عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1778

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تولید پوسیدگی نرم و ساق سیاه باکتریایی با استفاده از روشهای زراعی آزمایشی در قالب طرح کرتهای نواری خرد شده با سه فاکتور تهویه خاک، یخ آب زمستانه و تنش رطوبتی طی سالهای اجرا انجام شد. نتایج و محاسبات آماری نشان داد اثرات معنی داری فقط در فاکتور تهویه خاک و تیمار تنش رطوبتی و اثرات متقابل سه تیمار وجود دارند که بایستی د رمدیریت تولید محصول پایدار در نظر گرفته شود. سایر اثرات متقابل معنی دار نبودند. با توجه به معنی دار نشدن یخ آب زمستانه در دو سال بنظر می رسد اثر این تی ...

به دلیل افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، این منابع به زودی پایان می‌پذیرد. در این میان سوخت‌های زیستی یکی از مطلوب‌ترین مواد جایگزین معرفی شده است که بیودیزل جزء مهم‌ترین سوخت‌های زیستی محسوب می‌گردد. کاتالیزور یکی از مهم‌ترین پارامترها برای تولید بیودیزل از روش ترانس‌استریفیکاسیون می‌باشد و نقش بسزایی در واکنش بین الکل و روغن ایفا می‌کند. کاتالیزور مناسب و دوستدار محیط زیست می‌تواند باعث کاهش آلودگی و افزایش درصد خلوص سوخت تولیدی گردد. در این تحقیق از پوسته تخم مرغ به دلیل داشتن ...
نمایه ها:

معمولاً در سیستمهای قدرت الکتریکی با گذشت زمان، بار شبکه افزایش پیدا می‌کند و بهره‌برداران شبکه باید راهکارهای مناسبی را برای مواجهه با چنین شرایطی در نظر بگیرند. در این راستا، برنامه‌ریزی توسعه شبکه به عنوان راهکار ارائه می‌گردد. برنامه‌ریزی توسعه تولید یک برنامه‌ریزی بهینه‌سازی است که محل، ظرفیت، زمان نصب و نوع نیروگاه‌های جدید را تعیین می‌کند. در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال نیز تعیین می‌شود که چه خطوطی و به چه تعداد و در چه زمان‌هایی باید نصب شوند تا سیستم بتواند جوابگ ...

فاس یولا هپاتیکا ترماتود بزرگ ،پهن و برگی شکلی است که در مجاری صفراوی و ندرتا روده حیوانات اهلی و وحشی و انسان زندگی می کند . آلودگی نشخوارکنندگان به ا ین انگل موجب ز یان ها ی بسیاری نظیر لاغری مفرط، کاهش وزن و کاهش تولید می گردد . در این بررسی میزان آلودگی گاوان کشتار شده به انگل فاس یولا هپاتیکا در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور کبد 620 گاو از لحاظ وجود ا ین انگل موررد بررسی واقع شد که از ا ین تعداد 318 راس ماده و 302 راس نر بودند . دام ها به سه رده سنی ال ...

منابع آب زیرزمینی با آلاینده های مختلفی از قبیل نیترات آفت کشها (مانند اترازین ، سیمازین، دیورون و ایزوپروتون )‌علف کشها ، مواد نفتی ، مواد آلی طبیعی و ...آلوده شده که باعث ایجاد نگرانیهای زیادی در این زمیه شده است. در این بین غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی تهران اغلب نزدیک به حد استاندارد 50 میلی گرم در لیتر ) و حتی بالاتر از آن بوده از این رو هدف از این تحقیق بررسی کارایی سیستم نانوفیلتراسیون (باغشا NF90) در حذف این آلاینده از آبهای زیرزمینی تهران است. نانو فیلتراسیون پروس ...

بیماری پولوروز و دیگر عفونتهای سالمونلایی (تیفوز و پاراتیفوز) از مشکلترین مسایل در صنعت طیور بوده که از زمان تولید جوجه تا بازاریابی و مصرف‌کننده مشکل آفرین است و باعث کاهش و افت تولید و مشکلات عدیده دیگر در امر تولید می‌شود. سالمونلا همچنین از نظر بهداشت عمومی و بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام بسیار حایز اهمیت می‌باشند و عامل ایجاد مسمومیت غذایی در انسان و بعضی از اشکال بیماری پارتیفوئید نیز هستند. با توجه به شخصیت انتشار و انتقال بیماری از تخم‌مرغ (جوجه‌کشی) تا مرغ بال ...

هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی توت فرنگی در روستاها سنندج از نظر تخم انگلهای انسانی بوده است . نوع مطالعه توصیفی است و کلیهء مزارع توت فرنگی 30 روستای شهرستان سنندج که توت فرنگی را بصورت عمده تولید می‌کنند بعنوان جامعهء آماری در نظر گرفته شده‌اند و از میان آنها 196 نمونه نیم کیلویی توت فرنگی با روش نمونه گیری چند مرحله‌ای تصادفی تهیه دشه و مورد آزمایش قرار گرفته است . نتایج این پژوهش نشان داد که از کل نمونه‌های بررسی شده 4 نمونه دارای آلودگی به تخم آسکاریس بوده، یک نمون ...

تعیین میزان آلودگی به جا مانده بر صفحات فولادی تولید شده به روش نورد سرد و درجه بندی آن‌ها از لحاظ میزان آلودگی برای کارهایی نظیر گالوانیزه کردن یا رنگ کردن بسیار اهمیت دارد. هدف از این مقاله بررسی انواع روش‌ها برای اندازه‌گیری میزان آلودگی برای اجرای بر خط و بلادرنگ می‌باشد. در این مقاله کارایی روش‌های مستقیم و غیر مستقیم برای اندازه‌گیری آلودگی سطحی در ورق‌های فولادی بررسی شده است. همچنین میزان عملکرد روش‌های اندازه‌گیری آلودگی در سطوح مختلف، برای اندازه گیری آلودگی در ورق‌ ...

آلودگی و محافظت از محیط زیست در قرن حاضر به یک مسئله ی بسیار مهم تبدیل شده است. پیشتر از این نگرش یک سویه دولت ها به پیشبرد صنعت و اقتصاد بدون توجه به آسیب های وارده بر محیط زیست، حیات بشر را تهدید نموده است. با جدی شدن خطرات وارده و تهدید پایداری محیط زیست، برنامه ریزی و اجرای طرح های منسجم به منظور پایداری محیط زیست در دستور کار کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه قرار داده شد. در این میان زنجیره های تأمین به عنوان عامل های صنعتی موثر در آلودگی محیط زیست، مورد توجه بسیاری ...
نمایه ها: