عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمان و مکان، دو عنصری است که در انعطاف‌پذیری احکام فقهی تأثیر به سزایی دارد. توجه به این دو عنصر در استنباط احکام فقهی، تنها چندین دهه است که مورد اهتمام جدی فقیهان قرار گرفته است و از آن‌جایی که رمز جاودانگی دین اسلام و پاسخ‌گو بودن به نیازهای هر عصر و مکان انسان‌ها (علاوه بر همسو بودن با فطرت انسانی و الهی) انعطاف‌پذیری احکام فقهی می‌باشد. ضرورت توجه به این مقوله را نمایان می‌سازد. احکام فقه به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شود و تغییرپذیری احکام براساس اصول و مبانی ثابت د ...
نمایه ها:
زمان | 
مکان | 

از زمانی که شهر به منزله بستر ارتباطی میان مردم و فعالیت های تابع آن شکل گرفته، فضاهای شهری پا به عرصه ظهور گذاشته اند. مردم در این فضاها کنار هم می نشینند، باهم صحبت می کنندو در کنار هم لذت می برند. اما به تدریج با رشد صنعت و علم، فضاهای معانی خود را از دست می دهند، و دیگر مجالی برای تعاملات اجتماعی نمی ماند. ساخت و ساز نامناسب، کمبود فضا و در بعضی نقاط عدم طراحی اصولی و انسان محور موجب شده فضاهایی که روزی مکان بودند از یادها کمرنگ شده و فراموش شوند. فضای گمشده به عنوان پدید ...
نمایه ها:
مکان | 
مادی | 

از ابتدای تاریخ، بشر فهمیده است که خلق مکان با ماهیت وجودی او عجین است و محیط انسان ساختی که او در آن زندگی می کند، یک ابزار صرفا کاربردی و عملکردی نیست؛ بلکه محیطی است که واجد ساختار است و معانی را عینیت می بخشد. معانی و ساختارهایی که انعکاسی از شناخت بشر از محیط طبیعی و موقعیت وجودی او هستند و لذا تحلیل مکان جدا از تحلیل وجود انسان ممکن نیست ولی در حال حاضر، خنثی بودن فضاهای زیستا در محیط های شهری، نشان از این امر دارد که بی مکانی و بی خانمانی به شدت گریبان گیر انسان معاصر ...

نشانه ها نقاط عطف درشهر هستند و عوامل تشخیص قسمت های مختلف در شهر که ناظر به درون آنها راه پیدا نمی کند.مهمترین خصوصیت آن بی نظیر بودن ،منحصربه فردبودن، فرمی واضح و روشن داشتن است . نشانه هادارای چهارنقش عمده درشهرهستند: ازتوده اطراف قابل تمیز هستند و به نظام شهری ثبات می بخشند به طورنمادین عمل می کنند و به حافظه یاری می دهند و به فواصل موجود در اطراف خود نوعی پیوستگی می دهند و خوانایی شهر را افزایش داده به آن هویت می بخشند. هویت یعنی حدی که یک شخص می تواند یک مکان را به عنو ...

شهر و مکان های موجود در آن تاثیر غیر قابل انکاری بر رفتار و روحیات انسان دارند. مکان های موجود در شهر از یک طرف می تواند مکانهایی پرمعنا باشند که مردم تجلی خاطرات فردی و جمعی و هویت فرهنگی و تاریخی خود را در آن می بینند و احساس این همانی با آن می کنند و از طرف دیگر امکان دارد مکانی عقیم باشند که هیچ معنایی از آنها دریافت نشود و مردم قادر به ادراک و برقرار کردن ارتباط با آن مکان نباشند و در نتیجه حسی نسبت به آن پیدا نکنند. اما آنچه امروزه به معضلی در فضاهای شهری معاصر تبدیل شد ...

تالار شهر به عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمانهای عمومی شهر، مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر میباشد. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر میباشد. در اکثر نقاط جهان تالار شهرها به عنوان نماد هویتی شهر به حساب میروند بر این اساس پژوهش پیش رو درباره طراحی تالار شهر اجتماع پذیر شیراز با تاکید بر مشارکت پذیری هویت مکان در اماکن عمومی میباشد . روش پژوهش در دو بخش به صورت توصیفی تحلیلی میباشد که در قسمت اول ...
نمایه ها:
هویت | 
مکان | 

مبحث زمان و مکان از جمله مباحث مهم فلسفى و فیزیکی است. تبیین حقیقت مکان و زمان دشوار بوده و مستقیما مورد تجربه حسى واقع نمى شوند. مکان درفلسفه مفهومى است قیاسى و انتزاعى که از مقایسه دو شى ء از دیدگاه خاصى بدست مى آید که عبارت است از گنجیده شدن یکى در دیگرى و در حقیقتگنجایش و حجم یکى از آنها است که با دیگرى سنجیده مى شود و همین حجم منشا انتزاع مفهوم مکان است. در فیزیک مکان یک کمیت برداری است که از آندر محاسبه سرعت اجسام در فیزیک کلاسیک استفاده می شود. در فیزیک زمان را باید مس ...
نمایه ها:
زمان | 
مکان | 
فلسفه | 
فیزیک | 

انسان به عنوان موجودی اجتماعی از زمانی که خود و نیازهایش را شناخت به دنبال برقراری ارتباط خود با محیط و جهان پیرامون خویش در جهت یافتن تشخص و هویت فردی اجتماعی گسترش داد. اجتماعات انسانی یکی از راه های برقراری ارتباط و یافتن هویت در جهت پاسخ گویی به این نیاز انسانی بوده است. ساخت مکان هایی که از نظر اجتماعی فعال باشد و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه و در کالبدی سازمان یافته می تواند تاثیر قوی و محکمی بر شکل گیری هویت فردی و اجتماعی افراد داشته باشد. این پژوهش ...
نمایه ها:
مکان | 
محله | 
هویت | 

با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه‌ریزان به کیفیت فضاها و محیط‌های ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به عنوان ابزاری برای شکل دادن به محیط زندگی و پاسخ‌گویی به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافت‌ است و پژوهش های زیادی درباره چگونگی تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته شده بر ذهنیات و رفتارهای انسان، انجام شده. هدف کلی از پژوهش حاضر، دستیابی به تفاوت معیارهای حس مکان در دو محله جدید صفائیه و تاریخی فهادان در شهر یزد که باعث ه ...