عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مکتب شیراز در هنر و معماری، از درخشان ترین و تأثیر گذارترین مکاتب هنر و معماری ایران است که هنوز بسیاری از وجوه آن ناشناخته باقی مانده است. در این پایان نامه با هدف طراحی پژوهشکده ای جهت مطالعه، شناخت و ارائه مکتب شیراز در هنر و معماری، مطالب زیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل نخست پس از طرح موضوع، ضرورت، هدف و سؤالات تحقیق، معانی مختلف واژه اساسی مکتب بیان شده و پس از آن تاریخچه شهر شیراز و زمینه های ظهور و تداوم مکتب شیراز مورد بررسی شده است. فصل دوم شامل مطالعاتی در زم ...

مکتب دائوئیسم یکی از پر نفوذ ترین مکاتبِ چین است و در کنار مکتب کنفوسیوس، یکی از دو جریان اصلیِ اندیشه ی چینی را شکل می دهد. این مکتبِ عرفانی را بنا به باور سنتی، لائودزو یا استادِ پیر، بنیان گذارده که در قرن ششم پیش از میلاد می زیسته و معاصر کنفوسیوس بوده است؛ اندیشه های او در کتاب دائو ده جینگ گرد آمده که مهم ترین کتابِ مکتب دائوئیسم است. دوران سلسله ی سونگ جنوبی در چین که حدود سال های 1127 تا 1279 میلادی را در بر می گیرد، از دوره های درخشانِ نقاشی چینی است. در این زمان ب ...

نقاشی موسوم به قهوهخانه، برخلاف جریانهای نقاشی آکادمیک و نگارگری جدید، خارج از حوزه ی هنر رسمی رشد کرده است. اینگونه نقاشی که آمال و علایق ملی، اعتقادات مذهبی و روح فرهنگ خاص لایه های میانی جامعه ی شهری را باز می تابانید، تحت تأثیر مجالس عزاداری امام حسین(ع) و مجالس پهلوانی، حماسی، نقّالی و هم چنین شرایط اجتماعی و جنبش آزادی‌خواهی بعد از مشروطه پا به عرصه گذاشته است. در این پژوهش تلاش می گردد مکتب نقاشی قهوه خانه ای را - با توجه به اینکه به جذب ارزشها و اعتقادات ایرانی پرد ...

اقتباسِ فرهنگ و هنر تجسمی همواره بخشی از تاریخ حیات انسان بوده است. وام گرفتن از فرم و سبک هنری یکی از سنت های دیرین در تاریخ هنر و تجربه هنری بوده است. شاگردان برای تمرین هنرورزی، استادان برای گسترش آثارشان و سوداگران برای سود جویی به امر بازسازی می پرداختند. به تعبیری فرآیند تولید هنر و فرهنگ تجسمی با "از آن خود کردن" آغاز شده است؛ وام گرفتن تصاویر، اصوات و مفاهیم از جهان اطراف و تفسیر آن به عنوان هنر. "از آن خود کردن" می تواند به عنوان روشی که در آن انسان به پیشرفت و یادگ ...

آغاز سده دهم مصادف است با بنیان‌گذاری سلسله صفوی و شکل گیری مکتب تبریز که حمایت شاه‌ اسماعیل‌ و شاه تهماسب صفوی در دوره نخست سلطنتش موجب تعالی این مکتب گردید. امّا رویکرد متغییر حامیان نگارگری و شرایط سیاسی – اقتصادی و نفوذ فرهنگی غرب در سده یازدهم و دوازدهم تأثیر مستقیمی بر کیفیت فنی و ساختار صوری نگارگری سده‌های دهم تا دوازدهم گذاشت. در این پژوهش عوامل تأثیر گذاری چون حمایت دربار و شرایط اقتصادی- سیاسی و نفوذ فرهنگی غرب بر سیر این تحولات بررسی می‌شود. الف) تحولات فنی هم ...

این پژوهش بر آن است تا با تفکیک انواع موتیف های تاریخی در آثار برخی از برجسته ترین عکاسان هنری معاصر به مطالعه این روند بپردازد و همچنین دلایل گرایش هنرمندان به این عناصر و انگیزه های متفاوت آنان را به بحث بگذارد، زیرا طبق فرضیه این پژوهش هدف همه هنرمندانی که با رویکرد به موتیف های تاریخی ایران آثار هنری پدید آوردند یکسان نبوده است؛ از سوی دیگر، این قبیل آثار هنری در رسانه عکاسی با اقبال جهانی بسیاری نیز در دهه های گذشته مواجه بوده اند که به اعتقاد نگارنده، این مساله نمی‌توان ...

در پایان نامه ی حاضر عناصر متعدد تصویرپردازی هنری(گفتگو، حرکت، توصیف، حواس، زمان، مکان، تضاد، ترادف، عاطفه، صدا، کنایه، رنگ) در کتاب مقامات حریری استخراج و بررسی شده. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دو جنبه قابل بیان است: 1. از نظر ساختاری : حریری ساختار مقاما ت اش را در سه قسمت بنا نهاده است ، در بخش ابتدایی که مقدمه شروع داستان است هم کثرت و هم تنوع عناصر تصویر پردازی دیده می شود اما در بخش میانی که قسمت هنرنمایی ابوزید است به جهت ابراز فضل و برتری ابوزید از عناصر تصوی ...

اتوماتیسم یا خودکاری در نقاشی به کُنش و اعمال، غیر ارادی از ناخودآگاه گفته می شود که هنرمند در فرایند خلق اثر به آن دست میزند گفته می شود؛ این روش آفرینش نقاشی، که طی آن هنرمند می کوشد با هر گونه مهار عقلی و ضمیرآگاه به حرکات دست خود برتری یابد و اجازه دهد که ضمیرنیمه آگاه راهبر کنش هنری او باشد. ناخودآگاه واقعیت حقیقی درون ماست؛ حقیقت انسان در جایی از ذهن است که آن را ناخوداگاه نامیده اند. گاه هنرمندان با تکیه بر ناخودآگاه به خلق آثار هنری می پردازند و این شیوه را اتوماتیسم ...

در این پژوهش سعی گردیده با رویکردی زیباشناسانه به اهمیت تصویر زن بعنوان تک پیکره و بازنمود تصویر زن در نگارگری مکتب اصفهان در دوره شاه عباس اول(1038-997 هـ .ق) پرداخته شود. مخصوصاً به بررسی عواملی که باعث دگرگونی وضعیت نگاره‌ها در این دوره، بخصوص عناصر زیباشناسانه در پیکر‌نگاری زنان که شامل حضور انفرادی و رفتارمندی پیکره‌ها در کادر و عناصر ساختاری آنها که سبب تغییر رفتار و لباس پوشیدن زنان در این دوره گردیده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر و همچ ...