عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدل های مکانیابی در اصل با مکانیابی دفاتر، تاسیسات و دیگر واحدهای صنعتی و غیر صنعتی سر و کار دارد. یک شاخه تئوری مکانیابی با تعیین محل واحدهای تجاری و غیر تجاری که در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند در ارتباط است. سرویس دهنده ها با یک هدف ماکزیمم سازی برای جذب متقاضیان و به دست آوردن سهم بازار با یکدیگربه رقابت می پردازند. بنابراین متغیرها و عوامل کلیدی موثر در انتخاب یک متقاضی از سرویس دهنده ی مورد نظرش بسیار مورد توجه است. تابع هدف مرسوم برای ماکزیمم سازی، سهم به دست آمده از ...

مطالعه پرلیت های منطقه بزقوش میانه و بررسی ترکیب ، تعیین ذخیره و کاربرد آن در صنعت . ...
نمایه ها:
پرلیت | 
بزقوش | 
میانه | 

مسایل مکانیابی رده بسیار وسیعی را در حوزه مسایل تحقیق در عملیات و مسایل ترکیبیاتی شامل می‌شود. کاربرد وسیع مسایل مکانیابی باعث شده تا همچنان جزء مسایل جذاب شمرده شده و هر سال تحقیقات متنوعی پیرامون آن صورت گیرد. هدف این‌گونه مسایل, تعیین مکانی مناسب برای ایجاد مراکز خدمات رسانی است به‌طوری‌که کارآیی مراکز تا آنجا که امکان دارد بهینه گردد. تعیین مکانی مناسب برای ایستگاههای آتش نشانی, بیمارستانها, ادارات پست, مراکز هسته ای, فرودگاهها و ... از جمله کاربردهای آن به شمار میرود. ...

ارزیابی تاثیر اجتماعی از جمله رویکردهای انتقادی به فرآیند توسعه ای است که صرفا نگرش اقتصادی – ابزاری داشته است. رویکردی که بر اساس مبانی نظری و روشی آن سعی می شود پیامدهای منفی و مثبت و نیز پایدار و کوتاه مدت اقدامات توسعه ای بر حیات اجتماع تحت تاثیر این اقدامات شناسایی شده و مورد مداخله قرار گیردبه این منظور در پژوهش پیش رو با بهره گیری از تخصص موجود در رویکرد ارزیابی تاثیر اجتماعی (اتا) به بررسی اسناد و مدارک موجود، مشاهدات میدانی، مصاحبه های عمیق با ذینفعان مختلف و بررسی پ ...

این پژوهش بمنظور بررسی ارتباط برخی از ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی والدین با موفقیت و افت تحصیلی دانش‌آموزان شهرستان میانه انجام شده است . هدف آن بررسی مقایسه‌ای تاثیر ویژگیهای خانوادگی از جمله تحصیلات والدین، شغل والدین، بعد خانواده، درآمد خانواده، حضور و یا عدم حضور والدین در خانواده، چندمین فرزند خانواده بودن و محل سکونت والدین، در موفقیت دانش‌آموزان است . "فرضیات " -1 میزان تحصیلات والیدن با موفقیت تحصیلی فرزند رابطه دارد. -2 میزان درآمد والدین با موفقیت تحصیلی فرزند رابطه ...

آب از اصلی ترین عوامل محدودیت در دستیابی به توسعه پایدار است و طبق نظر کارشناسان وزارت نیرو کیفیت نامناسب منابع آب در بعضی مناطق و فقدان مدیریت یکپارچه در فرایند تامین و مصرف آب از دلایل اصلی ناموزون بهره وری و شاخص بحران آب در کشور محسوب میشود. در بسیاری از مناطق کشور ملاحظه میشود که استحصال آب از منابع از روند تجدید شوندگی آن پیشی گرفته و کاهش این منابع و به بیان دیگر بحران کمی آب، بحران کیفیت آب را تشدید نموده است. به این ترتیب پاسخگویی به نیازهای آبی جامعه به یکی از معضل ...

پایش کیفی منابع آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب می شود بلکه در فرآیند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینه های تولید و تصفیه آب به شمار می رود. برای شهرستان میانه که منطقه مورد بررسی در این تحقیق می باشد در سالهای اخیر مشکل تأمین آب سالم و کافی جلوه گر شده و این امر ضرورت مراقبت مستمر نوسانهای بوجود آمده در کمیت و کیفیت منابع تأمین کننده آب این شهرستان نیز ایجاب نموده است. در این راستا از کلیه منابع تأمین کننده آب شرب شهرستان میانه در طول سال 1384 به ...
نمایه ها:
میانه | 

مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه میانه - هشترود بمنظور تعیین خصوصیات و استعداد اراضی انجام میگیرد و با استفاده از عکسهای هوائی و نقشه های توپوگرافی و مطالعه حداقل 2 پروفیل در هرهزار هکتار بفواصل 2-2/5 کیلومتر نقشه های خاک و طبقه بندی اراضی تهیه و بانضمام نشریه در پروژه های کشاورزی ، آبیاری و عمرانی مورداستفاده قرار خواهد گرفت . ...

افزایش تولید در واحد اصولی ترین راه حل جهت جبران کمبودهای غذایی است سویا با دارا بودن مقدار قابل توجهی پروتئین (36%) و روغن ( 18%) یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و غذایی در اغلب کشورهای صنعتی محسوب می شود کشت و کار سویا در ایران به عنوان یکی از دانه های روغنی و پروتئینی با ارزش در دهه اخیر در نقاط مختلف متداول شده ولی عملکرد و سطح زیر کشت آن دائما در حال نوسان است . به چنین زراعت گسترده این محصول که قادر به استفاده از ازت مولکولی جو توسط همزیستی با باکتری هایی خانواده ریزو ...