عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله به تحلیل قابلیت‌های دو روش بدون شبکه در تحلیل مسائل مکانیک جامدات با استفاده از روند انتگرال‌گیری صریح زمانی پرداخته می‌شود. در روش اول ابتدا بر مبنای روش ارضای نقطه‌‌ای استفاده از معادلات فرم قوی تعادل دینامیکی، فرمولاسیون جدیدی معرفی شده که امکان افزودن ترم میرایی را به صورت مستقیم در معادلات تعادل دینامیکی فراهم می‌آورد. در این روش، معادلات دینامیکی تعادل دینامیکی در مسائل مکانیک جامدات با در نظر گرفتن ترم میرایی بررسی گردیده و قابلیت‌های آن نشان داده شده است. ...

در این تحقیق، به بررسی واماندگی نرم مواد با رفتار پلاستیسیته ناهمسانگرد با استفاده از مکانیک آسیب محیط پیوسته پرداخته شده است. در ابتدا فرمول‌بندی مکانیک آسیب محیط پیوسته، آسیب همسانگرد و ناهمسانگرد، با پلاستیسیته همسانگرد مورد بررسی قرار گرفته است. این فرمول‌بندی جهت لحاظ پلاستیسیته ناهمسانگرد اصلاح شده است. جهت بررسی عددی فرمول‌بندی، نیاز به یک کد المان محدود می‌باشد لذا یک سابروتین در نرم افزار المان محدود آباکوس تهیه شده است. این سابروتین امکان تعریف مدل‌سازی آسیب همسانگر ...

شاخه مکانیک هندسی مشتمل بر بررسی دینامیک سیستمهای لاگرانژی و هامیلتونی با دیدگاهی مبتنی بر هندسه و تقارن است. با تکیه بر این دیدگاه، روش کاهش دسته وسیعی از سیستمهای مکانیکی با قید غیر انتگرالپذیر در فضای حاصل ضربی گروه های لی توسعه داده میشود. بستر انجام عمل کاهش مرتبه معادلات از روی اصل لاگرانژ-دالامبر صورت می‌گیرد و به معادلات اویلر-پوآنکاره روی فضای کاهش یافته می انجامد. این نظریه بر روی اجسام در حال غلتش بدون لغزش بکار گرفته می شود. مفاهیم متعددی از حوزه مکانیک هندسی ب ...

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ,(Friction Stir Processing) FSP یک تکنولوژی جدید مهندسی سطوح است که به وسیله آن می‌توان عیوب ریخته گری را حذف کرد و میکروساختار فلز را بهبود بخشید؛ در نتیجه سختی و داکتیلیته فلز بهبود می‌یابد و مقاوت خستگی و مقاومت خوردگی فلز افزایش داده شده و باعث افزایش قابلیت شکل پذیری و بهبود دیگر خواص فلز می‌شود. علاوه بر این، از این روش برای همگن سازی ساختار فلزی، تصحیح میکروساختار و افزایش خواص مکانیکی استفاده می‌شود. فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، فرایند حالت جامد جدید ...

در این پروژه ارتعاشات غیرخطی سیستم کوپله گرافن شیت حلقوی دولایه تحت میدان حرارتی و واقع در محیط ویسکوالاستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. از تئوری مکانیک محیط پیوسته ورق ایزوتروپیک و روابط کلاسیک ورق استفاده شده است. با بکارگیری معادلات انرژی و اعمال اصل همیلتون معادلات ساختاری بدست می آیند و اثرات غیرموضعی با استفاده از تئوری غیرموضعی ارینگن و پارامتر مقیاس کوچک در معادلات حاکمه وارد شده اند. ماتریس ویسکوالاستیک اطراف، فونداسیون پاسترناک ویسکوالاستیک خطی در نظر گرفته شده است. ...

چکیده ندارد.

منظور از طرح بطور کلی تاءسیس ، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک و دینامیک خاک برای موسسه می‌باشد. در این طرح یک سری لوازم استاندارد مکانیک خاک در نظر گرفته شده است که آزمایشهای اولیه را می‌توان جهت تشخیص خاکها انجام داد. لوازم تخصصی دیگری که جهت مطالعه رفتار دینامیکی خاکها درنظر گرفته شده است در حقیقت هدف اصلی طرح را شامل می‌گردند. اهم این تجهیزات عبارتند از : 1 - دستگاه سه محوری بونیورسال برای آزمایشات استاتیک و دینامیک با قطر نمونه 50 mm 2 - دستگاه سه محوری بونیورسال ...

مشارکت در برگزاری کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک . ...

روش گالرکین بدون المان(‏‎EFGM‎‏) روشی عددی است که مانند روش اجزا محدود متکی بر شکل تغییراتی معادلات حاکم بر یک سیستم است این روش نیازی به المان بندی ندارد و فقط لازم است تعدادی نقطه به عنوان گره در ناحیه ی حل در نظر گرفته شود این روش که طی کمتر از یک دهه ی اخیر توسعه یافته عمدتا در حل مسائلی کاربرد دارد که در تحلیل وضعیتی خاص وجود دارد به طور مثال در مسائل مکانیک شکست چنین وضعیتی در اطراف نوک ترک پدید می آید. در این مقاله ضمن مرور تحولات ایجاد شده در این روش در طول یک دوره ی ...
نمایه ها:
عنصر |