عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش اجزای محدود یک ابزار توانا برای تحلیل سازه هایی است که زیر بارهای وارد دچار تغییرشکل های مومسان می گردند. در این گونه راه کار ها، دقت و بازده ی حل کشسان-مومسان، تا حد زیادی وابسته به شیوه به هنگام سازی تنش و متغیرهای داخلی مومسانی است. بنابراین، یکی از مهمترین گام ها در پیاده سازی تحلیل های کشسان-مومسان، به هنگام سازی تنش است که به وسیله تابع اولیه گیری از معادله های بنیادی مومسانی صورت می پذیرد. در این پژوهش، مبانی و پایه های نگره ی مومسانی بیان می شوند. از معیارهای تسل ...

گونه‌هاي تحليل لرزه‌اي قاب‌هاي ساختماني، ايستايي و تاريخچه زماني، نيازمند انگاشتن حوزه‌ي فراكشساني رفتار مواد در الگوسازي عضوهاي قابي هستند. تاكنون، پژوهشگران بسياري شيوه‌هاي گوناگوني را براي پياده‌سازي اين انگاره در عضوهاي قابي آزموده‌اند، كه هر يك داراي برتري‌ها و كاستي‌هايي هستند. در این پايان‌نامه، ساختاري ساده و فراگير براي ماتريس سختي جزء تير خمشي ناكشسان، با دو رويكرد فنرهاي مومساني و مومساني گسترده، پيشنهاد مي‌شود. مقداردهي به عامل‌هاي آزاد اين ساختار ماتريسي كه قالب ...

به دلیل وجود عدم قطعیت های فراوان در سازه‌ها، استفاده از روش های مبتنی بر دانش آمار و احتمالات کاربرد گسترده‌ای در فرآیندهای تحلیل و طراحی و تعیین احتمال خرابی سازه ها پیدا کرده است. در سال های اخیر، مطالعه‌ی سازه‌ها در فضای عدم قطعیت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش اثر عدم قطعیت و تغییر مقدار ضریب پراکندگی متغیرهای جرم و سختی روی تغییرمکان، تغییرمکان نسبی و RMS آن ها در چند نمونه سازه دارای رفتار خطی یک، سه، پنج و نه درجه آزادی بررسی گردیده است. نت ...

تئوری‌های آنالیز حدی از روشهای بسیار توانمند در مهندسی ژئوتکنیک برای تخمین ظرفیت باربری سیستم‌هایی مانند پی‌ها و تجزیه و تحلیل پایداری سیستم‌هایی نظیر دیوارهای حائل، شیبها و حفاری‌ها به شمار می‌روند. با بکار‌گیری روشهای استاتیک (حد پایین) و سینماتیک (حد بالا)، محدوده‌ای برای بار گسیختگی پلاستیک یک سیستم بدست می‌آید، بطوری که بار گسیختگی واقعی آن سیستم درون این محدوده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، دو تئوری فوق محدوده‌ای را برای بار گسیختگی یک سیستم تعریف می‌کنند که این محدوده ر ...

بسته به اینکه مصالح تحت اثر چه توع تنشی دچار گسیختگی می شوند، معیارهای مختلفی برای پیش بینی خرابی مصالح ارائه شده است. برخی از این معیارها تئوری و برپایه تنش های کششی و برخی دیگر بر اساس تنش های برشی هستند. اما سنگ ها اغلب تحت تنشهای بالای فشاری قرار دارند از این رو نیاز به تعریف معیاری مناسب این مصالح می باشد. در حوزه مکانیک سنگ معیارهای مختلفی ارائه شده که یکی از بهترین آنها معیار Hoek-Brown است. اگر معیار را نقطه ای برای شروع تغییر شکلهای خمیری مصالح سنگی بدانیم، ارزیابی ر ...

المان محدود توسعه یافته که در این پروژه استفاده می شود، یک روش توانا برای مدلسازی ناپیوستگیها و تکینه‌گی‌ها در قالب المان محدود استاندارد می‌باشد. در روش المان محدود توسعه یافته توابع خاصی به تقریب المان محدود اضافه می شوند تا ناپیوستگی‌ها و نقاط تکین را مدل کنند. برای مدلسازی ترک چه در حالت الاستیک و چه در حالت الاستوپلاستیک دو گروه از توابع خاص به تقریب المان محدود استاندارد اضافه می‌شوند. مدل‌سازی ترک با استفاده از المان محدود توسعه یافته امکان مدل‌سازی ترک و رشد آن بدون ا ...

قسمت اول این تحقیق، به تکمیل و رفع مشکل ناپایداری جواب روش نیروهای حجمی می‌پردازد. اساس این فرمول‌بندی بر حذف مودهای تغییرحجم از میدان جابجایی در طی یک فرآیند تکرار استوار است. بطوری‌که در هر مرحله حل، نیروهایی که در ایجاد تغییرحجم در المان موثرند از سیستم حذف می‌شوند. بدین صورت که ابتدا نیروی حجمی متناظر با آن‌ها در هر المان محاسبه و عکس آن به المان‌ها اعمال می‌شود. از آنجا که استفاده از المان‌های خطی به‌دلیل عدم ارضاء شرایط پایداری بابوشکا- برزی منجر به بروز پدیده قفل‌شدگی ...

پدیده روانگرایی خاک تقریبا در تمام زلزله‌های بزرگ مشاهده شده است. خرابی‌های ناشی از روانگرایی خاک از جمله مخاطرات ژئوتکنیکی است که طی زلزله می‌توان رخ دهد. این پدیده که عموما در ماسه‌های سست و اشباع مشاهده می‌شود، موجب نشست زمین، خرابی ساختمان‌ها و لغزش ناگهانی شیب‌ها شده و در نهایت منجر به خسارت جانی و مالی می‌شود. عمده‌ترین تحقیقاتی که تاکنون در این رابطه انجام شده بر روی ماسه‌های تمیز و ماسه‌های سیلت‌دار متمرکز بوده‌اند و ماسه‌های رس‌دار کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است، ...

تثبیت خاک به طور گسترده ای جهت اصلاح خاک و جایگزین کردن مصالح با کیفیت در محل و افزایش باربری آنها بکار می رود.مصالح مختلفی معمولا برای تثبیت خاکها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل سیمان، آهک ،خاکستر بادی و رزین ها و پلیمر ها می باشند. در این تحقیق یک نوع ماده جدید برای تثبیت خاک مورد استفاده قرار گرفته است که یک نوع پلیمر پایه آبی از نوع اکریلیک می باشد .هدف ازاین مطالعات بررسی اثر ایندکس خمیری و پلیمر و زمان عمل آوری بر روی مقاومت فشاری نمونه های رسی بوده است. در این تحقی ...