عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی استحکام باندبرشی shear strength نمونه های فلزی به مینای دندان با استفاده از سه سیستم باندینگ انجام گرفت. این سه سیستم عبارتند از 1-Panavia Ex 2-Mirage Flc و سیستم باندینگ Mirage. تعداد 32 نمونه فلزی از آلیاژ Rexillium III و 32 عدد دندان مولر آماده گردیده و به یک گروه 12 عددی جهت باندینگ Panavia Ex و دو گروه ده عددی جهت باندینگ با Marathon V و Mirage Flc تقسیم گردید. نمونه های فلزی جهت باندینگ با Panavia Ex و Marathon V با سندبلاست آماده گردیده و نمونه ...

اکثر کتب دندانپزشکی مثل Shitlingburg, Dykema, Tylman معتقدند دندان سانترال ماگزیلا دارای دوپلن می‏‎باشد‎‏ تنها Masahiro Kuwata معتقد است که دندان سانترال دارای سه پلن می‏‎‎‏باشد با توجه به این مسئله تصمیم گرفتیم چگونگی این امر را بررسی نمائیم بنابراین این هدف اصلی این تحقیق بررسی پلنهای سطح باکال دندان سانترال ماگزیلا می‏‎‎‏باشد بدین منظور 32 مورد نمونه از بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تهران انتخاب شدند که دندانهای آنها ظاهر طبیعی داشته و عاری از هرگونه ترمیم پوسیدگی، جرم ...

برای ترمیم دندانهایی با پوسیدگیهای وسیع عاجی که مینای دندان معمولاَ بدون پشتیبان عاجی می گردد, بر اساس اصول دندانپزشکی ترمیمی ( اصول پلاک ) نواحی دارای مینای بدون پشتیبان اید حذف شده و کل دندان با تکنیک پین و آمالگام ترمیم گردد . د رمطالعه اخیر با توجه به برخی از مزایای سمانهای گلاس آینومر نظیر : آزاد سازی فولوراید در تمام طول زندگی ترمیم, سازگاری عالی با محیط دهان و پالپ , مقاومت به میکرولیکیج,‌چسبندگی حقیقی به ساختمان دندان و یک مانع عالی برای پوسیدگیهای ثانویه و .. از سمان ...

مقدمه: ریزنشت کف جینجیوال حفرات کلاس دو کامپازیتی مشکل بالینی مهمی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان حفرات کلاس دو کامپازیتی است.. مواد و روش ها: 60 دندان مولر اول بالا بطور تصادفی در 6 گروه ده تایی قرار گرفتند. حفرات Proximal slot کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان در تمام نمونه ها پس از آماده سازی توسط کامپازیت Brilliant با رنگ A3 به 6 روش زیر ترمیم شدند. A: رزین آ ...

اصل برداشتن مینای فاقد پشتیبان در هنگام تراش حفره، یکی از مهمترین اصول ‏‎‏‎Black‎‏ است که تا به امروز نیز در دندانپزشکی ترمیمی معتبر مانده است. از طرفی پیدایش نظراتی مانند تراش محافظه کارانه و امکان حفظ و تقویت نسوج باقی مانده ی دندان توسط مواد ترمیمی چسبنده، راه کارهایجدیدی را پیش روی جامعه ی دندان پزشکی می گذارد. همچنین اقبال عمومی به ترمیم های هم رنگ دندان به همراه پیشرفت شایان کیفیت و خواص مواد کامپوزیستی، این مواد را به عنوان اصلی ترین جایگزین آمالگام مطرح می کند. از این ...

در ترمیم پوسیدگیهای وسیع و پیشرفته که عموما مینای دندان بدون پشتیبان عاجی ‏‎Unsupport‎‏ می گردد، بر طبق اصول استاندارد دندانپزشکی ترمیمی(اصول بلاک) می بایست پس از برداشتن و حذف پوسیدگی، مینای بدون ساپورت نیز که معمولا سالم و دست نخورده باقی می ماند برداشته شده و به دلیل وسعت حفره ایجاد شده، با استفاده از پین و آمالگام دندان ترمیم گردد. در مطالعه حاضر کوشش شده است که با استفاده از سیستم اچینگ ‏‎‎‏و باند بین کامپوزیت رزین و کاسپ های بدون پشتیبان، مینای ‏‎undermine‎‏ حفظ شده و د ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان برداشت فلوراید مینای سالم پس از کاربرد دو نوع دهانشویه سدیم فلوراید و یک نوع ژلAPF تجارتی تولید شده در ایران و مقایسه آنها با انواع مشابه استاندارد خارجی میباشد. 60دندان پرمولر کشیده شده در این مورد مطالعه شدند که در 5 دسته تقسیم و در هرگروه یکی از این محصولات مورد استفاده قرار گرفت. هردندان به دو نیمه تقسیم و یکی بعنوان آزمایش و یکی بعنوان کنترل مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتند. این مطالعه و نتایج آن بیانگر افزایش برداشت فلوراید در مینای سالم محصول ...

هیپوپلازی مینا به مفهوم اختلال در روند تشکیل ماتریکس است که موجب بی نظمی در ضخامت و کیفیت ساختمان مینا می گردد. نواقص مربوطه با وسعتهای کم و زیاد بصورتهای گوناگون اعم از نقطه و شیار در سطح مینا قابل ملاحظه است. اختلال در کلسیفیکاسیون مینا موجب کمتر کلسیفیه شدن مینا می شود اما ضخامت مینا طبیعی است. سطوح هیپوکلسیفیه درخشندگی مینای عادی را ندارند. علل هیپوپلازی مینا بطورکلی شامل دو دسته است: علل موضعی- علل سیستمیک، علل موضعی خود شامل موارد زیر می باشد: عفونت پری آپیکال دندانهای ...

با عنایت به این که انسان برای سلامت و بهداشت خود اهمیت قائل است، و در این میان دندان نقش مهمی در این سلامت ایفا می نماید. بنابراین درک ناهنجاریهای دندان و پیشگیری و درمان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. از دیر باز، اهمیت تشخیص و نقش آن در درمان بیماریها آشکار بوده است؛ در این میان اولین و مهم ترین نقش دندانپزشک نیز تشخیص زود هنگام و بموقع می باشد. در رشته دندانزشکی نیز مانند دیگر رشته های گروه پزشکی، پیشگیری از وقوع بیماری، نقش مهم تری را نسبت به درمان ایفا می نماید و این در ...