عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه به بررسی روش المان محدود هموار، پرداخته شده است. به صورت ویژه روش المان محدود هموار گره مبنا برای حل مسائل مکانیک جامدات مورد مطالعه قرار گرفته و روش المان محدود هموارتکین گره مبنا برای مسائل مکانیک شکست فرمول‌بندی شده است. روش المان محدود هموار از میدان کرنش هموار استفاده می‌کند. برای ساختن این میدان کرنش هموار می‌توان میدان کرنش سازگار بدست آمده از روش المان محدود را اصلاح کرد و یا مستقیما از میدان تغییرمکان بر روی مرزهای میدان هموار انتگرال‌گیری کرد. هر دو روش ...