عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با گسترش تکنولوژی و شهرنشینی، پروژه های گسترده و وسیعی طراحی و اجرا می شوند که بعضی از این پروژه ها باید در شرایط نامطلوب ژئوتکنیکی اجرا شوند. بر اساس تحقیقات انجام شده، در سازه هایی که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند علاوه بر نیروهای دینامیکی وارده و تنشهای ناشی از آن در سازه، پارامتر زمین و خاک به عبارت بهتر رفتار متقابل خاک و سازه، نقش انکار ناپذیری بر عهده دارد و رفتار سیستم را به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد. این امر باعث گردیده که این موضوع از دو دهه اخیر مورد ...

بررسی خواص مکانیکی خاک به عنوان تکیه‌گاه اصلی سازه های مهندسی از دیر باز مورد توجه محققین بوده است. ضعف مقاومت برشی و در نتیجه ظرفیت باربری کم خاک های ضعیف، عاملی جهت پیدایش روشهای گوناگون اصلاح خواص مکانیکی خاک از قبیل تراکم خاک، تثبیت خاک، تزریق، مسلح سازی خاک و ... گردیده است. یکی از پر کاربردترین روشهای بهسازی خاک استفاده از خاک مسلح، به ویژه در دیوارهای مسلح شده توسط تسمه‌های فلزی می‌باشد. در این سیستم مقداری از نیروی منتقل شده به خاک به واسطه‌ی اصطکاک بین ذرات خاک و سطح ...

تعیین دقیق پارامترهای خاک از قبیل چسبندگی و اصطکاک خارجی خاک در طراحی ادوات کشاورزی، محاسبه نیروی مقاوم کششی و بررسی عملکرد و سائیدگی آنها اهمیت اساسی دارد. در این تحقیق مقادیر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک برای سه بافت خاک لومی، لومی‌شنی و شنی‌لومی تحت شرایط رطوبتی و سطوح درگیر مختلف تحت سرعت‌های پیشروی متفاوت سطوح درگیر نسبت به خاک بدست آمد. اثرعوامل اصلی درصد رطوبت، نوع بافت خاک، سرعت لغزشی و جنس سطوح و نیز اثرات متقابل آن‌ها بر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک نیز مورد ...

استفاده از محلول کلرید کلسیم اشباع (CaCl2) برای افزایش مقاومت خاکهای ریز دانه یک روش جدید است که در آن یو‌ن کلسیم از طریق نفوذ محلول در میان ذرات خاک تحت نیروی ثقلی وارد خاک می‌شود و با ذرات خاک واکنش می‌دهد. این واکنش یا به شکل واکنش‌های پوزولانی است و یابه صورت اصلاح کاتیونی که با ورود یون به لایه دوگانه انجام می‌شود. این فرآیند باعث افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک می‌شود. در این تحقیق یک سری آزمایش‌های آزمایشگاهی جهت بررسی اثر محلول کلرید کلسیم روی مقاومت مکانیکی ذرات ریز ...

تثبیت خاک به اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی آن، برای تأمین یک سری اهداف از پیش تعیین شده اطلاق می گردد، که یکی از راهکارهای مناسب برای بهره برداری و اجرای سریع تر پروژه های عمرانی می باشد. تثبیت خاک با استفاده از مصالح سنتی از قبیل آهک، سیمان و قیر دارای پاره ای از مشکلات است. امروزه با معرفی انواع مواد شیمیایی نوین تحول شگرفی در زمینه ی تثبیت خاک با این مواد به وجود آمده است. از جمله ی این مواد می توان به پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل اشاره نمود. این دو پلیمر مواد چسب ...

خاک‌های سطحی در مناطق ساحلی و فراساحلی معمولاً از نوع ماسه و رس رسوبی و بسیار سست بوده و با توجه به اشباع بودن، تحت بارگذاری دینامیکی مستعد روانگرایی هستند. رفتار خاک‌ها در روانگرایی بسیار پیچیده بوده و تابع عوامل مختلفی است. در نتیجه شمع‌های قرار گرفته در این نوع خاک‌ها نیز عملکرد بسیار پیچیده‌ای داشته و با وجود تحقیقات گسترده‌ای که در این خصوص انجام شده، می‌توان گفت کماکان مکانیزم اندرکنش شمع و خاک در شرایط وقوع روانگرایی به‌صورت کامل و دقیق مشخص نشده است. در این تحقیق برا ...

یکی از مهمترین پارامترهای دینامیکی خاک تثبیت شده با آهک که نقش بسزایی در طراحی روسازی به روش ‏مکانستیک – تجربی دارد ضریب ارتجاعی دینامیکی خاک می باشد. از آنجا که برای بدست آوردن مقدار ‏ضریب ارتجاعی خاک نیاز به انجام آزمایشات دینامیکی با صرف هزینه و زمان زیادی می باشد، روش های ‏متفاتی مانند روابط تجربی و رگرسیونهای خطی و غیر خطی جهت پیش بینی و تخمین ارائه شده است. در ‏این تحقیق با استفاده از الگوریتم رگرسیون بردارهای پشتیبان و تابع های کرنل چند جمله ای، گوسی و ‏خطی تحت عنوان ...

تغییر پذیری فضائی مشخصات ژئوتکنیکی خاک در یک لایه مشخص با انحراف معیارهای متفاوت، پدیده ای طبیعی است و از این رو در فرآیند تعین پارامترهای طراحی لازم است ضمن بررسی مقادیر کمینه و بیشینه عینی و احتمالاتی، سطوح مختلف احتمال رخداد هر یک از پارامترها ارزیابی شود. از سوی دیگر تغییر پذیری ناشی از روش ارزیابی و یا آزمایش برای تعیین مقدار پارامتر نیز وجود دارد. بدیهیست اعتبار روش‏های مختلف یکسان نخواهد بود. به منظور مطالعه این آثار از داده‏های بدست آمده از چند روش آزمایش (مانند آزم ...

یکی از دلایل عمده تغییرپذیری مکانی عملکرد محصول در نواحی مختلف یک مزرعه، تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی خاک از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر می‌باشد. افزایش مقاومت مکانیکی خاک در اثر تراکم عامل تأثیرگذار بر رشد گیاه و عملکرد محصولات کشاورزی شناخته شده است. برای تعیین درجه تراکم خاک می‌توان مقاومت مکانیکی خاک را اندازه‌گیری کرد. یکی از روش‌های معمول اندازه‌گیری مقاومت مکانیکی خاک در مزارع، استفاده از فروسنج مخروطی و تعیین شاخصی با عنوان شاخص مخروط می‌باشد. اندازه‌گیری مقاومت خاک با اس ...