عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله هویت شهری اصولاً یکی از بحث برانگیزترین مباحث نظری و حرفه ای در شهرسازی است. هویت شهر با موضوعات عدیده ای از جمله فرهنگ، عوامل کالبدی، خوانایی فضاهای شهری و ... مرتبط و غیر قابل تشکیل است. شهر مدرن امکانات خاصی برای زندگی را فراهم نمی آورد. خیابان ها و میدان ها دیگر جایی برای اجتماع مردم نیستند. بلکه صرفاً وسیله ای برای ارتباط اند. فضا هم برای ما زنده نیست زیرا به نظامی از مکان ها با معنا بدل نگردیده است. مکان یعنی جایی که به آن تعلق داریم تنها با حضور من انسان با معنا ...

پس از جنگ‌جهانی دوم، با تشدید ورود اتومبیل شخصی به بازار مصرف ، تمایل خرید آن در میان مردم افزایش یافت . رشد شتابان اتومبیل شخصی باعث گردید سطح وسیعی از مساحت شهرها به ایجاد خیابانها و بزرگراهها و پارکینگ‌های اتومبیل شخصی اختصاص یابد و نقش حمل و نقل عمومی در جابجایی مسافرین در شهرها کم‌رنگ گردد، با وجودیکه اتومبیل شخصی علاوه بر ایجاد ترافیک در شهرها، محیط زیست را آلوده نموده و سلامت جامعه بشری را به مخاطره انداخته بود. به منظور رفع این بحران، به وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها ...

چکیده ندارد.

المان یا نماد شهری، ترکیبی است پیکره وار که د ر ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی، و به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی استفاده می شود. این ترکیب دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود می کند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد و در واقع جزو شاخصه های شهری می شود. قرن ها پیش دروازه های ورودی شهرهای مختل ...

امروزه دیگر شهررا فقط اجتماع و استقرار انسان ها در محیطی با تعاریفی جغرافیایی عددی کمی وکارکردی نمی دانند بلکه همانگونه که خانه دیگر نه ماشینی برای زندگی بلکه بایدجلوه گاه تامین نیازهای جسمی و روحی و فکری انسان باشد شهر نیز باید صحنه حضور تعاملات اجتماعی و بستر دیدار و مکاشفه انسان در فضا باشد دراین میان خیابان که از مهمترین تجلیات فضای شهری می باشد امروزه به علت سلطه اتومبیلها و کاهش نقش حرکت پیاده در آن از وظیفه اثر گذار سابق خود در تقویت ادراک شهروندان و حس تعلق به فضابازم ...