عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدون تردید موسیقی یکی از اثر گذارترین هنرها بر روی زندگی انسان است؛ صدای پرندگان، باد، آب، صدای مادر که در دوران جنینی در گوش نوزاد طنین انداز می‌شود، اصوات زندگی شهری و غیره، همگی صداهایی هستند که در طول زندگی ما را احاطه کرده اند. قدرت صوت و موسیقی در شفابخشی انسان، هزاران سال است که مطرح می‌باشد. دست نوشته‌های فیثاغورث و افلاطون در یونان باستان، نغمه سرایی‌های باربد، چنگ آرام بخش داوود در بابل و نغمه‌های روحانی ودا در هند، همگی دلیلی بر قدرت شفابخشی موسیقی و صوت هستند. مو ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر بهبود علائم اختلال وسواس فکری-عملی، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال وسواس بود که با طرح تمام آزمایشی دو گروهی با انتصاب تصادفی پیش آزمون و پس آزمون انجام شد و آزمودنیهای آن 30 نفر بیمار مبتلا به وسواس (24زن و6 مرد) بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از میان افراد مراجعه کننده به یکی از مراکز روانپزشکی اصفهان انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. در طول انجام تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل به ...

این پژوهش با هدف دستیابی به چگونگیِ عملکرد آیین‌های موسیقی درمانی در راستای بهبود بیماران آغاز گردید. در ابتدای راه پژوهشگر لازم می‌بیند دلایلی را که پرداختن به این موضوع را از دیدگاه‌اش ضروری جلوه می‌دهد، بیان کند که در قسمت مقدمه به توضیح مختصری از این ضروریّات می‌پردازد. از آن‌جایی که پرداختن به کلیّه‌ی آیین‌های درمانی در یک پژوهش دانشگاهی با توجه به زمان در دسترس غیر ممکن می‌نماید، پژوهشگر در اِوان راه یک آیین مرسوم در استان سیستان و بلوچستان ایران را موسوم به آیین "گواتی ...

در این پژوهش سعی شده است موسیقی به عنوان پاسخگویی به آسیب های اجتماعی و جایگاه نوازنده در آن مورد بررّسی قرار گیرد. کاهش آسیب های اجتماعی دارای اهمیّت حیاتی برای یک جامعه پویا و در حال پیشرفت و توسعه است. و موسیقی می تواند نقش بسیار مهّمی در حل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد. موسیقی یک نیاز ذهنی، احساسی، فرهنگی و اجتماعی است. هنرمند موسیقیدان قادر است در جامعه ارزش گذاری و فرهنگ سازی خاص هنر خود را داشته باشد. زیرا که از بین هنرها، موسیقی به عنوان پر مصرف‌ترین هنر ...

*عنوان:بررسی تاثیر موسیقی درمانی و خنده درمانی بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی در زنان *زمینه و هدف:جراحی یک تجربه استرس زا برای بیمار است و این پژوهش به منظورمقایسه دو روش موسیقی درمانی و خنده درمانی برکاهش اضطراب انجام شده است. *روش تحقیق:این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است که ابتدا از بین 325 زن که برای عمل جراحی مراجعه کرده بودند ،130 نفر که شرایط شرکت در تحقیق داشتند انتخاب شدند .با استفاده از آزمون اضطراب کتل از این بین 45 نفر که نمر ...

موسیقی درمانی یکی از جلوه های کاربردی موسیقی در زندگی عموم است. با عنایت به تحقیقات خارجی انجام شده در دهه های اخیر که تأیید کننده اثربخشی موسیقی درمانی بر جنبه های زیستی، روانی و اجتماعی افراد بوده است و با توجه به عدم انجام چنین تحقیقاتی براساس موسیقی سنتی ایران، در این پژوهش به مطالعۀ تأثیر موسیقی درمانی (یادگیری اصولی آواز و آواز خواندن) بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی زنان 20 تا 50 سالۀ تهران پرداخته شده است. بدین منظور فراخوانی جهت دعوت علاقه مندان به شرکت در این طرح ...

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی و شناخت درمانی روی کنترل خشم در نوجوانان پسر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. از میان دانش آموزان پسر ناحیه دو شهرستان رباط کریم از طریق نمونه گیری در دسترس یک مدرسه انتخاب شد و با اجرای پرسشنامه خشم اسپیلبرگر 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. موسیقی درمانی غیرفعال به مدت 8 جلسه روی یک گروه اجرا شد و روی گروه دیگر 8 جلسه شناخت درمانی اجرا شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت ...

هدف ازتحقیق حاضر بررسی اثر موسیقی درمانی بر روی پرخاشگری کودکان اوتیسم می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کودکان اوتیسم شیرازمی باشد.که شامل سه مدرسه وتعداد 190دانش آموز می باشد.که با روش پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. افراد مورد مطالعه در این تحقیق تمام دانش اموزان دختر و پسر اوتیسم پرخاشگر بودند که از مدارس اوتیسم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه پرخاشگری اشکار کودکان oas نواکو (1986) به همه والدین کودکان داده شد و از ب ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی موسیقی‌درمانی مبتنی بر بازی بر علائم اضطراب، افسردگی و روابط با همگنان در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان انجام شد.‌ طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه‌‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیه‌‌ی کودکان دختر مقطع پیش دبستانی شهر اصفهان بود که از میان آن‌ها تعداد 24 نفر به شیوه‌ی در دسترس انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر)، گمارده شدند. خرده مقیاس‌های ...