عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین اثر پلی آمین ها روی رشد و نمو میوه زیتون، آزمایشی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شهر شیراز در باغ بش وابسته به بنیاد مستضعفان روی ارقام فیشمی تخم کبکی و دزفول که در سال پرمحصول قرار داشتند، اجرا شد. پلی آمین های پوترسین ( ۰، ۵/۲ و ۵ میلی مولار در لیتر) و اسپرمیدین ( ۰، ۲۵/۱ و ۵/۲ میلی مولار در لیتر) روی شاخه ها در زمان تمام گل و دو هفته بعد از آن پاشیده شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و میزان تشکیل میوه، صفات فیزیکی میوه ...

نوع رقم و محلول غذایی مناسب توت فرنگی می تواند بسته به شرایط آب و هوایی می‌تواند متفاوت باشد. در این پژوهش، تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر عملکرد و کیفیت میوه ارقام مختلف توت‌فرنگی در شرایط آب و هوایی استان گیلان بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل شش رقم توت‌فرنگی (آورماس، کاماروسا، کوئین الیزا، گاویتا، پاروس و سلوا) و چهار سطح نیتروژن به صورت اوره (صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی‌گرم در لیتر) بودند. نتایج نش ...

توت فرنگی یکی از محصولات با ارزش کشاورزی است که عمر قفسه‌ای بسیار کوتاهی دارد. در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان به نقش کلسیم در نگهداری و به تعویق انداختن رسیدگی و پیری و کنترل اختلالات فیزیولوژیکی در میوه‌ها معطوف گردیده است. بُر نیز یکی از عناصر غذایی ضروری است که با افزایش عمر دانه گروه باعث تولید میوه‌هایی بازارپسند شده و درصد تولید میوه‌های بد شکل را کاهش می‌دهد. در این پژوهش اثر محلولپاشی کلرید کلسیم 4، 11، 18 و 25 روز پس از تمام گل با غلظت‌های 0، 3/0 و 6/0 درصد و ا ...
نمایه ها:

به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه برخی از ارقام آلو در طی رشد‌و‌نمو و پس از برداشت میوه، دو آزمایش در سال زراعی ۹۳-۹۴ در باغ شماره یک شرکت ران در شهرستان علی‌آباد کتول، استان گلستان انجام شد. در بخش اول برای بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه سه رقم آلو در طی رشد‌و‌نمو میوه از سه هفته بعد از تمام گل تا زمان بلوغ تجاری میوه‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل رقم آلو (قطره‌طلا، شابلون زود‌رس و شابلون میان‌‌رس) و زمان (۱۰ زمان با فواصل یک هفته ...

چکیده : به منظور بررسی اثر اکسین وتریپتوفان بر خصوصیات رویشی وزایشی هلوی آلبرتا، آزمایشی در باغی در 100کیلومتری شرق شهر کرمان در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل در سال 1394 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل دو زمان محلول پاشی (نوک صورتی و میوه چه(10 میلیمتر)) و غلظت های مختلف هورمون های اکسین (0، 100، 200 و300 میلی گرم در لیتر) و تریپتوفان (0، 25، 50، 100 میلی گرم در لیتر) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی صفات (میوه دهی، وزن متوسط میوه، قندهای احیاء کننده، کل مواد جامد ...
نمایه ها:
اکسین | 

سیب ’گرانی اسمیت‘ یکی از ارقام بسیار مستعد به اسکالد سطحی است. اسکالد سطحی یکی از ناهنجاری های فیزیولوژیکی بحث برانگیز پس از برداشت می‌اشد. بر‌همین اساس تحقیق حاضر به‌منظور بررسی احتمال ارتباط این نا‌هنجاری و شاخص‌های کیفی میوه با تغییرات محیطی به‌ویژه رطوبت در مرحله تقسیم و رشد سلولی صورت گرفته است. این مطالعه که در یک باغ تجاری در منطقه آبیک، البرز- ایران در سال ۱۳۹۳ بر روی درختان ۷ ساله و پیوند شده بر روی پایه‌های بذری صورت گرفت. بعد از مرحله تمام‌گل از ۲۷ اردبیهشت تا ۱۶ خ ...

زردآلو با نام علمی (Prunus armeniaca L.) متعلق به تیره Rosaceae، یکی از میوه‌های مناطق متعدله و از مهمترین محصولات باغی در ایران و بویژه شهرستان ابرکوه می‌باشد. تغذیه درختان میوه در طول فصل رشد، نقش مهمی بر رشد طبیعی، باروری و کیفیت میوه دارد. امروزه کاربرد محرک‌های زیستی مهمترین راهبرد در مدیریت تغذیه گیاهی برای بهبود سیستم‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌شود. در این پژوهش به بررسی اثر محرک‌های زیستی اسید هیومک، آمینول‌فورته، هیومی‌فورته و فسفات بارور دو بر کمیت و کیفیت میوه زرد ...

خواص شیمیایی و فیزیکی میوه در دوره ی رسیدن برای روشن شدن اطلاعات فنی مهم در انتخاب تاریخ برداشت مناسب کاربرد داشته و به فراهم شدن یک دید بهتر در فراوری، نقل و انتقال و جابجایی ایمن میوه کمک می کند. در این مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی پنج رقم انگور شامل بیدانه سفید، بیدانه قرمز، ریش بابا، قزل اوزوم و صاحبی در طول دوره ی رسیدن ارزیابی شد. انگورها در دوره ی دگرفامی در ۴ نوبت از ۲۱ مردادماه تا ۲۲ شهریورماه با فاصله زمانی ۱۰ روزه از باغ مادری انگور در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه ...
نمایه ها:
انگور | 

به منظور بررسی تاثیر کود شیمیایی (اوره) و کود حیوانی (گاوی) خشک پوسیده بر صفات رویشی، زایشی، فیزیولوژیکی و محتوای عناصر موجود در میوه توت فرنگی رقم کردستان، آزمایشی در سال 1394 انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار و برای هر تیمار12 بوته به مرحله اجرا در آمد. اوره در سطوح 0، 10، 20 گرم ازت خالص و کود حیوانی در سه سطح 0 ، 5/0 و 1 کیلوگرم کود حیوانی (گاوی) خشک پوسیده در یک متر طولی شیار پای بوته استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان د ...