عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و بطور مرتب سیستم‏ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد، سلامت و مدیریت، پارادایم‏های جدیدی از قبیل خودکنترلی، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان‏ها مطرح گردیده است. موضوع تعهد سازمانی، انگیزش و معنویت در سازمان مهم می‏باشد . با ورود به سازمان، با توجه به شدیدتر شدن نیاز به اعتماد برای فعالیت در سازمان‏های جهان امروزی نیاز به معنویت و توسع? هوش معنوی در بین ...