عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دنبال اپیدمی لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در اطراف شهر اردکان و نوع شهری در بعضی از محلات قدیمی شهر یزد، مطالعاتی طی سال های 78 -1377 در زمینه مخازن حیوانی این بیماری انجام گرفت. در روستاهای آلوده دهستان محمدیه ( اطراف شهر اردکان) جوندگان از نوع ‏‎(%42/2)Meriones libycus‎‏ و ‏‎(%57/8) Rhombomys opimus‎‏ فعالیت دارند. آلودگی لیشمانیوز این جوندگان به ترتیب 7/15% و 5/11% محاسبه گردید. ‏‎Leishmania major‎‏ به روش ‏‎RAPD-PCR‎‏ از گونه ‏‎M.libycus‎‏ برای اولین بار از منطقه تحت مط ...