عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فیزیک پرتوهای کیهانی از سال 1912 با پرواز بالن توسط ویکتور هس متولد شد. از آن زمان تاکنون سه سوال اساسی در فیزیک پرتوهای کیهانی وجود داشته است. هدف تمام آزمایشهای مربوط به فیزیکِ پرتوهای کیهانی و تمام نظریه ها والگوهای موجود در این رابطه برای پاسخ گویی به این سوال ها است. سوال اول در مورد طیف انرژی وماهیت پرتوهای کیهانی اولیه از نظرترکیب جرمی آنها ست. سوال دوم درمورد منشأ ومحل شتاب گیری پرتوهای کیهانی و سوال سوم درباره ی فرایند و نحوه ی انتشار پرتوهای کیهانی در کیهان است. برا ...

در این پایان نامه به بررسی ساز و کار ایجاد اثر مایسنر بوسیله جریانهای پوشاننده در ابر رسانایی انیونی روی چنبره می‌پردازیم و با محاسبه شکل صریح جریانها برای دو نوع میدان مغناطیسی ثابت خارجی نشان می‌دهیم که میدان مغناطیسی خارجی تنها تا فاصله‌ای از مرتبه عمق نفوذ به درون ابر رسانا راه می‌یابدو با توجه به ساختار لایه‌ای ابر رساناهای اکسید مس که در آنها حاملهای بارالکتریکی مقید به حرکت در صفحات موازی هستند و با توجه به اینکه ذرات یکسان مقید به حرکت در صفحات دو بعدی از آمار کسری پی ...

دراین رساله رسانندگی الکتریکی در رساناها و نیمرساناها و سرامیکها و ارتباط نویز با رسانندگی مورد مطالعه قرار گرفته‌است . در مورد رساناها و نیمرساناهای ذاتی و غیرذاتی (نوع n و p)، رسانندگی در حضور میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بطور جداگانه و با هم در حالتهای مختلف (میدان الکتریکی d.c. و a.c. و میدان مغناطیسی ثابت) مطالعه شده است که در هر مورد با حل معادلات دیفرانسیلی مربوطه تانسور رسانندگی را که در حالت کلی قطری نیست ، بدست آورده‌ایم. رهیافت ما در این مطالعه‌به‌این طریق است که ا ...

در ابررساناها رفتارهای الکتریکی با رفتارهای مغناطیسی اساسا" به همدیگر وابسته می‌باشند. ما با توجه به این حقیقت آثار افت و خیزهای گرمایی، میخکوبی شار و ناهمسانگردی و بخصوص نقش این عوامل در رفتارهای مقاومت ویژه الکتریکی ابررساناهای گرم را بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که چگونه کوتاهتربودن طول همدوسی، بالاتربودن دمای بحرانی و جفت‌شدگی بین لایه‌ای ضعیف در ابررساناهای گرم آثار عوامل فوق در این ابررساناها و ابررساناهای سرد را از همدیگر متمایز می‌کند. بعضی از این آثار از جمله پهن‌ش ...
   
ما جهت بالا بردن قدرت تفکیک بیم (باریکه‌ای از ذرات باردار) خارج شده از سیکلوترون یک سیستم اکروماتیک طراحی کرده‌ایم . طرح پیشنهادی مادر شکل (28) در متن نشان داده شده است . همانطوریکه بطور شماتیک می‌بینیم برای طراحی چنین سیستمی یک جفت لنزچهارقطبی سه‌تایی، یک جفت لنز چهارقطبی تنها و یک جفت Bending Magnet و یک Slit لازم بوده‌است . بعد از محاسبه میدانهای مغناطیسی مربوط به هرالمان بکار رفته در سیستم، برای بهینه کردن بیم حمل شده به Switching Magnet، روش Iteration را بکار گرفته‌ایم.و ...

اثر PSWT بر بهبود شکستگی استخوان فیبولای خرگوش مورد بررسی قرار گرفت . 14 خرگوش درمان شده با PSWT با 15 خرگوش گروه کنترل بوسیله رادیوگرافی کلاسیک در روزهای هفتم، پانزدهم، بیست و دوم، بیست و نهم و سی و شششم پس از اجرای مقایسه شدند. برای مقایسه کلیشه‌های رادیوگرافی علاوه بر درجه‌بندی کالوس سخت داخلی و خارجی از روش فتودانسیتومتری استفاده شد. نتایج آزمایش تفاوت معنی‌داری بین گروه کنترل و آزمایش نشان نداد. علاوه بر میزان تشکیل کالوس استخوانی، رویش مو در ناحیه ایزوله شده و ترمیم زخ ...