عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنبش توانمند حرکت زمین در حالت کلی از شش مولفه تشکیل شده که شامل سه مولفه انتقالی و سه مولفه دورانی می‌باشد. مولفه‌های انتقالی زلزله شامل دو مولفه عمود برهم افقی در داخل صفحه و یک مولفه قائم در صفحه عمود بر مولفه‌های افقی هستند. مولفه‌های دورانی شامل دو مولفه گهواره‌ای (راکینگ) و یک مولفه پیچشی می‌باشند، مولفه‌های گهواره‌ای از دوران حول محورهای افقی و مولفه پیچشی از دوران حول محور قائم حاصل می‌شوند. مطالعه بر روی رفتار لرزه‌ای سازه‌های مهندسی تحت اثر زلزله‌های قوی گذشته نشان ...