عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی الگوی رشد میوه و تعیین زمان مناسب برداشت میوه از نظر میزان روغن در نواحی مختلف از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. به منظور مقایسه الگوی رشد و برخی از خصوصیات میوه ارقام دزفولی و کرونیکی و اکوتیپ‌هایT2 و T7، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشگاه چمران اهواز و در سال 88-1387 بر روی درختان هفت ساله انجام شد. طرح آماری مورد استفاده بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. برای ارزیابی رشد میوه، نمونه-برداری هر دو هفته یک بار و بعد از آغاز میوه‌بندی انجام شد و طول، قطر ...
نمایه ها:
زیتون | 
میوه | 
رقم | 

این تحقیق طی یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373 در باغ تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 انجام شده است . در این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا" تصادفی با پنج تیمار که شامل تاریخ‌های برداشت بوده در سه تکرار اجراء شد. در هر تاریخ برداشت و نیز طی دوره نگهداری در انبار هر 45 روز یکبار تعداد 15 عدد میوه از هر تکرار مورد آزمایشهای زیر قرار گرفت . اندازه‌گیری هورمون اتیلن میوه ، استحکام بافت ، نشا ...

تعیین خواص کمی و کیفی میوه توده های محلی کنار کشور و معرفی ارقام برتر ‏‎(Zizyphus spina-christi L.)‎‏ در این طرح که به مدت 3 سال اجرا خواهد گردید میوه واریته های کنار وحشی موجود در هر استان با بازدید از مناطق (در سطح روستا) به صورت مشاهده ای در محل رویش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و میوه فنوتیپهای برتر جهت ارزیابی بیشتر به آزمایشگاه تشخیص کمیت و کیفیت ارسال خواهند شد. در زمان نمونه برداری از تک درختان هر منطقه آدرس و کروکی دقیق انها تعیین خواهد شد و در نهایت پس از تجزیه های ک ...

سیاه شدن و ریزش میوه‌های جوان گلابی در استان اصفهان و بطور اخص در خمینی‌شهر از سالهای پیش وجود داشته ولی در سالهای اخیر با شدت گرفتن آن موجبات خسارت اقتصادی برای باغداران منطقه گردیده است . پس از اینکه آزمایشات نشان داد که عوامل جوی باعث آن نمی‌باشد و همچنین عامل بیماریزایی انگل از روی آنها جدا نگردید.بررسی و تجزیه خاک ، برگ و میوه‌های ریزش کرده نشان داد که یک نوع بیماری فیزیولوژیک بوده که در اثر کمبود مواد غذایی آبیاری ناصحیح و یا نارسائی بعضی از املاح به درخت باعث تشدید سیا ...

در سال 1374 ابتدا ریزش گلها و میوه‌های جوان در اوایل بهار دیده شد که بدلیل زود ظاهرشدن گل‌آذین‌ها و در نتیجه قرار گرفتن آنها در معرض سرما بود که باعث کاهش تلقیح شدید گلها و تجمع کالوز در بافتهای آوندی گردید که پدیده‌های مزبور عوامل مهم برای ریزش میوه خرما هستند آسیب‌دیدن جنین و یا سقط جنین میوه نیز دیده شد هسته‌ها قهوه‌ای رنگ شده و تحلیل می‌روند. در شهر بم و حومه بیش از 80 درصد میوه‌ها بدون هسته بود و پوسیدگی میوه هم دیده نشد. لیکن در پاره‌ای روستاهای شرقی بم و نیز در منطقه ج ...

بمنظور شناخت ویژگیهای کمی و کیفی ارقام گیلاس و نهایتا انتخاب ارقامی با سازگاری بهتر، این بررسی بر روی 39 رقم گیلاس در باغ کلکسیون ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال آباد کرج در دو مرحله 5 ساله اجرا گردید. در این بررسی 36 صفت مختلف بتانیکی و باغبانی مورد ارزیابی قرار گرفت. برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و زراعی نظیر زودرسی، دیررسی و زمان گل دادن بطور مشاهده ای یادداشت برداری گردید و مشخص شد که رقم سیلژبلامارکا، دورون کزنا و فراسیدا جزو زودرس ترین ارقام و ارقام حاج یوسفی، سفید رضائیه، شبس ...

ایران با داشتن آب و هوای چهار فصل، پتانسیل و توانایی تبدیل شدن به یکی از بهترین و بزرگترین تولید کنندگان میوه، صیفی جات، مرکبات و خشکبار جهان را دارد، اما به دلیل کیفیت بد بسته بندی و طبقه بندی میوه های صادراتی، از بازار چندانی خوبی برخوردا نیست. بدتر از این، بارها شاهد باز پس فرستادن میوه های صادراتی ایران، به دلیل بسته بندی بد و غیر بهداشتی آنها بوده ایم، در مقاله ای که پیش رو دارید، روش های بررسی کیفیت، رسیدگی و بسته بندی محصولات کشاورزی با استفاده از تکنولورژی پیشرفته و ت ...

در این طرح تحقیقاتی با بررسی‌های اولیه تولید متانل از چوب غیراقتصادی تشخیص داده شد و بر روی تولید اتانل از ضایعات میوه تکیه شد. در این تحقیق از ضایعات میوه و میوه‌های زیراستاندارد به عنوان ماده اولیه استفاده شد. میزان تولید اتانل تحت بهترین شرایط بدست آمد. با نتیجه‌گیری و محاسبات ، انجام این طرح در مقیاس نیمه صنعتی پیشنهاد شد. ...
نمایه ها:
تهیه | 
میوه | 
چوب | 

هدف از اجرای این طرح، طراحی و ساخت دستگاه درخت تکان به منظور تعیین مناسبترین دامنه و بسامد نوسان شاخه برای برداشت میوه‌هایی مثل زیتون، پسته، مرکبات و... بود. ماشین طوری ساخته شده است که قابلیت تغییر دامنه نوسان در پنج سطح (4، 6، 8 و 10) سانتی‌متری و تغییر بسامد در سطوحی بین 200-1200 دور در دقیقه را داراست . با ترکیب پنج دامنه فوق با سطوح متفاوت بسامد می‌توان دامنه و بسامد نوسانی را که در آن بیشترین مقدار میوه از شاخه جدا شده و کمترین خسارت (شکستن شاخه یا ریزش برگ) ...
نمایه ها:
میوه | 
دامنه | 
نوسان | 
محصول | 
طراحی |