عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی های بعمل آمده طی سال های 80-1376 روی مگس های سیرفیده (Dip.:Syrphidae) در شهرستان مرند، از سه جنس Eristalinus ,Eristalis و Scaeva، 9. گونه جمع آوری گردید. به ترتیب از جنس اول 2 گونه، Eristalis arbostorum (L.) و E. tenax (L.) و از دومی 3 گونه، Eristalinus taeniops(Wiedemann)، E. megacephalus (Rossi) E. و ((Wiedemann E. aeneus و از سومی 4 گونه S.pyrastri(L.) ,Scaeva albomaculata(Brunetti,) ,S.latimaculata(Macquar,) و S.rossica(Kuznetsov,) جمع آوری گردید. جمع آوری حشرات ...

در سالهای 1380-1379 بررسیهایی به منظور جمع آوری و شناسایی مگس های سیرفیده منطقه مشهد انجام گرفت. در این مدت 24 گونه متعلق به 15 جنس از دو زیر خانواده جمع آوری و شناسایی گردید. در بین نمونه ها 14 گونه بشرح زیر برای استان خراسان جدید بوده و گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. Dasysyrphus albostriatus,.Mg * Chryrsotoxum intermedium , Eristalinus aemus Scopoli ,.E. taeniopsis Wied ,.Eristalis tenax, L. E. arbuutoram L ,. Paragus F, Myathro ...

به منظور شناسایی مگس‌های سیرفید مزارع گندم و بررسی تغییرات جمعیت آنها در طول فصل زراعی، پنج مزرعه گندم یک هکتاری در مناطق مختلف اجرای طرح انتخاب و با انجام نمونه‌برداری هفتگی از مگسهای سیرفید فعال در مزارع مذکور به شیوه تور زدن، پس از انتقال به آزمایشگاه، نمونه‌های جمع‌آوری شده شناسایی گردیدند. پس از شناسایی مگس‌ها و مقایسه میانگین‌های جمعیتی هر گونه، گونه غالب تعیین و با رسم منحنی تغییرات جمعیت شکارگر، اوج جمعیت مگس‌های شکارگر در طول فصل رشد گندم مشخص گردید. براساس نتایج بدس ...

طی بررسی فون مگسهای سیرفیده (Dipt: syrphidae) در شهرستان مرند (استان آذربایجان شرقی) در سالهای 1376-77، 29 گونه، مشتمل بر 18 جنس از 9 قبیله و دو زیر خانواده، جمع‌آوری و با توجه به اندام تناسلی افراد نر شناسائی شد. وسایل نمونه‌برداری مختلفی همانند تور حشره‌گیری، تله‌نوری و پرورش مراحل نابالغ تا مرحله بلوغ جهت جمع‌آوری دو بالان این خانواده مورد استفاده قرار گرفت . لیست آنها تهیه و اطلاعاتی در مورد پراکنش آنها فراهم شد. این مگسها از گلها بازدید کرده و در نتیجه گرده‌ها را حمل می‌ ...

تعداد زیادی از دشمنان طبیعی آفات در مگسهای خانواده سیرفیده قرار دارد. استفاده از دشمنان طبیعی بر علیه آفات محصولات کشاورزی و منابع طبیعی شیوه‌ای است که مدنظر اکثر محققین می‌باشد، برای دستیابی به چنین روشی لازم است که عوامل بیولوژیک هر منطقه شناسائی و مورد بررسی کاملتری قرار گیرند. لذا این طرح وظیفه بررسی فون مگسهای سیرفیده و معرفی گونه یا گونه‌هائی به عنوان عالیترین و کارآمدترین عامل بیولوژیکی منطقه را به عهده دارد. ...