و آنتی البرز دو مقطع چینه شناسی انتخاب شده است .یکی مقطع چینه‌شناسی آرو درغرب شهرستان فیروزکوه و دیگری چینه شناسی بی بی شهربانو است .مقطع آرو شامل سازندهای دورود باین پرمین زیرین و سازند روته با سن پرمین بالایی که در بالا توسط واحدهای آهکی از سازند الیکا بصورت ناپیوستگی فرسایشی می‌شود.در مقطع چینه شناسی بی بی شهربانو، واحدهای رسوبی پرمین شامل سازند روته و سازند نسن می‌باشد که توسط واحدها ...

به منظور مطالعه میکروبیواستراتیگرافی، میکروفاسیس و بررسی سنگ شناختی سازندجمال در بخش شمالی ایران مرکزی و ناحیه بردسکن، برش علی بیگ انتخاب گشته و 100 نمونه برداشت گردید. ضخامت سازند جمال در این برش 590 مترمی باشد. مرز زیرین سازند جمال با سازند سردر به صورت ناپیوستگی فرسایشی موازی و مرز بالایی آن به توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده است . در ناحیه بردسکن شروع رسوبگذاری پرمین با واحدهای دولومیتی و آهک های دولومیتی به سن یاختاشین تا بلورین (Yakhtashian-Bolorian) است که همراه با تنا ...

چکیده ندارد.

1 - مطالعه میکروفاسیس این محیط رسوبی . 2 - بررسی و مطالعه از طریق میکروفسیلهای این منطقه با توجه به اجتماع ماکروفسیلها. 3 - تعیین موقعیت پالئواکولوژی ، پالئوژئوگرافی و پالئومتولوژی با توجه به موقعیت حوضه رسوبی . ...

به منظور مطالعات میکروپالئونتولوژی و بایواستراتیگرافی سازند سروک ، سه مقطع چینه‌شناسی در نواحی فارس و خوزستان مطالعه و با هم مقایسه شده است . در مقاطع چینه‌شناسی مورد مطالعه ، سازند سروک به طور هم شیب روی سازند کژدمی واقع است ولی با ناپیوستگی فرسایشی زیر سازند ایلام در ناحیه فارس و سازند گوربی در ناحیه خوزستان قرار گرفته است . حدود 780 مقطع نازک از نظر میکروپالئونتولوژی به دقت مطالعه شدند که علاوه بر تشخیص گونه‌های فراوان موجود در سنومانین ، جنس Choffatella برای اولین بار در ...

اين مجموعه بر پايه مطالعات ميكروبيو استراتيگرافي سري هاي پالئوژن منطقه گزيك ( مرغ تيغ ) واقع در كوه رضا در جنوب خاوري گزيك بنا شده است . يك برش عرضي جهت توصیف سری رسوبی و معرفی گونه های فسیلی در منطقه گزيك ( مرغ تيغ) مورد مطالعه قرار گرفت اين سري داراي ضخامت 642 متر ، و شامل سنگ آهك هاي ماسه اي ، سنگ آهك رسي و سنگ آهك بيوكلاستي مي باشد . این سری رسوبی متشکل از 10 جنس و 24 گونه از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ است که در یک محیط پلاتفرمی کربناته با عمق کم ته نشین شده است . دو مجموعه ...

به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در شمال شرق شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه‌‌هایی از فرامینیفرهای کرتاسه پسین مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایه‌های مورد نظر 160 متر اندازه‌گیری شده است. این لایه‌ها بیشتر از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز با میان لایه‌های سنگ آهک نخودی رنگ و ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ و سیلتی تشکیل شده است. در بررسی‌های بیواستراتیگرافی تاکنون 14 جنس و 16 گونه مختلف از فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک شناسایی و معرفی شده‌اند که بر اساس آن‌ه ...

هوکریده و همکاران (1962) و سپس م.ه.دیمیتریوویچ (1973) ضمن گزارشات خود از زمین شناسی منطقه کرمان در مقیاس کلی بر روی نهشته های کرتاسه نیز مطالعات انجام داده اند و خطوط اصلی منطقه در پریور کرتاسه را شامل یک سری زون های دریایی متوالی به صورت نوارهای موازی با یکدیگر با روند شمال غرب- جنوب شرقی شامل کمربند آمیزه رنگین ، فلیش انار بردسیر ، و نهشته های فلات قاره ای کمربندرفسنجان می دانند. بدیهی است که برای حل مسائل مهم چینه شناسی که در بخش اهداف اشاره می شود بایستی مطالعات دقیق مورد ...