عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16725

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین مسائلی که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار دارد انتخاب مکانی مناسب جهت اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده از سوانح می باشد. بدیهی است عدم رعایت مکان گزینی صحیح ممکن است فاجعه دیگری حتی به مراتب وخیم تر از سانحه اولیه بدنبال داشته باشد. بنابراین لزوم برنامه ریزی، مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب در استقرار اضطراری یا موقت جمعیت آسیب دیده قبل از وقوع زلزله الزامی می نماید. هدف از این تحقیق مکان یابی و ارائه روشی مناسب و کارا برای مکان یابی اسکان م ...

رویت‌پذیری مکان خطا بدین صورت تعریف می‌گردد که در صورت رخداد خطا در شبکه، آن خطا می-تواند با استفاده از تجهیزات پیشرفته اندازه‌گیری دیجیتال همانند PMU ها، با دقت بالایی مکان یابی گردد. یکی از دلایل مهم پایین بودن شاخص‌های قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع به عنوان گسترده‌ترین و مهمترین بخش سیستم قدرت، طولانی بودن زمان مکان یابی خطا در این شبکه‌هاست که با حضور رو به رشد منابع تولید پراکنده، بر پیچیدگی مشکل افزوده شده است. یکی از روش‌های مکان یابی خطای ارائه شده، روش مبتنی بر ...

در طرح مکان‌یابی دانشگاه تربیت معلم خوزستان که به منظور رفع کمبود دبیر در منطقه در دست بررسی قرار گرفته، ضمن تحلیل ویژگیهای تاریخی، اقلیمی و آب و هوایی استان خوزستان به مسایل جمعیتی و وضعیت رفاهی خانوارهای این استان توجه شده است . پس از آن، با عنایت به اوضاع اقتصادی استان، مسایل عمده‌ای، چون کشاورزی، صنعت ، معدن، ساختمان، خدمات ، راهها، بهداشت و درمان مدنظر قرار گرفته، سپس مساله فرهنگ ، سوادآموزی اعم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی، تربیت دبیر و نیز مسالهء کمبود دبیر بررسی شده ...

این گزارش در مورد شناخت رابطه ی مکان و تعادل فرم در معماری و روان بیماران (با نارحتی روان) ا نجام شده است. هدف این پژوهش شناخت مشخصه های بصری مکان و تعادل فم و نحوه ی تأثیر آنها بر ایجاد حس آرامش، سرزندگی و ترس و اندوه در بیماران (با ناراحتی روان) می باشد. پرسشی که در راستای این اهداف مطرح شده آن است که کدام مکان هایی قرار گیری و تعادل های فرمی در معماری بر ایجاد احساسات روانی آرامش، سرزندگی و ترس و اندوه در بیماران (با ناراحتی روان) تأثیر گذار هستند؟ فرضیه هایی که در این پژو ...
نمایه ها:
آرامش | 
تعادل | 
روان | 
فرم | 
مکان | 

احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخصهای کیفیت فضاست. امنیت نه تنها از بعد فرهنگی و اجتماعی در زندگی بر تأثیر دارد، بلکه دربهبود کیفیت محیط سکونت نیز تأثیر گذار است در نتیجه پیگیری و بررسی بزهکاری ها و تلاش برای رفع آنها در محیط شهری یی از مسئولیت های مهم مدیران شهری می باشد. امروزه معماران و شهرسازان بهاهمیت شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان در محیط مصنوع و لزوم توجه به آن برای خلق محیطی همساز با خواسته های انسان و مناب برای رشد و تعالی او که همانا هدف معما ...
نمایه ها:
امنیت | 
تراکم | 
cpted | 

مکان یابی شبک ههای حسگر بی سیم یکی از چالش های موجود در این شبکه ها بوده که در طول سالیان اخیر مطالعات فراوانی روی آن انجام گرفته است. اخیرا الگوریتم هایی بر اساس یادگیری ماشین در مکان یابی در شبک ههای حسگر ب یسیم ارائه گردیده است . دریکی از این کارها از روش گرادیان مزدوجFletcher-Reeves برای آموزش و بهروز رسانی وزنها استفاده شده و فضای ذخیره سازی که یکی از گلوگا ههای موجود در شبک ههای حسگر ب یسیم می باشد، مورد ملاحظه قرار نگرفته است. در این مقاله ما به ارائه الگوریتم مکان یاب ...

مکان سوم نه خانه است و نه محل کار، مکانی است میان این دو برای تعامل اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و حضور در فضاهای عمومی شهر که مردم می توانند در کنار همدیگر جمع شده و با هم ارتباط برقرار کنند. مکان سوم طبق مدلی که در آن سه حوزه زندگی شهروند، فضای عمومی شهر و نظام مدیریتی و برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شود، در واقع بر فصل مشترک این سه حوزه منطبق خواهد شد. مکان سوم فضایی از شهر است که شهروندان در آن به میل خود حضور پیدا می کنند و نظام مدیریتی وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی آن را ...

با ورود به قرن 21 و گسترش شهرنشینی، روند ساخت وسازهای حوزه‌های مسکونی در شهرها به مراتب شاهد رشد چشمگیری می‌باشد. سودآوری فعالیت در بخش ساخت وساز حوزۀ مسکونی، در شهرهای ایران سبب شده‌است تا شاخص‌ها و معیارهای کیفی محیط زندگی در طراحی مجموعه‌های مسکونی نادیده انگاشته و نتیجه حاصل از آن عاری‌شدن محیط‌های مسکونی از هویت و حس مکان برای ساکنان‌شان باشد. در این میان، نظریات گوناگونی در زمینه حس مکان، عوامل مؤثر و معیارهای سنجش آن از سوی صاحبنظران ارائه شده-است که پدیدارشناسی مکان ...

مکان، موقعیت به علاوه هر چیزی است که آن موقعیت را اشغال می کند و به عنوان یک پدیده یکپارچه ومعنا دار به نظر می‌آید. مکان‌ها دارای معنا و حس خاص خود هستند و از این طریق تاثیر مختص خود را بر مخاطب دارند. حس مکان عاملی مهم برای پیوند انسان با محیط است و تقابلی دوسویه بین انسان و مکان را به جریان می اندازد. دراین میان هویت، عاملی اثرگذار و نافذاست. هویت یک مکان خاص، ازانسان، فعالیت ها و کاردکردهای آن شکل می گیرد، اما این اجزا هویت را تعریف نمی کنند. بنابراین مکان به عنوان یک پد ...