عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر که از سوی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تهیه گردید، حاوی رئوس فعالیتهایی است که موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی در سال 1350 در جهت تحقق اصول منشور انقلاب آموزشی و بکار بستن توصیه‌های کنفرانسهای ارزیابی انقلاب آموزشی به عمل آورده است . تهیهء برنامهء پنجسالهء آموزش کشور، فعالیت در جهت منطقی کردن و نوآوریهای ساختی در نظام آموزش و پرورش ، فراهم آوردن وسایل هماهنگی و توسعهء فعالیتهای پژوهشی، بهبود شرایط گسترش و انتقال اطلاعات علمی و تامین خدمات لاز ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.