عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موزه عبارت است از بنایی جهت گردآوری مجموعههایی از اشیاء و نمایش تفکرات فرهنگی و تاریخی یک ملت در قالب هنرهای تجسمی و بصری که مربوط به ادوار گذشته یا معاصر میباشد. امروزه موزهها بدلیل بهرهگیری در تحقیقات و بررسیهای علمی و اجتماعی از جایگاه مهمتر و پررونقتری برخوردارند و شناخت فرهنگ موزه و استفاده از آن هر چه پیش می رود، بیشتر می شود. در جهان سریع و متحول امروز ، ملتها نیاز دارند که گهگاه موقعیت خود را در این وادی بازشناسند و تحولات سریع را که در همه ابعاد اجتماعی و تاریخی درک ...
نمایه ها:
موزه | 
ترکمن | 
فرهنگ | 

وقتی از معماری سخن میگوییم، از چه چیز حرف میزنیم؟ واقعیت این است که آثار معماری جدای از کارکردهای فیزیکی که برای آنها قایل هستیم، همواره میتوانند از منظر دیگری مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند که این منظر به قابلیتها و کارکردهای پیامی آنها اشاره دارد. به تعبیر دیگر، آثار معماری گذشته از تعریف معماری :"ظرفی برای زندگی" ویژگیهای دیگری هم دارند که برای مخاطبینی که با نگاه اندیشه ورز به آنها مینگرند حاوی پیامهایی با محتوای فرهنگی و اجتماعی است.چندرسانه یا مولتی مدیا که به مفهوم مجم ...

امروزه موزه به عنوان یک رسانه در رویکردهای مختلف مطرح است که می‌تواند پیام خاص خویش را به مخاطبین ارائه نماید . اما نوع تاثیر گذاری آن به عوامل گوناگونی وابسته است. این پزوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل دیداری و شنیداری در انتقال پیام رسانه موزه انجام شده است . مدل و روش تحقیق حاضر توصیفی – پس رویدادی است . براین اساس پرسشنامه ای با عنوان پرسشنامه بررسی کارکردهای دیداری و شنیداری موزه که شامل هفت سوال جمعیت شناختی و بیست و چهار سوال اصلی طراحی گردید . جامعه آماری کلیه بازدید کنن ...
نمایه ها:
موزه | 
رسانه | 

چکیده از آنجا که بخشی از دانش هنراسلامی محصول شبکه پیچیده‌ی معرفتی نهاد اجتماعی موزه است و به درک ما از میراث مادی و معنوی جهان اسلام جهت می‌دهد، بررسی نقش شیوه‌های گوناگون بازنمایی میراث اسلامی در موزه‌ها بر شکل‌گیری دانش هنراسلامی حائز اهمیت است. برخلاف دریافت کنونی از ‌موزه‌ها به ‌عنوان منابع مورد اعتماد تولید دانش و پدیده‌هایی خنثی، بی‌طرف و غیر‌سیاسی، پژوهش حاضر با هدف تبیین ساختار عمیق و پیچیده‌ی موزه‌های هنراسلامی و چگونگی برساخت معنای هنراسلامی در ساختار روابط قدرت د ...
نمایه ها:
موزه | 

در این پژوهش، طراحی دروازه شهری شمیرانات با هدف ایجاد بافت ميان شالوده ای و مفصلی نرم كه تغيير محيط از بيرون شهر به درون آن را در سلسله مراتبي به نظم مي آورد، مدنظر بوده است، که در پی آن ایجاد باغ ایرانی به دلیل هویت بخشی و احیای مفاهیم معماری ایران و در نظر گرفتن موزه ای منطقه ای با هدف ارائه بازتابی از این منطقه و ارزش دادن به سنن که نگهداری و نمایش آثار هنری و طبیعی منطقه را فراهم می کند‌، صورت گرفته است. باغ موزه در این ورودی شهر با توجه به نیاز انسان قرن 21 و با در نظر ...

مفهوم "تمامیت" یکی از بنیادی‌ترین وجوه اخلاقی و فلسفی در فرایند حفظ میراث فرهنگی است و به‌رغم آنکه بسیار زیاد در طول تاریخ موردبحث قرار گرفته است، لیکن همچنان به‌درستی و کمال تعبیر نمی‌شود. مفهوم تمامیت در حوزه آثار و مجموعه‌های موزه‌ای علیرغم جایگاه و رسالت والای آن‌ها در ارتقای فرهنگ و دانش جوامع، هیچ‌گاه تعریف نگردیده و تنها از تعابیر موجود در دیگر حوزه‌های میراث فرهنگی بهره جسته است. این مبحث خود به‌درستی آشکار می‌سازد که نمی‌توان انتظار داشت آنچه تحت عنوان تمامیت بر اساس ...

موزه ها ،مکانی آموزشی هستند که پیام های خود را در قالب ارایه و نمایش اشیا به مخاطب ارایه می نمایند. محلی برای نگهداری از آثار هنری ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی که ارزش خود را از مجموعه هایش می گیرد. خطر و بحران به عنوان عوامل تهدید هستی و اصالت مجموعه ها ، همواره عاملی نگران کننده برای موزه ها واهداف اساسی آنها محسوب می شوند. این وقایع با پیامدهایی که به دنبال دارند در اغلب موارد فرایند پیشرفت اهداف یک موزه را مدتها به تأخیر انداخته ویا کاملاً از بین می برند. حفظ سلامت و پایدا ...

موزه‌ی باغ فین کاشان مکانی برای معرفی آثاری است که در حفّاری‌های مختلف این پهنه‌ی تاریخی به دست آمده‌ و شامل ظروف سفالی، مفرغی، سنگی، انواع پارچه‌ها، خطوط و اشیای متفرقه است. نمایش آثار در این موزه در 5 بخش مجزا صورت گرفته و به نظرمی‌رسد که شیوه‌ی منسجمی در دسته بندی و معرفی آثار وجود نداشته باشد. بنابراین با توجه به ارزش آثار موزه و اهمیت معرفی آن می‌توان با بازنگری در وضعیت کنونی موزه از چگونگی ساماندهی و ارتقای کیفیت آن با استفاده از امکانات معاصر پرسید. بدین منظور در این ...

خانه‌ی قریشی از بناهای دوره‌ی پهلوی دوم است که جزء اولین ساختمان‌های بتن آرمه در مشهد محسوب می‌شود. مهم‌ترین شاخصه‌ی آن نمای مدرن و زیبا و حیاط ورودی سرسبز آن است که این بنا را در مکان و محدوده‌ی خود شاخص کرده؛ اما امروزه بدون بذل توجه به ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن به عنوان ساختمانی اداری مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر زنده نگهداشتن موسیقی خراسان نیازمند جایگاه ویژه‌ای است که بتواند معرف این هنر محلی باشد. با این وصف میتوان با بازسازی خانه‌ی قریشی و تغییر کاربری آن ...