عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون گذاری نقش اساسی در زمینه سازی و ایجاد نظم عمومی و اداره ی صحیح جامعه دارد از این رو ...
نمایه ها:
جهل | 
حکم | 
جرم | 
امنیت | 
موضوع | 
ایران | 
حنفی | 

ارسطو در کتاب ما بعدالطبیعه دو رویکرد متفاوت به دانش مابعدالطبیعه دارد. و در اثر تفاوت این دو دیدگاه، دو موضوع متفاوت برای مابعدالطبیعه معرفی می کند. در یک نگاه ما بعد الطبیعه را دانش موجود بما هو موجود دانسته ودر نگاه دیگر آنرا الهیات می نامد. الهیات علم طبقه خاصی از موجودات یعنی علم به علل نخستین بوده و بنا براین موضوع آن موجودات الهی است. تفاوت این دو رویکرد تاثیرات فراوانی بر نظامهای فلسفی پس از او گذاشته است . ابن سینا و آکوییناس هرچند هر دو ما بعدالطبیعه را علم موجو ...

در جامعه اطلاعاتی امروز، صاحبان شرکت‌ها و سازمان‌های ملی و فراملی به دلیل استحاله طبقات کلاسیک به نظام نوین، در جهت ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات بین خود و گیرندگان پیام، وجه ارتباطی را به فناوری‌های نوین ارتباطی یا "سلاح صلح" داده‌اند. ظهور پدیده‌هایی چون تجارت و دولت سیار یا الکترونیک سبب شد تا رسانه‌های چند بعدی همچون تلفن همراه و یکی از قابلیت‌های محبوب آن "سیستم پیام کوتاه" (اس.ام.اس) خوش بدرخشند، که هدف از کاربرد آن جذب، حفظ و هدایت مخاطبان در محدوده موردنظر سازمان‌ها می‌ ...

با وجود اینکه در بسیاری از تلویزیون های دنیا برنامه های " گفتگو محور " از شاخص ترین برنامه های شبکه ها به حساب می آیند و نقش انکار ناپذیری در حصول به اهداف اصلی رسانه یعنی " اطلاع رسانی ، آموزش و سرگرمی" بازی کرده اند، آیا در ایران هیچ وقت از قدرت تاثیر گذاری آنها استفاده شده است؟ همچنین آیا به گونه خاصی از این نوع برنامه ها که " گفتگو محور سیاسی " نامیده می شوند کم توجه نبوده ایم؟ این پژوهش سعی دارد ضمن شناخت این برنامه ها به آسیب شناسی نمونه هایی از آنها بپردازد و با بررسی ...

آسیب‌شناسی آثار علمی، یکی از فعالیت‌های پژوهشی مهم است که می‌تواند علاوه بر روشن کردن نواقص و ضعف‌‌ها، راه برطرف کردن آنها را نشان دهد. اثر حاضر با هدف شناسایی و معرفی آسیبهای پایان‌نامه‌های علوم قرآنی نگارش یافته است و 62 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران را مورد بررسی قرار داده است. آسیبهایی که در بخش‌های موضوعی، روشی و محتوایی مطرحند، برای این مهم انتخاب شده‌اند، زیرا یافتن موضوعی مناسب و اجرای آن با روشی کارآمد، موجب به وجود آمدن متنی با محتوای مستحک ...

آثار ادبی همیشه مورد توجه منتقدان بوده است. در دهه ها ی گذشته مهم ترین ابزار برای نقد یک اثر، زندگی نامه ی نوسینده و شرایط حاکم بر جامعه ی آن زمان بود. . سیستم زبان شناسی کاربردی هالیدی راه جدیدی را در اختیار منتقدان گذاشت روشی متوازن که هم متن و هم زندگی نامه و شرایط اجتماعی را در نظر می گیرد. یکی از زیر مجموعه های سیستم ربانشناسی کاربردی، انتخاب ساختار موضوعی یک بند جمله است. در این تحقیق از این اصل برای تحلیل دو رمان استفاده شده است. یکی از این آثار مربوط به قرن نوزده و د ...

در معروض حکم شرعی، مولفه های مختلفی وجود دارد که بررسی معیارها و عوامل موثر در تشخیص آنها موضوع اصلی این رساله است. در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروض یا موضع حکم» و آنجه در تعیین این معروض دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. از این رو تعیین معیارها و مراجع معتبر در تشخیص آن مهم و ضروری است. دامنه این تحقیق، اصول و فقه امامی است. رساله حاضر در ضمن سه فصل ارائه شده است. فصل اول به «مفاهیم و تقسیمات» اختصاص پیدا کرده و در آ ...

شرط صفت در ضمن عقد درج می گردد و به موجب آن، متعاقدین یا یکی از آنها کیفیت یا کمیت موجودی را در موضوعات معامله له یا علیه یکدیگر شرط می کنند.این شرط وابستگی خاصی به مورد معامله دارد، بنابراین ماهیتش جدا از موضوع معامله نیست. در شرط صفت طرفین معامله یا یکی از آنها صفت یا صفاتی را در موضوع معامله خواستار می باشندکه وجود صفت موجودی است که در حین معامله مورد شرط قرار می گیرد و حتی ممکن است انگیزه معامله نیز همین وصف بوده باشد، ولی دارای آنچنان نقشی نیست که گفته شود ستون تراضی و ...

تجدیدنظر و ایجاد تحول در علوم انسانی موجود که صبغه‌ای‌ غربی دارد، از جمله موضوعاتی است که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است. در این میان، نکته قابل توجه آن است که علی رغم وجود دغدغه همیشگی، نه تنها تا به حال بررسی های کارشناسانه کافی در نحوه و چگونگی تولید علوم انسانی منبعث و مطابق با اسلام صورت نگرفته، بلکه تلاش در جهت جمع آوری، تدوین و ارزیابی کارهای انجام شده نیز ضعیف بوده است. تحقیق حاضر بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع و نیازهای کنون ...