عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش سعی بر این است که جایگاه نام تجاری بانک های کشور در اذهان مشتریان ترسیم گردد و راهکارهای مناسب ایجاد موضع قوی ارائه گردد. هدف از این پژوهش موضع یابی استراتژیک نام های تجاری بانک های کشور می باشد که در این راستا شناسایی مهمترین عوامل در انتخاب بانک عامل و ترسیم نقشه ادراکی قرار می گیرد. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن را کلیه مشتریان بانک های استان البرز تشکیل می دهند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه انت ...

موفقیت یک محصول عرضه شده در بازار هدفی خاص، به این مسئله بستگی دارد که آن محصول چه جایگاهی را در بازار هدف به خود اختصاص دهد. می‌توان گفت که موضع یا جایگاه محصول، بیانگر نوع نگرش مصرف‌کننده درباره ویژگی‌های مهم آن محصول است. ذهن مصرف‌کننده، با مجموعه‌ای از این نگرش‌ها و پنداشت ها درگیر است. لذا برای سهولت در فرآیند خرید، مصرف‌کننده اغلب محصولات را در ذهن خود طبقه‌بندی کرده و به هر کدام از آن‌ها، جایگاهی را اختصاص می‌دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خطی مشی های جایگاه یابی استر ...

اصولا کشورها به دنبال امنیت در حوزه های استراتژیکی خود هستند، و هدف اساسی نیز دستیابی به بالاترین حد از امنیت در این حوزه ها می باشد، هر واحد سیاسی ایجاد امنیت در حوزهای جغرافیایی خود را در راستای امنیت ملی خود ارزیابی می کند و از این طریق در صدد اتخاذ مناسب ترین الگوی امنیتی که متناسب با اهداف و منافع ملی کشور باشد گام بر می دارد، لذا سوال اصلی پژوهش در این راستا قرار می گیرد که ایران با بکارگیری چه نوع الگوی امنیتی که در بر دارنده ی منافع حیاتی کشور باشد در جهت تامین امنی ...