عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله، عوامل تأثیرگذار بر پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب توسط کاربران دانشگاهی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و یزد شناسایی می‌شوند. در این پژوهش ابتدا، رویکرد کیفـی گراندد تئوری برای اکتشاف و رسیدن به عوامل موثر در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی به کارگرفته شد. در این رابطه، ابتدا داده‌ها از 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مسئولین دانشگاه گردآوری، و با روش‌‌‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با استفاده از رویکرد موسوم به گرا ...

هر جامعه‌ای برای نیل به اهداف توسعه حقیقی و پایدار نیازمند تعامل و کنش مداوم میان دو نهاد علمی و فنی است که در قالب دانشگاه و صنعت شکل می‌گیرد. درواقع دانشگاهها به تولید دانش و انتقال آن به دانش پژوهان می‌پردازد و صنعت نیز در جهت به کارگیری دانش عمل می‌کند و انتظارات خود را با تیم‌های پژوهشگر دانشگاهی در میان می‌گذارد و آنها ایده‌ها، یافته‌ها و نتایج پژوهش خود را به صنعت عرضه می‌کنند.مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که انتقال دانش میان دانشگاه و صنعت با چالش‌ها و موانعی ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با مطلوبیت جو آموزشــــی در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرتهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرتهران به تعداد18600 نفر را در بر می گیرد. این پژوهش کاربردی از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای استفاده گردید. با توجه به امکانات پژوهشگر 30 درصد از مراکز آموزش علمی کاربردی شهرتهران به همراه 30 درصد از رشته های دایر مراکز به طور تصادفی انتخاب شدند و مورد پرسشگری ...

اهداف این پژوهش کشف روشهای مقررات گذاری و همچنین نهادهای مقررات گذار در حوزه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پاسخ گویی به خلاء های موجود در امر مقررات گذاری این موسسات می باشد. 2- روش پژوهش (حداکثر دو خط): در این پژوهش به اساس نیاز به تحلیل قوانین و مقررات مربوطه به منابع موجود از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای داده های کتابخانه ای استفاده شده است. 3- نتیجه گیری (حداکثر سه خط): نظر به خصوصی بودن موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و تاکید برنامه چهارم توسعه مبنی بر گسترش خصوصی سازی آ ...

از آنجائیکه پیاده‌روی جزء بسیار مهمی از سفرهای درون‌شهری است، یکی از بخش‌های بسیار مهم مهندسی ترافیک مسئله‌ی عابرین پیاده است. به علت ویژگیهای معمول شخصیتی، انتظار رفتار غیرمحتاطانه از عابرین جوان، مانند استفاده از عوامل منحرف‌کننده‌ی توجه حین عبور از عرض خیابان و یا ریسک‌پذیری بالا و تمایل به هرچه‌سریعتر عبور کردن، دور از ذهن نیست. همچنین، در کشور ایران تعداد بسیار زیادی از مراکز تحصیلی و آموزشی که اساساً مورد استفاده‌ی جوانان قرار می-گیرند در حاشیه‌ی راههای شریانی واقع هستن ...