عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سطح و میزان کاربرد دانش فنی و نقش آنها در عملکرد زراعت گندم آبی در دو استان تهران و اصفهان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایانی آن از طریق ضریب آلفای کرانباخ (82/0) تأیید گردیده استفاده شده است. جامعه نمونه مورد مطالعه در برگیرنده 198 نفر از کشاورزان گندمکار شامل 81 نفر از دو شهرستان کرج و ساوجبلاغ در استان تهران و 117 نفر از دو شهرستان اصفهان و برخوارمیمه از استان اصفهان بوده است. تحلیل داده ...

ازآنجائیکه تاکنون در مورد میزان بذر مصرفی و فاصله خطوط کاشت یونجه بررسی لازم انجام نپذیرفته و بنظر میرسد مقدار بذر مصرفی کمتر در واحد سطح و فاصله خطوط و بیشتر و نتیجتا" کاشت تنک در امر تولید بذر یونجه موثر میباشد که باید به آن توجه داشت .لذا بمنظور مقایسه اثر کشت مقادیر متفاوت بذر بافواصل خطوط کشت مختلف بر روی عملکرد تولید بذر یونجه ،طرح آماری بروش کرتهای خرد شده Split plot در 5 میزان بذر 25 - 20- 15 - 10 - 5 کیلوگرم درهکتار و با چهار فاصله کاشت 70-60-50 80- سانتیمتر باجرا در ...
نمایه ها:
تولید | 
بذر | 
یونجه | 
میزان | 

کاتکول آمینها، بخصوص سه تای اصلی آنها یعنی دوپامین (DA) اپی نفرین (E) و نوراپی نفرین (NE) که از متابولیزه شدن 3 و 4- دی هیدروکسی فنیل آلانین DOPA بوجود می آیند اعمال هورمونی و عصبی مهمی در سیستمهای بدن انسان انجام می دهند. اینها بطور عمده بداخل ادرار ترشح می شوند بنابر این اندازه گیری دقیق آنها در ادرار از نظر آنالیز آزمایشگاهی مهم می باشد. در سالهای اخیر، اندازه گیری این ترکیبات بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (High Performance Liquid Chromatography)HPLC با حساسیت و ...

به منظور تعیین اثرات اندازه غده و تراکم بوته در میزان مواد خشک محصول سیب‌زمینی دیامانت این بررسی در قالب طرح کرتهای یکبار خرد شده در 4 تکرار که در آن دو تراکم بوته 75×25 و 75×30 در کرت اصلی و سه اندازه غده 28-35، 35-50، 50-70 میلیمتر در کرت فرعی قرار داشتند در 4 تکرار به مرحله اجرا درآمد که تراکم بوته 75×25 و اندازه غده 50-70 گرمی با عملکرد 62/50 تن در هکتار و تراکم بوته 75×30 و اندازه غده 50-70 گرمی با عملکرد 53/75 تن در هکتار بالاترین محصول را داده‌اند. ...

طی دهه های اخیر محققان اضطراب دانش آموزان را به طور کامل مورد بررسی قرار داده اند. اما اضطراب مرتبط به تدریس معلمان در حوزه آموزش زبان انگلیسی مورد بی توجهی قرار گرفته است و می بایستی تحقیقات بیشتری برای بررسی ریشه ها و میزان اضطراب مرتبط به تدریس معلمان زبان انگلیسی صورت بگیرد زیرا اضطراب می تواند تاثیرات مخربی بر سلامت، عملکرد معلم، یادگیری زبان آموزان و غیره داشته باشد (هارویتز، 1996). بنابر همین موضوع تحقیق اخیر به بررسی میزان و ریشه های اضطراب مرتبط به تدریس معلمان زبان ...
نمایه ها:
ایران | 
تدریس | 
معلم | 

بررسی میزان هیسترکتومی و علل انجام آن در بیمارستان های شهرستان شاهرود [بیمارستان های خاتم الانبیاء(ص)، فاطمیه(س) و امام حسین(ع)] در طی2سال (فروردین 1391-اسفند 1392) ...
نمایه ها:
میزان | 

شاخص مرگ و میر مادران از عوارض بارداری و زایمان از مهمترین شاخصهای توسعه اجتماعی و اقتصادی است . به دلایل متفاوتی این شاخص حتی در کشورهای پیشرفته نیز کمتر اتفاق افتاده گزارش می‌شود. در این مطالعه با بررسی علل مرگ زنان در سنین بارداری براساس گواهی فوت و بررسی وضعیت آنان از باردار بودن هنگام مرگ و وضعیت مراقبتهای دوران بارداری، میزان مرگ و میر ناشی از عوارض بارداری و زایمان محاسبه شده است و با میزان گزارش شده از شبکه بهداشت مقایسه شده است . همچنین وضعیت مراقبتهای دوران بارداری، ...

تحقیق حاضر با حیطه ارزش‌یابی برنامه آموزشی ارتباط دارد. در ارزش‌یابی آموزشی خصوصیات اصلی مورد مطالعه، معرف ارزش‌های آموزشی هستند. اساسی‌ترین عنصر در برنامه آموزشی، هدف‌هاست ، در هدف‌های آموزشی مشخص شده است که در پی مواجه کردن فراگیر شخص با مجموعه‌ای از تجارب آموزشی چه چیزی را می‌خواهیم در او ایجاد کنیم. بررسی میزان شناخت و آگاهی دبیران از هدف‌ها اولین گام از فرآیند ارزش‌یابی است . نتایج به دست آمده این مرحله از تحقیق شرط لازم برای اطمینان طراحان برنامه آموزشی جدید از آماده بو ...

اعتیاد (Addiction) درجه شدیدی از وابستگی داروئی Drug Dependence است و اوج استفاده دارو را نشان می‌دهد و رشته‌ای از حالت‌هاست که در آن استفاده از دارو رفتار مصرف‌کننده را کنترل می‌کند. در تحقیق حاضر اعتیاد به مواد مخدر و بخصوص تریاک مدنظر بوده است . اندازه‌گیری میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید، LDL-C و HDL-C در تلاش برای تعیین ریسک بیماری قلبی در این افراد به کار گرفته شده. نتایج نشان می‌دهد که نمی‌توان مواد مخدر را عامل افزایش دهنده ریسک بیماریهای قلبی و عروقی دانست . لیکن آنچ ...