عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در برنامه‌ریزی مصرف آب در بخش کشاورزی دسترسی مطمئن به منابع آب پایا، در حال حاضر و دوره‌های آتی از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است. بر این اساس یکی از مسائل بسیار مهم که در مدیریت اقتصادی و پایداری منابع آب نقش فراوانی دارد، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است و محور اصلی راه‌حل‌های پایداری و اقتصادی بایستی دستیابی به توازن در منابع آب همراه با بهینه‌سازی فعالیت‌های زراعی باشد. در این راستا بایستی بین افزایش سود اقتصادی که هدف کشاورز است و کاهش اثرات منفی زیست محیطی که هدف ...