عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش روز افزون ترافیک در شهرها و لزوم توجه به ظرفیت راه‌ها و تأثیر آن بر معابر شهری و اثرات جانبی ترافیک بر کاربر‌های اطراف میادین و راه‌های منتهی به میدان و وابستگی زیادی که میادین به ترافیک عبوری و رفتار رانندگان دارد، لذا کیفیت سرویس در معابر شهری و با وجود رانندگان پرشمار با رفتارهای ترافیکی متفاوت، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. میدان به‌عنوان یک تسهیل ترافیکی می‌تواند نقش به سزایی را در عبور ترافیک از خود ایفا ‌کند که نیاز است در کشور ما توجهی خاص به آن مبذول شود. در ا ...

مسائل و مشکلات ناشی از جریان‌های ترافیکی علاوه بر اینکه به جامعه زیان اقتصادی می‌رسانند، بلکه به‌دلیل آسیب رسانی به طبیعت، در دراز مدت به محیط زیست نیز صدمات جبران ناپذیری وارد می‌سازند. چیزی که ضروری می‌نماید اتخاذ سریع و موثر سیاست‌هایی است که این مسائل و مشکلات را حل نماید. میادین به‌عنوان راه حلی برای رفع مشکلات ناشی از ترافیک در تقاطع‌ها و همچنین ایجاد سهولت و ایمنی در حرکات برخوردی ایجاد می‌شود. شبیه سازی جریان‌های ترافیکی در میادین به‌طور روزافزونی بوسیله ی برنامه ریزا ...