عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موشکی که برای پروژه انتخاب شده است، یک موشک زمین به زمین با قیود شرطی مربوط به زاویه حمله و سرعت نهائی و همچنین شرایط مربوط به مسیر پرواز و متغیر کنترل می باشد. معادلات حرکتی موشک، معادلات مشروط و غیر خطی در صفحه دو بعدی می باشد. متغیر های کنترل، دامنه تراست و زاویه حمله می باشد . موشک باید به سمت هدفی ثابت در مینیمم زمان و با مصرف مینیمم سوخت حمله کند، بنابراین هدف یافتن مسیری می باشد که موشک را از مکان اولیه معین به مکان نهائی معلوم با مینیمم انرژی ببرد. روش های بهین ...

در حوزه موشکی روشهای مختلفی برای هدایت یک موشک وجود دارند که انتخاب روش صحیح بستگی به عوامل زیادی از جمله نوع موشک و ماموریت آن دارد (کوتاه برد، میان برد یا دور برد- نوع پوشش دفاعی دشمن- مانور هدف و ...). یکی از روش های معمول تر هدایت متناسب می باشد که قانونی بسیار ساده به لحاظ اجرا است اگرچه دارای معایبی نیز می باشد. یکی از این معایب عملکرد ضعیف آن در محیطی که دارای نویز وعدم قطعیت است، می باشد. اگرچه بطور کلی در وضعیتی که در تعیین حالت سیستم، عدم قطعیت وجود دارد می توان ب ...

سیستم کنترل پرواز موشک‌ها به دلیل داشتن ناحیه کاری گسترده و همچنین وجود نیرو‌ها و گشتاورهای آئرودینامیکی متغیر در طول پرواز، در شمار سیستم‌های پیچیده برای طراحی سیستم کنترل به حساب می‌آید. این نکته با توجه به تزویج معادلات حرکت طولی و عرضی و همچنین ذات متغیر با پارامتر مدل موشک در طول پرواز که طراحی یک کنترل‌کننده تطبیقی را به طراح تحمیل می‌کند، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این پایان‌نامه با جداسازی معادلات حرکت طولی و عرضی موشک با در نظر گرفتن فرضیه‌های معمول در این زمینه، ب ...

مدل غیر خطی موشک از یک سو دارای پارامترهای آیرودینامیکی فاقد قطعیت بوده و از سوی دیگر در معرض اغتشاش قرار داد. سیستم کنترلی اتوپایلوت باید بتواند پایداری و عملکرد مطلوب سیستم را با وجود این عدم قطعیت‌ها و اغتشاشات حفظ کند . پاسخ سریع ، خطای مینیمم ، مقاوم بودن سیستم و کارایی مناسب ازجمله نکاتی هستند که باید در طراحی اتوپایلوت مورد توجه قرار گیرند . ?Hغیرخطی روشی مقاوم ، در زمینه حذف اغتشاش و مقاومت در برابر نامعینی‌ها است. با این حال حل تحلیلی مسأله ∞H غیرخطی دشوار بوده و مع ...

مسئله هدایت و کنترل یکی از مهم‌ترین مسائل در صنایع هوایی و دفاعی به شمار می‌رود. یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌های هدایت عملی روش هدایت تناسبی می‌باشد. در این پایان‌نامه با بهره‌گیری از کلیات قانون هدایت تناسبی، یک روش هدایت بر اساس اهداف مجازی ارائه و بررسی شده است. روش کار به این صورت است که با در نظر گرفتن موقعیت هدف مجازی در جایی بالاتر از هدف اصلی موشک را به سمت هدف مجازی که می‌تواند ساکن یا متحرک باشد هدایت می‌کنیم. بعد از گذشت مدت زمانی از شروع فرایند هدایت در صو ...

فرآیند پاشش و بهینه‌سازی آن در محفظه احتراق موتور موشک، یکی از اساسی‌ترین پارامترها در فرایند احتراق، پایداری پروسه احتراق و میزان نیروی پیشرانش می‌باشد که بستگی به عواملی چون: نوع انژکتور مورد استفاده، چیدمان انژکتورها در صفحه انژکتور و نوع محفظه احتراق دارد. توزیع نامتعادل و غیریکنواخت سوخت و اندازه و سرعت نامطلوب ذرات اسپری، سبب ایجاد مخروط پاشش نامتقارن و احتراق ناقص می‌شود که در حالت بحرانی شکستگی و انفجار محفظه را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق به منظور بررسی دقیق پ ...

در این پژوهش طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم حرکت موشک تحت فرمان خط- دید با وجود عدم ‌قطعیت‌های مدل مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت کنترل و هدایت موشک‌های تحت فرمان خط‌- ‌دید در صنعت هوا فضای کشور و پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه پرواز اهداف مانورپذیر، دو دیدگاه کلی برای تحلیل موشک‌های تحت فرمان خط- دید جهت حل مسئله کنترل و تضمین مقاوم بودن سیستم حلقه بسته در برابر عدم ‌قطعیت‌های مدل و اغتشاشات خارجی پیشنهاد می‌شود. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی انواع موشک‌ها با سیس ...

در اين پايان‌نامه مدلسازي و شبيه‌سازي آيروسروالاستيک و تحليل پايداري موشک‌هاي انعطاف‌پذير و صلب به روشي جامع که در آن معادلات حرکت موشک هم شامل متغيرهاي الاستيک و هم شامل متغيرهاي صلب حرکت مي‌شود، انجام گرديده است. در اين روش امکان انعطاف‌پذير فرض کردن اجزاء مختلف موشک از قبيل بالک‌ها و بدنه، بطور جداگانه و همزمان، وجود دارد. جهت انجام شبيه‌سازي و تحليل پايداري، معادلات حرکت کوپل غيرخطي يک موشک الاستيک با استفاده از چارچوب ثابت بدست آمده‌اند. بدنه موشک به صورت يک تير دو سر آ ...

هدف اصلی در این تحقیق هدایت موشک جهت اصابت به هدف متحرک، به وسیله ی کنترل زوایای اویلر می باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا باید دینامیک موشک توسط کنترلر به پایداری برسد، سپس به کمک حلقه های هدایت، موشک را در راستای صحیح برخورد به هدف قرار داد. برای طراحی کنترلر در این پایان نامه از روش های مختلفی از جمله روش خطی سازی فیدبک و روش گام به عقب استفاده و نتایج با هم مقایسه شده اند. همچنین پایداری کنترلر گام به عقب با در نظر گرفتن عدم قطعیت و تاخیر در آن مورد بررسی قرار گرفته است. ...