عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 617

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای پیچیده و پر سرعت امروزی سازمانها نیازمند مدیرانی مبتکر و کارا می باشند تا بتوانند نهایت توان سیستم خود را در راستای تحقق اهداف سازمان ، به کار بگیرند . مدیر ان در یک سازمان در سطوح مختلف مدام با مسائلی مواجه می باشند که حل آنها مستلزم تصمیم گیری صحیح و بهنگام است .نظام تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات کافی انداختن تیری در تاریکی است . وهر قدر جامعیت اطلاعات بیشتر باشد ، از ارزش بالاتری برخوردار است .امروزه رایانه و فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار اصلی در سیستم اطلاعاتی ...

هدف: مسئله ای که در این پژوهش قصد شفاف سازی آن می رود، این است که چه علل یا عواملی وجود دارند که به اساتید در داشتن عملکرد مطلوب در محیط آموزش از راه دور و باز انگیزه می دهند. روش: تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی به شمار می آید. از نرم افزارهای spss 19 برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده گردید.جامعه مورد نظر ، اساتید دانشگاه ایلام می باشد که جمعیتی بالغ بر 129 نفر جمعیت دارد. چون تعداد جامعه محدود و کم قبود از سرشماری استفاده کر ...
نمایه ها:
هویت | 
امنیت | 
سیاست | 
رویه | 

در این مقاله ارتباط بین نوع مالکیت، مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت سود از مدل کازنیک استفاده شده است. همچنین نوع مالکیت با سه مولفه مالکیت دولتی ، خانوادگی و سهامدار عمده و کیفیت حسابرسی با دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت هایی که قبل از سال 1380 در بورس پذیرفته و تا پایان سال 1390 کماکان عضو بورس بوده اند برای محدوده زمانی 10 ساله از 1381 تا 1390 در نظر گرفته شده است. نم ...

جدایی مالکیت از مدیریت،رسوایی شرکت های بزرگ ، بحران های مالی، آشفتگی بازا ر های سرمایه و مواردی از این قبیل ، اعتماد سرمایه گذاران را سلب و نگرانی آنها را برای حضور دربازار های سرمایه افزایش داده است.آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است . از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد ت ...

هدف از این مقاله بررسی نقش بهسازی منابع انسانی درتوسعه اقتصادی می باشد و این مطالعه به روش کتابخانه ای انجام شده است. آنچنان که صاحبان اندیشه بیان کرده اند، منابع انسانی نقشی اساسی در حیات و بقاء سازمانها داشته وتعالی هر سازمانی در گرو منابع انسانی آن است. این منابع زمانی در مسیر ارتقا سازمان حرکت می کنند که مدیریت بر این منابع بواسطه چشم اندازی دور ،باز و ژرف باشد.مهمترین راه بهسازی منابع انسانی ، از طریق آموزش کارکنان میباشد ومدیران باید بتوانند مهارت ها ،توانایی ها و خصوصی ...

در جهان رقابتی امروزه ،ارزیابی های کوتاه مدت عملکرد جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان،رویه مدیران برتر مراکز خدماتی است.زیرا این نتایج در بلندمدت منجر به بهبود اثربخشی و کارایی کیفیت خدمات ارایه شده توسط سازمان مربوطه میگردد.تحقیق حاضر در موسسه آموزشی عالی غیرانتفاعی امین فولادشهر بمنظور رتبه بندی سه دانشکده اصلی این دانشگاه از نظر ارایه کیفیت خدمات به دانشجویان انجام شده است.انچه تحقیق حاضر را برجسته مینماید، استفاده از دیدگاه دانشجویان برای براورد امتیاز خاکست ...
نمایه ها:
NULL | 

در سده اخیر انجام هیچ یک از امورات روزمره زندگی بدون داشتن آگاهی کامل و موثق در مورد آنها میسر نبوده و این مفهوم در زندگی ماشینی روبه رشدو پیشرفته امروزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با داشتن آگاهی کامل از موضوع تحت بررسی کیفیت های موردنظر ارتقاء یافته و درزمینه مورد بررسی به بالاترین استاندارد دلخواه می رسیم. با این مقدمه و با توجه به اینکه بقای هر سازمانی به داشتن یک واحد حسابداری قابل اعتماد و به روز وابسته است و این موضوع برای هر سازمان و موسسه ای غیرقابل اجتناب بوده و ...

این مقاله به بررسی ارتباط بین پنج گروه شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان غربی با میزان رضایت مندی آنان از سیستم اتوماسیون اداری برید پرداخته است . نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از کارکنان آن مجموعه در پنج گروه شغلی : مدیریت، معاونت، ریاست ، کارشناس و کارمند می باشد . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه دو قسمتی بوده است که با معیار پنج گزینه ای لیکرت بصورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و اصلاً ( عدم رضایت مندی) مورد سنجش قرار گرفته است . پس از جمع ...

زمینه: موضوع حسابرسی کامپیوتری سالهاست که در دنیا مطرح شده و در ایران و سازمان حسابرسی روی این موضوع کار می شود.در مقاله حاضر، مزایا و معایب مختلف کاربرد کامپیوتر در موسسات حسابرسی بررسی شده و آثار بکارگیری کامپیوتر در بخش حسابرسی و حرفه ای موسسات حسابرسی یا آنچه به اختصار حسابرسی کامپیوتری نامیده میشود و نیز آثار استفاده از کامپیوتر در بخش غیر حرفه ای موسسات حسابرسی یا به تعبیر دیگر کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در درون موسسه حسابرسی مورد توجه قرار گرفته و ارتباط آنها با یکدیگر م ...