عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه زبان معلول اين خواسته بود كه در باب درك شهودي ما از معنی به طور نظام‌مند مطلبي گفته شود. دو موضوع اصلي در فلسفه زبان را مي‌توان با نظام‌مندی و شكاكيت بيان كرد. ما مي‌گوييم كه گويندگان زبان عبارات زباني را مي‌فهمند يا معناي آن را مي‌دانند. فيلسوفان با اين انگيزه بر انگيخته شدند كه مطلبي نظام‌مند درباره مفاهيم زبان‌شناختي، فهم معنا و معرفت ارائه كنند. استدلال‌هايي شکاکانه هم وجود دارند كه تلاش مي‌كنند بیان کنند كه هيچ واقعيتي راجع به معنا وجود ندارد. اين حملات به مفهوم مع ...

برای هر دانش آموزی، فلسفه ی زبان می تواند بطور حیرت آوری موضوعی پیچده و متنوع بنظر رسد. این یک توهم نیست، چرا که فلسفه ی زبان به موضوعات بسیار مشکل در محیط فلسفی رسیدگی می کند. اما در زیر این تنوع و پیچیدگی، وحدتی وجود دارد. من در این کتاب بر روی نشان دادن این وحدت تمرکز کرده ام، به این امید که ممکن باشد برخی سوالات مشکل و عمیق برای دانش آموز دست یافتنی باشد. من رویکردی را اتخاذ کرده ام بطور وسیعی موضوعی است، اما البته (تا حد زیادی) تاریخی است. اگر دو موضوعی اصلی در فلسفه ی ز ...