عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تهیه این پایان‌نامه، مطالعه تئوری تغییرات میدان بطور اعم و تغییرات روزهای آرام بطور اخص و کاربردهای احتمالی این مطالعه است . پس از مطالعه تئوری تغییرات و ریشه میدان اصلی زمین در بخش دوم پایان‌نامه بصورت کلی آورده شده است . برای شناخت دقیق از تغییرات آرام روزانه باید دنبال عوامل تاثیر گذرانده بود. قدم اول شناخت کافی از یونسفر است در بخش سوم یونسفر و نقش آن در تغییرات آرام و در بخش چهارم به مگنتوسفر اشاره شده است . در واقع ابزارهای مطالعه و شناخت تغییرات روزهای آرام اینه ...