عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تدوين دانش فني و ساخت مگنتيت ارتقا داده شده با اكسيدهاي آلومينيوم، پتاسيم و كلسيم براي سنتز آمونياك ...
نمایه ها:

بررسی زمین شیمی کانی مگنتیت در کانسنگ و سنگ میزبان های کانسار سه چاهون، بافق، ایران مرکزی و رسم داده های به دست آمده بر روی نمودارهای متعدد نشان می دهد که این مگنتیت ها غنی از V و Ti و فقیر از Cr بوده و به گروه انسارهای IOA (اکسید آهن- آپاتیت) تعلق دارند. تهیه نقشه های توزیع عناصر اصلی و ناچیز در مگنتیت ها، تاثیر فعالیت سیالات گرمابی را نشان می دهد که منجر به شستشوی عناصر Ti و Al از حاشیه بلورهای مگنتیت شده است. بر اساس مطالعات انجام شده این محلول ها اسیدی و غنی از K و یا (CO ...

کانسار مگنتیت- آپاتیت گزستان در 78 کیلومتری شرق شهرستان بافق، قرار دارد. این محدوده از لحاظ تقسیمات زمین شناسیدر زون ایران مرکزی و ساب زون بافق- پشت بادام قرار گرفته است. هدف از این نوشته مطالعات ژئوشیمیایی سنگمیزبان و کانسنگ مگنتیت- آپاتیت به منظور تعیین نوع و منشا احتمالی کانسار است. بر اساس نمودارهای سنگ شناسیترکیب سنگ میزبان از انواع سنگ های آتشفشانی تا نیمه عمیق با ترکیب اسیدی نظیر ریولیت، ریوداسیت و داسیت می باشدکه تحت تاثیر فرایند متاسوماتیسم قرار گرفته است. شواهد ژئوش ...

در این تحقیق خواص فیزیکی لایه‌های نازک مگنتیت پیش و پس از افزودن نانوذرات نقره بر سطح لایه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا نانوذرات مگنتیت و نقره به‌ترتیب به‌روش‌های هم‌رسوبی شیمیایی و کاهش شیمیایی تهیه شدند. از تصاویر TEM ابعاد میانگین نانوذرات مگنتیت و نقره به‌ترتیب برابر با 27 نانومتر و 25 نانومتر به دست آمد. پس از شناسایی نانوذرات، لایه‌های نازک یکسانی از مگنتیت به‌روش لایه‌نشانی چرخشی با ضخامت تقریبی 340 نانومتر ساخته شد. سپس درصدهای متفاوتی از نانوذرات نقره به ...
نمایه ها:

کوره ریورب به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین کوره‌های ذوب و تهیه مات مس، دارای مشکلات و نارسائی‌های خاص خود می‌باشد.انتخاب روش مناسب و تلاش برای بالا بردن عیار مات همواره یکی از موضوعات قابل توجه برای مهندسان این صنعت بوده است. با تشکیل مگنتیت در کوره ریورب، به دلیل سنگین بودن این اکسید نسبت به سایر مواد، مگنتیت جامد در ته کوره ته‌نشین شده و درنتیجه باعث بالا آمدن کف کوره می‌شود. از بین بردن کف نیاز به تعمیرات اساسی دارد که بسیار پرهزینه است. آنچه برای حل این مشکل مهم به نظر می‌ ...

هدف از تحقیق حاضر، سنتز و بررسی اتصال نانوذرات مغناطیسی مگنتیت سوپرپارا مغناطیس با پوشش دکستران به آنتی بادی مونوکلونال بوده است.دراین ارتباط نانوذرات مگنتیت خالص (Fe3O4) و جایگزین شده با یونZn+2 جهت بدست آمدن ترکیب (Zn0.2Fe2. 8O4) توسط روش هم رسوبی تحت شرایط معین سنتز گردید. متعاقباً آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین که یک آنتی بادی علیه گیرنده Her2 (جهت شناسایی سرطان سینه) می باشد، به ذرات سنتز شده متصل گردید. بعلاوه در این ارتباط پارامتر ها و متغیر های مختلف سنتز(غلظت و زمان ...

هدف از تحقیق حاضر، سنتز و بررسی اتصال نانوذرات مغناطیسی مگنتیت سوپرپارا مغناطیس با پوشش دکستران به آنتی بادی مونوکلونال بوده است.دراین ارتباط نانوذرات مگنتیت خالص (Fe3O4) و جایگزین شده با یونZn+2 جهت بدست آمدن ترکیب (Zn0.2Fe2. 8O4) توسط روش هم رسوبی تحت شرایط معین سنتز گردید. متعاقباً آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین که یک آنتی بادی علیه گیرنده Her2 (جهت شناسایی سرطان سینه) می باشد، به ذرات سنتز شده متصل گردید. بعلاوه در این ارتباط پارامتر ها و متغیر های مختلف سنتز(غلظت و زمان ...

در دهه های اخیر نانو ذرات مغناطیسی به علت رفتار سوپرپارامغناطیسی و تولید گرما برای نابودی سلولهای سرطانی مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. در این تحقیق نانوذرات مگنتیت به روش همرسوبی تهیه و با چند ماده سازگار با محیط زیست شامل اولییک اسید،‌پالمینولییک اسید، لینولییک اسید و نشاسته پوشش دار شدند. همچنین اثر پوشش دو لایه ای اولییک اسید و نشاسته نیز بررسی شد. با توجه به طیف های زتاسایزر، SEM، TGA و VSM تهیه شده از ذرات Fe3O4،‌ وجود پوشش در سطح ذرات و سوپرپارامغناطیسی بودن اثبات گرد ...

در این تحقیق از نانو ذرات مگنتیت به عنوان هسته و از مزوپور KIT6 که توسط گروه های سولفونیک اسید عامل دار شده به عنوان پوسته برای ارائه کاتالیزور اسیدی جامد پوسته-هسته استفاده شد (Fe3O4@SiO2@KIT6-OSO3H). نانو کاتالیزور مغناطیسی بدست آمده برای واکنش سنتز و اکسیداسیون تک ظرفی بیس(ایندولیل)متان ها با بازده های خوب، زمان کوتاه و تحت شرایط ملایم مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مشخص شد که بیس(ایندولیل)متان ها و مشتقات هیدروژن زدایی شده آن ها می توانند به عنوان حسگر شیمیایی با گزینش ...